4 goede redenen om op 7 oktober mee te betogen in Brussel

Foto Solidair, Salim Hellalet
Foto Solidair, Salim Hellalet
Thema's
Syndicaal

Commentaar toevoegen

Reacties

Zolang gen werk wordt gemaakt van een correctere en efficiëntere belastinginning en - invordering op federaal niveau , blijf ik mij krachtdadig verzetten tegen elke verdere vorm van afbraak van onze sociale zekerheid en à fortiori de koopkracht van de gemiddelde burger ! Ons belastingsysteem omvat immers teveel achterpoortjes , is op vele vlakken te oneerlijk en te onrechtvaardig om systematisch de bal door te schuiven naar de financieel zwakkere mensen ! Wanneer zal inderdaad eens werk worden gemaakt van de meer dan 30 miljard euroachterstallige en niet-betaalde belastingen die normaliter in de Staatskas moesten terechtkomen ??? Het antwoord hierop laat zich sinds vele jazren wachten ! Gemakshalve opteert onze Regering voor structurele ingrepen op sociaal vlak ... Een regelrechte schande en grove onrechtvaardigheid !
Mijns inziens moet vooral het brugpensioen kunnen teruggebracht worden tot de leeftijd van 60 jaar en verdient hiervoor de 30-urenweek zoals in Zweden onze volle aandacht (het werk verdelen over meer mensen).

Je kan er vergif op innemen. Wanneer er CAO-onderhandelingen opstarten bij AB InBev, begint de directie met haar spierballen te rollen. Dat was afgelopen dinsdag niet anders. Nochtans stapelen de problemen bij de Leuvense bierbrouwer zich in sneltempo op.

Sinds het ontslag van Evo Morales zijn er al twintig doden gevallen. Jeanine Añez, die zich tot interim-president heeft uitgeroepen, geeft het leger de ruimte om hard op te treden.

Voor Anne-Emmanuelle Bourgaux, een gepassioneerde grondwetspecialiste met een passie, was het algemeen stemrecht een funda

Ruim zeshonderd kunstenaars uit diverse disciplines trokken vanochtend van station Brussel Centraal naar het Vlaams Parlement. Daar stelde de Vlaamse Minister-President zijn fel betwiste cultuurnota voor. “Cultuur is solidair”, klonk het eensgezind. De sector verbindt zijn strijd uitdrukkelijk aan die van alle sectoren die door de besparingswoede worden getroffen.

Tweeduizend mensen uit de cultuursector verzamelden gisteren in de Brusselse Beursschouwburg. Op initiatief van State of the Arts werd overlegd over mogelijke antwoorden op de drastische besparingen die de regering Jambon aan de cultuursector oplegt.

“Wij vragen geen wonderen en al helemaal niet meer loon, we vragen gewoon dat onze job van chauffeur weer aangenaam wordt”, zo vat een chauffeur/vakbondsman van de stelplaats Grimbergen het probleem bij De Lijn samen. Hij is er zeker van dat de staking van morgen woensdag in heel Vlaanderen een succes wordt. “Elke chauffeur zal het je vertellen: er moet nu dringend iets gebeuren of het gaat helemaal ontploffen.”

Begin oktober begon in Chili een protestbeweging tegen de verhoging van de prijzen van het openbaar vervoer in de hoofdstad Santiago. Op 28 oktober haalden de actievoerders hun slag thuis: de aangekondigde prijsverhoging gaat niet door. Maar dat is niet het enige gevolg van de beweging.

Evo Morales, huidig president van Bolivia, werd op zondag 10 november gedwongen om af te treden, door een staatsgreep. Geconfronteerd met straatgeweld en muiterij van de politie had hij de keuze tussen verder escalerend conflict of ontslag. Maar wat is de echte inzet van deze staatsgreep?

De vakbonden bij de VRT komen in verzet en roepen iedereen die de democratie wil verdedigen op om zich daarbij aan te sluiten.

Overzicht van de inhoud van ons november-decembernummer. Met een abonnement lees je deze artikels niet alleen sneller, je krijgt er ook nog foto's, tekeningen en heel wat extra berichten bovenop.