Recent nieuws

Afgelopen zaterdag 14 en zondag 15 februari vonden in tal van grote Europese steden betogingen plaats uit solidariteit met het Griekse volk en tegen de Europese chantage- en besparingspolitiek. De PVDA was er bij in Brussel.
Op 1 januari 2015 werd het brugpensioen fundamenteel gewijzigd. Het nieuwe brugpensioen is helemaal geen 'brug' meer naar het pensioen. De bruggepensioneerden moeten actief blijven op de arbeidsmarkt tot 65 jaar. Volgens Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA, is deze wijziging ondoenbaar, onlogisch, onnodig én in wezen ook onwettig.
Dit weekend stappen vluchtelingen, mensen zonder papieren en sympathisanten samen van Brussel naar Antwerpen. De tocht is een initiatief van een actiefront van verschillende migranten-organisaties. (Mensen zonder papieren, Mrax, Crer, KidsParlement...) Ze vragen een regularisatie die zich baseert op 5 duidelijke, permanente en in een wet ingeschreven criteria. De PVDA steunt dit initiatief.

Voor de grote Belgische fortuinen lijkt internationale fraude eerder de regel dan de uitzondering te zijn. Nemen we alleen maar de vier families die genoemd worden in de SwissLeaks-affaire, dan stellen we vast dat het hier om multirecidiverende fraudeurs gaat.

Het is overduidelijk. Vijf jaar van besparingsbeleid en “reddingsplannen” bracht Griekenland aan de rand van het faillissement. De nieuwe regering wil dan ook van koers veranderen. Voorstanders van de bezuinigingen schreeuwen moord en brand. Ze beweren dat Griekenland zijn schulden in de nek wil schuiven van de Europese belastingbetaler. Klopt dat?
Er is een berg aan bewijzen die de noodzakelijkheid en bruikbaarheid van gegevensverzameling in de strijd tegen terrorisme ter discussie stelt. Een ander antiterreurbeleid kan niet gestoeld zijn op de valse tegenspraak tussen veiligheid en vrijheid, schrijft Olivier Winants, juridisch adviseur voor Europees Links (GUE/NGL) in het Europees Parlement en medewerker van de studiedienst van de PVDA.

Meer dan een jaar na de verwoestende doortocht van tyfoon Haiyan wachten honderdduizenden Filipijnen nog altijd op noodhulp. Van de regering, van bedrijven of van het Amerikaanse leger zal die alvast niet komen.

Op 29 augustus 2005 zette orkaan Katrina in de Amerikaanse stad New Orleans een gebied met 450.000 inwoners onder water. Maar niet iedereen had even veel te lijden. De orkaan bracht vooral de breuklijn tussen arm en rijk, zwart en blank aan het licht. En de schade die hij aanrichtte, bleek een gedroomde kans voor de neoliberale haviken. 

12 januari 2010, 16.53 u. Een aardbeving met een kracht van 7 op de schaal van Richter schudt de regio rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince dooreen. Op enkele minuten tijd sterven meer dan 200.000 mensen. De uiteindelijke dodentol komt op 230.000 te liggen. Sindsdien heeft het land zich nog lang niet hersteld ... 

Overzicht van de inhoud van ons februarinummer. Met een abonnement lees je deze artikels niet alleen sneller, je krijgt er ook nog foto's, tekeningen en heel wat extra extra berichten bovenop.

Pagina's