Recent nieuws

De PVDA geeft haar volle steun aan het sociaal verzet tegen het rechtse beleid van de regering. Vijftien groepjes van verkozenen en actieve leden van de linkse partij bezoeken vandaag maar liefst 80 piketten aan bedrijven en kruispunten in midden, Noord, Oost-, Zuid- en West-Limburg (zie de gedetailleerde lijst hieronder).

De nieuwe regering is bezig om verschillende maatregelen te nemen die ernstige aanvallen vormen op het sociaal en democratisch vlak. Deze maatregelen leiden en zullen leiden tot meer en meer verzet. De bewegingen die zich verzetten riskeren om te worden geconfronteerd met repressie en beperking van hun grondrechten van vrije meningsuiting, vergadering en vereniging. De advocaten van Progress Lawyers Network besloten om de 10 basisrechten van de staker te verspreiden.

Donderdag 20 november legden de machinisten en NMBS-werknemers van het rangeerstation van Antwerpen-Noord het werk neer, met de steun van de drie vakbonden. Het gaat hier om het goederenvervoer.

Bij de staking van komende maandag zullen heel wat ogen gericht zijn op Antwerpen. Meer bepaald op de havenarbeiders. Na het gewelddadige einde van de betoging van 6 november in Brussel heerst immers de idee dat de jongens van de haven altijd wel garant staan voor de nodige heibel. Een spijtige zaak, vindt havenarbeider Ivan Heyligen. We praten met hem over het werk in de haven, de risico’s van de job en wat de dokwerkers vandaag zo woedend maakt.

De regering voorziet in haar programma de invoering van een “gegarandeerde dienstverlening” voor als er gestaakt wordt bij de NMBS, in de gevangenissen en bij Belgocontrol. Dat zou de gebruikers ten goede moeten komen. Is dat zo? Vakbonden, juristen en gebruikers stellen zich daar heel wat vragen bij.

“Sinds jaar en dag wordt ons voorgehouden dat België een immens budgettair probleem heeft. In plaats van de notionele interest terug te schroeven en de rijksten te belasten, voert de regering zware bezuinigingen door, waardoor duizenden banen op de tocht staan, niet het minst de openbare sector”, schrijft Michel Gevers (professor emeritus aan de Université catholique de Louvain (UCL) en doctor Honoris Causa aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in een opiniestuk in De Morgen van 8 november 2014.

“Zij die de vakbonden rechtspersoonlijkheid willen opleggen, zouden beter kleur bekennen: ze willen de bonden voor alles en nog wat aansprakelijk kunnen stellen.” Dat vindt professor Filip Dorssemont van de UCLouvain, die in 2000 nog een proefschrift maakte over de rechtspersoonlijkheid van de vakbonden.

'De Wever en Jambon kunnen dan nog plechtig verklaren dat zij het stakingsrecht en het recht op vrije meningsuiting respecteren, de angstpsychose die ze creëren ondermijnt dat volledig', aldus advocaten Jan Buelens en Joke Callewaert in een opiniestuk op Knack.be.

Woensdag werd gewezen Ford Genk-delegee Gaby Colebunders in Keulen veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 600 euro wegens… het dragen van een sjaaltje. Een symbolische straf, toch zijn Colebunders en zijn advocaat Jan Buelens niet tevreden: “Dit proces had nooit mogen plaatsvinden, het gaat om het fundamenteel recht op staken en vakbondsactie.”

Pagina's