Recent nieuws

Vandaag voerden 150 medewerkers van IVAGO actie aan het stadhuis voor een correcte afrekening van de lonen. Ook de arrogantie van het management leidt tot veel onvrede bij de medewerkers. Ze vragen een duidelijk standpunt van het Gentse stadsbestuur over de toekomst van hun bedrijf.
“De ECB hangt ons een koord om de nek”, verklaarde de Griekse eerste minister Alexis Tsipras. Het wordt tijd dat er “daden” komen, zei Jeroen Dijsselbloem, de voorzitter van de eurogroep. Zo niet zal Griekenland de in februari beloofde overbruggingssteun niet krijgen. Achter die woorden, zit een duidelijk ondemocratische agenda.
De personeelsleden van de bejaardenhuizen van de multinational Orpéa hebben soms zelfs geen washandjes om de bewoners te wassen. Er is gebrek aan middelen, aan personeel… Toch maakte Orpéa in België een omzet van 164,9 miljoen euro. Daarom zijn er sinds 4 maart werkonderbrekingen in verscheidene rusthuizen.

De regering besliste vrijdag dat toekomstige bruggepensioneerden en oudere werklozen ‘aangepast’ beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. De maatregel geldt niet voor wie vandaag al dit statuut geniet. Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA, heeft bedenkingen bij deze beslissing.

De BBTK (de bediendecentrale van het ABVV) besteedde op de openingsdag van zijn congres in Blankenberge veel aandacht aan de actualiteit. Ze waarschuwt de regering: het akkoord van de Groep van Tien over het brugpensioen niet uitvoeren is een regelrechte oorlogsverklaring aan het sociaal overleg.

Gunter Breugelmans is hoofdafgevaardigde bij tankopslagbedrijf Vopak, waar hij werkt sinds 1989. Op dinsdag 2 maart werd hij bij het opgaan van de late shift naar de directie geroepen. Die stelde koudweg dat ze besloten heeft om hem met onmiddellijke ingang te ontslaan. Nadat regering en werkgevers de algemene aanval op sociale verworvenheden gelanceerd hebben, zetten de petrochemie-patroons ook de jacht in op de delegees die zich met hart en ziel inzetten voor de rechten van hun collega's.

Gisteren kreeg ik een ontluisterende brief van een chiroleider in mijn mailbox. “In ons 55-jarig bestaan verkeren wij voor het eerst in een echte crisis. Een financiële crisis beleven we zoals bijna iedere jeugdbeweging al wel langer, ook al organiseren wij mosselsoupers en kubb-tornooien. Daar konden we nog iets aan doen. Nu verkeren we ook nog in een ‘tentencrisis’.” Welke gevolgen de besparingen van de Vlaamse regering hebben voor de jeugdbeweging, kun je in deze open brief lezen, die chiroleider Chiel Danckers richtte aan Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz.

In deze tijd van besparing en vermarkting zijn kunstenaars niet alleen actief in de burgerbeweging Hart Boven Hard. Sommigen van hen, zoals het open platform State of the Arts, nemen met succes het initiatief om collectief te brainstormen over een alternatief cultuurbeleid waarin diversiteit en solidariteit centraal staan.
De regering besliste tot een indexsprong voor lonen en uitkeringen. Ook een indexering van de huurprijzen ligt op tafel, en dat terwijl het Grote Woononderzoek aantoont dat de helft van de huurwoningen niet in orde is. Absurd, reageert Peter Mertens, als je weet dat elke euro die je in wonen investeert op termijn dubbel terugverdient.

Op 31 maart 2015 is het 25 jaar geleden dat de rellen tegen de Poll Tax in Groot-Brittannië een hoogtepunt bereikten. De liberale regering van Margaret Thatcher had deze onrechtvaardige belasting ingevoerd en daarmee de werkende bevolking zo woedend gemaakt dat de Iron Lady uiteindelijk moest aftreden.

Pagina's