Working class heroes in Amerikaans parlement: talrijker en diverser dan ooit

“The Squad”, ofwel v.l.n.r. Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez en Ayanna Pressley, krijgt er een pak nieuwe linkse volksvertegenwoordigers bij in het Amerikaanse parlement. (Foto Belga)
“The Squad”, ofwel v.l.n.r. Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez en Ayanna Pressley, krijgt er een pak nieuwe linkse volksvertegenwoordigers bij in het Amerikaanse parlement. (Foto Belga)

Commentaar toevoegen

Reacties

goede uitleg ben een beetje leek in de VS
Het is niet omdat men zwart is dat men links is of voor het volk. Kijk maar naar Obama. Het is niet omdat men vrouw is dat men links is of voor het volk. Kijk maar naar Hilary Clinton of Tatcher. Het is niet omdat men homofiel is dat men links is of voor het volk. Kijk maar naar Pete Buttigieg of de National Socialist League. Het is niet omdat men een barvrouw is of uit de arbeidersklasse komt of omdat men afstamt van vluchtelingen of migranten dat men links is of voor het volk, en zo verder. Al deze stempels die op mensen worden geplakt (ook wel "identity politics" genoemd), helpen net de arbeidersklasse te verdelen in plaats van ze te verenigen om op te komen voor haar economische belangen tegen de gemeenschappelijke vijand van het kapitaal. Dat is ook net de kern van de misleiding die constant door de Democraten in de VS wordt gebruikt om de mensen af te leiden van de economische hoofdtegenstelling in de maatschappij. Dit artikel lijkt toch wel heel ver mee te gaan in dit soort discours van de "identity politics". Van de kant van de Trumpianen worden de Antifa's, BLM's enz... uitgespuwd. Van de kant van de Democraten worden de White Supremacists, ... verafschuwd. Beide kampen bestaan in hoofdzaak uit mensen uit de "working class" en zouden zich moeten verenigen in plaats van elkaar te bestrijden. Het kapitaal kijkt er handen wrijvend naar. De arbeidersklasse vormt een groep die gemeenschappelijke belangen heeft omwille van haar positie in het productieproces en om geen enkele andere reden. In de huidige tijden van kapitalistische productie staan de belangen van de kapitalistenklasse en de arbeidersklasse lijnrecht tegenover elkaar en dit leidt tot de economische crisissen en absurditeiten van overproductie enerzijds en armoede anderzijds, zo mooi beschreven in het "Communistisch Manifest". Om deze problemen die heel de maatschappij beheersen op te lossen moet er over geschakeld worden op een nieuwe productiewijze, die van het socialisme.

De Brusselse regering voert een kilometerheffing in. Nochtans toont een studie die ze zelf heeft aangevraagd, dat zo’n belasting niet efficiënt is. De oorzaak is vooral dat de Brusselse rand niet genoeg openbaar vervoer heeft en dat de vier (!) openbare vervoersmaatschappijen die er lijnen hebben, niet onderling communiceren. Het is een triest beeld. Maar het biedt ook oplossingen. 

Linkse regeringen in verschillende Latijns-Amerikaanse landen waren altijd al een doorn in het oog van westerse grootmachten. Ze aarzelden dan ook nooit om via sancties en politieke inmenging andere leiders in het zadel te helpen. Recent zagen we daarvan voorbeelden in onder meer Brazilië en Bolivia. Maar het tij keert opnieuw. In het hele continent winnen progressieve krachten opnieuw terrein.

Donderdag 5 november is de eerste collectieve griepvaccinatie van 2020 bij Geneeskunde voor het Volk (GVHV) Genk.

Een deel van de werkende klasse in ons land gelooft nog steeds dat Donald Trump haar belangen verdedigt. We moeten dat deel terugwinnen.

In het Duitse Wuppertal staat het jaar 2020 helemaal in het teken van Friedrich Engels (1820-1895), de belangrijke filosoo

Cyprus is vandaag in tweeën gespleten en het zijn de werkende mensen die daar de gevolgen van dragen. Een gesprek met Vera Polycarpou, aan het hoofd van het Bureau voor Internationale Betrekkingen van AKEL (Cypriotisch Progressieve Partij van het Werkende Volk), over de situatie in haar land.

In zijn vijftigjarige politieke carrière was Joe Biden altijd vertegenwoordiger van de Amerikaanse wapenindustrie en militaire interventies. Zal zijn buitenlands beleid iets nieuw brengen of wordt het een variatie op een gekend thema?

Werknemers die in quarantaine moeten, verliezen een aanzienlijk deel van hun loon. Dat brengt veel mensen in moeilijkheden en leidt tot onnodige risico's. Werknemers en vakbonden willen dan ook dat quarantaine niet langer leidt tot loonverlies. Bij koerierdienst UPS en brouwer AB InBev behaalden ze alvast een belangrijke overwinning.

In de strijd tegen het coronavirus is er een zware taak weggelegd voor de mensen in de gezondheidssector. Zij staan als het ware in de vuurlinie en geven dag in dag uit alles wat ze hebben om de crisis te bekampen. Spoedarts Natalie Eggermont noteert een aantal van haar ervaringen.

In de nacht van 17 op 18 mei 2018 werd op een snelweg in Henegouwen een kind gedood met een politiekogel in het hoofd. Haar naam was Mawda Shawri, twee jaar oud. Het proces hierover begint op 23 november 2020. Maar er blijven nog veel grijze zones. De strijd voor waarheid en gerechtigheid gaat door.