Recent nieuws

De werknemers van CRI, een onderaanneming van Shell in Gent zijn in staking gegaan nadat een van hun delegees op staande voet werd ontslagen. De werknemers en vakbondsafgevaardigden spreken van een dictatoriaal klimaat waarbij alle dialoog onmogelijk is.

Een alternatief voor de bezuinigingen

Tot op het laatste moment stond de Griekse regering op dinsdag 24 februari onder een enorme druk. Eén tegen allen. De Europese Unie was vastberaden ieder alternatief voor haar besparingsbeleid de kop in te drukken. Athene veroverde een bepaalde marge om nieuwe onderhandelingen binnen de vier maanden voor te bereiden. Griekenland begint aan een marathon.
Een week geleden bleken er veel meer scheurtjes in de reactorkuipen van Doel 3 en Tihange 2 te zitten dan gedacht, nu blijken die scheurtjes ook nog eens veel groter te zijn. Voor Tom De Meester en Raoul Hedebouw is het zonneklaar: voorgoed sluiten, die handel.

50 jaar geleden, op 21 februari 1965, maakte Malcolm X zich in de Audubon Ballroom in New York op om er een toespraak te geven. Hij zou er zijn broeders en zusters aansporen om zich te verzetten tegen onderdrukking en racisme. Maar zover kwam het niet. Hij werd neergeschoten. Bij de elite klonk een zucht van verlichting: een van de luidste en krachtigste stemmen tegen onderdrukking was tot zwijgen gebracht. Toch blijft Malcolm X ook vijftig jaar na zijn dood over de hele wereld mensen inspireren.

'Linkse herbronning is nodig', schrijft PVDA-voorzitter Peter Mertens in zijn recentste bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be. 'En dan valt er veel uit Spanje en Griekenland te leren. Een herbronning van onderuit, met de roots in de sociale actie, emanciperend. Een politieke herbronning ook met de ambitie om het Europese status quo te doorbreken.
Afgelopen zaterdag 14 en zondag 15 februari vonden in tal van grote Europese steden betogingen plaats uit solidariteit met het Griekse volk en tegen de Europese chantage- en besparingspolitiek. De PVDA was er bij in Brussel.
Op 1 januari 2015 werd het brugpensioen fundamenteel gewijzigd. Het nieuwe brugpensioen is helemaal geen 'brug' meer naar het pensioen. De bruggepensioneerden moeten actief blijven op de arbeidsmarkt tot 65 jaar. Volgens Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA, is deze wijziging ondoenbaar, onlogisch, onnodig én in wezen ook onwettig.
Dit weekend stappen vluchtelingen, mensen zonder papieren en sympathisanten samen van Brussel naar Antwerpen. De tocht is een initiatief van een actiefront van verschillende migranten-organisaties. (Mensen zonder papieren, Mrax, Crer, KidsParlement...) Ze vragen een regularisatie die zich baseert op 5 duidelijke, permanente en in een wet ingeschreven criteria. De PVDA steunt dit initiatief.

Voor de grote Belgische fortuinen lijkt internationale fraude eerder de regel dan de uitzondering te zijn. Nemen we alleen maar de vier families die genoemd worden in de SwissLeaks-affaire, dan stellen we vast dat het hier om multirecidiverende fraudeurs gaat.

Pagina's