Recent nieuws

In deze tijd van besparing en vermarkting zijn kunstenaars niet alleen actief in de burgerbeweging Hart Boven Hard. Sommigen van hen, zoals het open platform State of the Arts, nemen met succes het initiatief om collectief te brainstormen over een alternatief cultuurbeleid waarin diversiteit en solidariteit centraal staan.
De regering besliste tot een indexsprong voor lonen en uitkeringen. Ook een indexering van de huurprijzen ligt op tafel, en dat terwijl het Grote Woononderzoek aantoont dat de helft van de huurwoningen niet in orde is. Absurd, reageert Peter Mertens, als je weet dat elke euro die je in wonen investeert op termijn dubbel terugverdient.

Op 31 maart 2015 is het 25 jaar geleden dat de rellen tegen de Poll Tax in Groot-Brittannië een hoogtepunt bereikten. De liberale regering van Margaret Thatcher had deze onrechtvaardige belasting ingevoerd en daarmee de werkende bevolking zo woedend gemaakt dat de Iron Lady uiteindelijk moest aftreden.

Overzicht van de inhoud van ons maartnummer. Met een abonnement lees je deze artikels niet alleen sneller, je krijgt er ook nog foto's, tekeningen en heel wat extra extra berichten bovenop.

De werknemers van CRI, een onderaanneming van Shell in Gent zijn in staking gegaan nadat een van hun delegees op staande voet werd ontslagen. De werknemers en vakbondsafgevaardigden spreken van een dictatoriaal klimaat waarbij alle dialoog onmogelijk is.

Een alternatief voor de bezuinigingen

Tot op het laatste moment stond de Griekse regering op dinsdag 24 februari onder een enorme druk. Eén tegen allen. De Europese Unie was vastberaden ieder alternatief voor haar besparingsbeleid de kop in te drukken. Athene veroverde een bepaalde marge om nieuwe onderhandelingen binnen de vier maanden voor te bereiden. Griekenland begint aan een marathon.
Een week geleden bleken er veel meer scheurtjes in de reactorkuipen van Doel 3 en Tihange 2 te zitten dan gedacht, nu blijken die scheurtjes ook nog eens veel groter te zijn. Voor Tom De Meester en Raoul Hedebouw is het zonneklaar: voorgoed sluiten, die handel.

50 jaar geleden, op 21 februari 1965, maakte Malcolm X zich in de Audubon Ballroom in New York op om er een toespraak te geven. Hij zou er zijn broeders en zusters aansporen om zich te verzetten tegen onderdrukking en racisme. Maar zover kwam het niet. Hij werd neergeschoten. Bij de elite klonk een zucht van verlichting: een van de luidste en krachtigste stemmen tegen onderdrukking was tot zwijgen gebracht. Toch blijft Malcolm X ook vijftig jaar na zijn dood over de hele wereld mensen inspireren.

'Linkse herbronning is nodig', schrijft PVDA-voorzitter Peter Mertens in zijn recentste bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be. 'En dan valt er veel uit Spanje en Griekenland te leren. Een herbronning van onderuit, met de roots in de sociale actie, emanciperend. Een politieke herbronning ook met de ambitie om het Europese status quo te doorbreken.

Pagina's