Recent nieuws

In heel wat landen van de Europese Unie worden de pensioenen frontaal aangevallen. In Spanje begon de strijd van de gepensioneerden in 2011, en ze duurt nog steeds voort. Elke maandag komen de gepensioneerden op straat. Ze vieren “zonnige maandagen” en eisen eerlijke pensioenen.
De werknemers van de Nederlandse ziekenhuizen kunnen het jaar met opgeheven hoofd afsluiten. Ze bezorgen zichzelf en hun patiënten een prachtig eindejaarsgeschenk. Ruim 8% loonsverhoging, een premie van 1.200 euro, betere rusttijden, betere ziekteverzekering en een betere werk-privébalans. Het resultaat van een maandenlange volgehouden strijd.

Ine Hermans is vakbondsverantwoordelijke voor de socio-culturele sector en de kunstensector bij ACV Puls. Na jaren ijveren voor meer investeringen en meer inkomenszekerheid voor artiesten, keken de vakbonden van de sector hoopvol uit naar het Vlaams regeerakkoord.

Het Vlaams regeerakkoord biedt helaas weinig of geen hoop voor het openbaar vervoer. De Lijn kan nog steeds niet rekenen op politici die het openbaar vervoer met hart en ziel verdedigen. Werknemers en reizigers blijven opnieuw in de kou staan.

De N-VA wil via het media- en cultuurbeleid een propagandamachine van een conservatief flamingantisme op gang trekken. Maar de kunstsector en het socio-cultureel middenveld laten zich niet monddood maken, stelt ACOD-vakbondssecretaris Robrecht Vanderbeeken vast. “En het protest is nog maar pas begonnen.”

Het opstappen van Bolivia’s verkozen president Evo Morales, op 10 november, werd in onze media vooral in verband gebracht met een “niet-democratisch” electoraal proces, “mogelijke verkiezingsfraude” en “opstand van de bevolking”. Wat nauwelijks aan bod kwam, is dat het om een echte putsch ging, gedirigeerd vanuit de VS en bepaalde kringen van de EU, om hun belangen in de Boliviaanse grondstoffenindustrie te vrijwaren. Dat vertelt Diego Pary Rodriguez, buitenlandminister van Morales in ballingschap.

“De vergrijzing kost massa’s geld”, “het begrotingstekort wordt onbetaalbaar”, “we moeten besparen” … Het is wat de elites

De arbeiders van de frisdrankenreus vochten tegen een herstructureringsplan dat zonder overleg met de vakbonden werd beslist. Ze behaalden een eerste, kleine overwinning. Het management weet nu waaraan het zich moet houden.

Het eenzijdig verzoekschrift van AB Inbev dat het recht op sociale actie van de vakbonden wilde inperken, wordt verworpen. Dat besliste de rechtbank in Leuven op donderdag 19 december.

Pagina's