Recent nieuws

Elke dag maakt Solidair een selectie van nieuwsberichten uit de internationale pers.

In heel wat essentiële sectoren wordt hard gewerkt: de zorg, winkels, openbare diensten, de levensnoodzakelijke productie, de schoonmaak, … En dan is er ook de chemiesector. Deze grote sector zorgt voor grondstoffen en producten die onmisbaar zijn voor de voeding en de farmaceutische sector. We spraken met Koen De Kinder, federaal secretaris ACV Bie voor de sector scheikunde.

Naast maatregelen op vlak van gezondheid, neemt de Belgische regering ook maatregelen die de rechten van de bevolking inperken: huiszoekingen, kliklijnen, warmtedrones, apps, beperking van de toegang tot justitie,… Redenen genoeg om waakzaam te zijn.

Er is een enorm tekort aan beschermend materiaal voor de mensen in de frontlinie en voor de bevolking in het algemeen. De wereldwijde vraag is zo groot dat de productie in Azië niet kan bijbenen. België vernietigde zijn strategische voorraad en is duidelijk niet zelfvoorzienend. Solidair sprak met David Baele, secretaris bij de Algemene Centrale (ABVV) in Oost-Vlaanderen, die de textiel- en confectiesector opvolgt, over mondmaskers, coronawashing en fiere textielarbeiders.

In volle crisis, weigert Europa structurele solidariteit. Italië en Spanje mogen extra lenen voor gezondheidszorg, maar niet voor sociale of economische maatregelen. Daarenboven blijven ze onderworpen aan de Europese besparingsregels, die later mogelijk de landen onder voogdij kunnen plaatsen.

In deze tijden van opsluiting bieden een verplaatsing naar het postkantoor, het benzinestation en natuurlijk om eten te ko

Interview met Emel Kaplaner, die het onthaal verzorgt en verantwoordelijke is in de groepspraktijk La Clé - De Sleutel (Sc

Om de situatie in de Democratische Republiek Congo (DRC) beter te begrijpen, hebben we een van de leiders van

De epidemie van het coronavirus indammen is één zaak, ze de kop indrukken is een andere. Daarvoor is meer nodig dan quarantaine en afstand houden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het de laatste weken al herhaaldelijk gezegd: er moet meer getest worden om het virus echt te overwinnen.

In Duitsland en Oostenrijk strijden de vakbonden al verschillende weken voor een verhoging van de tijdelijke werkloosheids

Pagina's