Recent nieuws

Het opstappen van Bolivia’s verkozen president Evo Morales, op 10 november, werd in onze media vooral in verband gebracht met een “niet-democratisch” electoraal proces, “mogelijke verkiezingsfraude” en “opstand van de bevolking”. Wat nauwelijks aan bod kwam, is dat het om een echte putsch ging, gedirigeerd vanuit de VS en bepaalde kringen van de EU, om hun belangen in de Boliviaanse grondstoffenindustrie te vrijwaren. Dat vertelt Diego Pary Rodriguez, buitenlandminister van Morales in ballingschap.

De arbeiders van de frisdrankenreus vochten tegen een herstructureringsplan dat zonder overleg met de vakbonden werd beslist. Ze behaalden een eerste, kleine overwinning. Het management weet nu waaraan het zich moet houden.

Het eenzijdig verzoekschrift van AB Inbev dat het recht op sociale actie van de vakbonden wilde inperken, wordt verworpen. Dat besliste de rechtbank in Leuven op donderdag 19 december.

Frankrijk heeft er deze week weer een succesvolle actiedag opzitten. De vakbonden zijn er in het verweer tegen de plannen van president Emmanuel Macron om de pensioenen af te breken. De tweede interprofessionele betoging in evenveel weken bracht in heel het land 1,8 miljoen mensen op de been. In Parijs betoogden 350.000 mensen, in Rijsel nog eens minstens 20.000.

"De NMBS omvormen om haar efficiënt te maken." De aankondigingen van minister van Mobiliteit François Bellot en Sophie Dutordoir, CEO van de NMBS, lijken veelbelovend. Toch heeft de trein nog altijd evenveel vertraging en zijn spoorwegpersoneel en reizigers nog altijd woedend.

De arbeiders bij AB InBev boekten op 6 december een klinkende overwinning. De directie stemde in met de eisen voor 5 jaar werkzekerheid, tot eind 2024. De regeling geldt voor iedereen, ook voor de bedienden.

Vuurwerk donderdagmiddag op het Martelaarsplein in Brussel. Werknemers van de VRT, maar ook mensen uit de kunstensector en het hele middenveld kwamen betogen tegen de besparingen van de regering-Jambon. Solidair sprak met enkele manifestanten. “Voor ons is het simpel: als dit erdoor komt, is het gedaan met onze werking”, hoorden we bij sommigen.

Een stakingsbeweging gesteund door 66% van de bevolking. Niet verrassend als men weet dat het project van president Macron voor de hervorming van de pensioenen het systeem van de sociale bescherming heel diep aantast.

Het 7de congres van de Braziliaanse Arbeiderspartij (PT) van half november dit jaar was voor de 800 afgevaardigden op alle vlakken een hoogtepunt. Vooral door het optreden van de pas vrijgelaten voormalige president Lula da Silva, maar ook omdat het plaatsvond in een Brazilië waar president Bolsonaro zowat iedereen in zijn vizier neemt: vrouwen, zwarten, Indianen, linksen en progressieven. Relaas van op het congres.

Pagina's