4 goede redenen om op 7 oktober mee te betogen in Brussel

Foto Solidair, Salim Hellalet
Foto Solidair, Salim Hellalet
Thema's
Syndicaal

Commentaar toevoegen

Reacties

Zolang gen werk wordt gemaakt van een correctere en efficiëntere belastinginning en - invordering op federaal niveau , blijf ik mij krachtdadig verzetten tegen elke verdere vorm van afbraak van onze sociale zekerheid en à fortiori de koopkracht van de gemiddelde burger ! Ons belastingsysteem omvat immers teveel achterpoortjes , is op vele vlakken te oneerlijk en te onrechtvaardig om systematisch de bal door te schuiven naar de financieel zwakkere mensen ! Wanneer zal inderdaad eens werk worden gemaakt van de meer dan 30 miljard euroachterstallige en niet-betaalde belastingen die normaliter in de Staatskas moesten terechtkomen ??? Het antwoord hierop laat zich sinds vele jazren wachten ! Gemakshalve opteert onze Regering voor structurele ingrepen op sociaal vlak ... Een regelrechte schande en grove onrechtvaardigheid !
Mijns inziens moet vooral het brugpensioen kunnen teruggebracht worden tot de leeftijd van 60 jaar en verdient hiervoor de 30-urenweek zoals in Zweden onze volle aandacht (het werk verdelen over meer mensen).

We spraken met David Verstockt, programmabegeleider van Belgische NGO FOS in Bolivia.

In september kondigde Ryanair aan dat er in België ongeveer 100 banen werden bedreigd.

De positieve test van de Amerikaanse president fungeert als een realiteitscheck. Op minder dan een maand voor de verkiezingen moet hij terugvallen op zijn staat van dienst en zijn - fysiek en politiek - onvermogen om die te verdedigen.

Ondanks de aangekondigde investering in de Belgische spoorwegen, breekt Vivaldi niet met de Europese logica die aandringt op privatisering. Een gemiste kans, ten koste van de gebruikers en de kwaliteit van de dienstverlening.

De coronapandemie wint terrein. De ziekte kan vandaag beter behandeld worden, ze is beter gekend en er werden maatregelen getroffen. Er vallen dus minder doden. Maar dat betekent niet dat het virus weg is. Voor Leïla Belkhir vormt de toename van ziekenhuisopnames nu de grote uitdaging, want die zet de ziekenhuizen nog meer onder druk.

De federale regering wil een proefproject opstarten om de spoorwegen in ons land te liberaliseren.

“Wij hebben de beste jaren van ons leven aan Wibra gegeven en nu worden we als stront behandeld.” Het winkelpersoneel van winkelketen Wibra is boos. De directie lokt een faillissement uit voor een deel van haar winkels, om enkel verder te gaan met de meest winstgevende filialen.

De Duitse postmedewerkers hebben een belangrijke overwinning behaald: een loonsverhoging van 5%, gespreid over twee jaar.

Julia Salazar, de socialistische verkozene en activiste uit New York benadrukt dat de universele toegang tot de zorg vanda