4 goede redenen om op 7 oktober mee te betogen in Brussel

Foto Solidair, Salim Hellalet
Foto Solidair, Salim Hellalet
Thema's
Syndicaal

Commentaar toevoegen

Reacties

Zolang gen werk wordt gemaakt van een correctere en efficiëntere belastinginning en - invordering op federaal niveau , blijf ik mij krachtdadig verzetten tegen elke verdere vorm van afbraak van onze sociale zekerheid en à fortiori de koopkracht van de gemiddelde burger ! Ons belastingsysteem omvat immers teveel achterpoortjes , is op vele vlakken te oneerlijk en te onrechtvaardig om systematisch de bal door te schuiven naar de financieel zwakkere mensen ! Wanneer zal inderdaad eens werk worden gemaakt van de meer dan 30 miljard euroachterstallige en niet-betaalde belastingen die normaliter in de Staatskas moesten terechtkomen ??? Het antwoord hierop laat zich sinds vele jazren wachten ! Gemakshalve opteert onze Regering voor structurele ingrepen op sociaal vlak ... Een regelrechte schande en grove onrechtvaardigheid !
Mijns inziens moet vooral het brugpensioen kunnen teruggebracht worden tot de leeftijd van 60 jaar en verdient hiervoor de 30-urenweek zoals in Zweden onze volle aandacht (het werk verdelen over meer mensen).

Je bent een klokkenluider. De NSA zit je op de hielen. Maar je wil niet opgeven. Je wil vertrouwelijke documenten blijven uitwisselen. Hoe doe je dat? Edward Snowden moest een oplossing vinden. En dat werd … Tails. Software die complete anonimiteit voor zijn gebruikers garandeert. Solidair heeft hen ontmoet.

Met operatie “Defender 2020” zal de NAVO dit voorjaar haar militaire slagkracht demonstreren.

Bread and Roses, het lied dat de hymne werd van de feministische zaak, werd meer dan 100 jaar geleden in de Verenigde Stat

Op 12 december 2019 keurde het Indiase parlement, op voorstel van de regeringspartij BJP, een wet goed die vluchtelingen uit buurlanden Afghanistan, Pakistan en Bangladesh als legale migranten erkent. De wet geldt echter niet voor moslims uit diezelfde landen. Opnieuw zet de BJP een stap verder in de stigmatisering van moslims. Onder leiding van de linkse partijen in India wordt tegen deze maatregel een groot volksfront opgezet.

Overal in de Europese Unie vallen de nationale regeringen de meest solidaire pensioenstelsels aan. Een gecoördineerde aanval vanuit de Europese instellingen. Een rondje langs Spanje, Frankrijk en Duitsland.

De twee grote spoorbonden ACOD en ACV leggen zich niet neer bij de minimale dienstverlening die werd opgelegd door de vorige regering Michel – De Wever. Ze trekken naar het Grondwettelijk Hof. Op 4 maart vindt de eerste zitting plaats. De inzet is groot. Niet alleen voor het spoorwegpersoneel, ook voor de treingebruikers en de hele werkende bevolking.

Het was veel meer dan een boekvoorstelling, zondagmiddag in de Roma. Het was een feest. Zo’n 1300 mensen trotseerden de stormwind om leven en engagement van dokter Dirk Van Duppen te vieren. “Verdriet en blij zijn gaan samen”, zei Lieve Seuntjens, al veertig jaar lang soulmate van Dirk. Zo werd het zondag een feest van hoop, liefde en strijdvaardigheid.

Het cordon sanitaire tegen de extreemrechtse neonationalisten van AfD is doorbroken in de Duitse deelstaat Thüringen. De liberaal Thomas Kemmerich wist de linkse minister-president af te zetten met de steun van de christendemocratische CDU en de AfD. Even later werd hij zelf gedwongen af te treden.

“Zo verliep de tijd die me toegemeten was", een boek dat nooit voorzien was. De plotse en bikkelharde confrontatie met een ongeneeslijke kanker dwong dokter Dirk Van Duppen terug te blikken en te reflecteren op zijn leven. Het boek wordt alom geprezen, overal weerklinkt oprechte waardering voor het levenswerk waarover Dirk met zoveel liefde vertelt. Het succes is een meer dan verdiend applaus voor een leven dat geheel gewijd is aan de strijd tegen onrecht.

Ons land heeft in principe alles in huis om een koploper te zijn in een roodgroene klimaattransitie. Toch slaagt ons land er niet in die rol waar te maken. Hoe komt dat?