Hoe de coronashock de zwakte van het mondiale kapitalisme blootlegt | Coronadebatten

Commentaar toevoegen

Reacties

Heel goede uiteenzetting. Nog even vermelden ; 0,1% van de wereld, bezit 90% van alle geld en rijkdom. Een schande en daaruit blijkt dat dit kapitalistisch systeem niet deugt en dringend aan verandering toe is. Misschien als het instort als een kaartenhuisje,dat er iets beter kan opgebouwd worden achteraf.
Macro-economisch wanbeheer dat een enorme verspilling meebrengt. Naast de (schadelijke) verspilling die al genoemd werd zoals subsidies voor fossiele brandstoffen en de enorme belastingsontduiking, zou je ook de gigantische en eveneens schadelijke investeringen in wapens kunnen noemen, ook de overmatige uitgaven voor publiciteit, voor productie en gebruik van consumptiegoederen die in het kapitalisme niet efficiënt en eveneens schadelijk gebruikt worden (wagens, vliegtuigen,...). Een democratisch georganiseerde planning van de productie volgens behoeften en op basis van reële duurzaamheid en niet gedreven door winstmaximalisering van en concurrentie tussen privébedrijven maar wel gerealiseerd door maximale onderlinge samenwerking...: dit zijn maar enkele elementen van een fundamenteel nieuwe manier van organisatie van het "maatschappelijk huishouden" dat we economie noemen.
De analyse lijkt mij oke. Het zal er op aankomen om de juiste piste te bewandelen om praktische resultaten te boeken. Een goede strategie wordt heel belangrijk. (stap na stap) haalbare eisen stellen die gedragen worden door de bevolking. Niet gemakkelijk want mi niet veel voorbeelden te vinden in de geschiedenis. Veel werk aan de winkel voor de studie dienst. Succes !
Al lang op deze wijze a h denken.
Very good analysis. The only need is to have the social protection for all. The long pending demand of the unorganized laborers. The economic progress of should be equally shared by all. We have been duped by the arms industry by their production, sales and creation of wars to boost their income. Now no weapon can bring safety to the world. Solidarity and system change is the only weapon we have to use. Human economy is the only answer. Not the corporate.
We dienen de huidige industrie te verlaten, gaan voor een lokale economie, in beheer van de bevolking, coöperatieven, gericht op de daadwerkelijke basisbehoeften, en los komen van alles dat overbodig is.
Ikzelf kan mij helemaal vinden in deze analyse. Probleem op huidig ogenblik lijkt mij eveneens het ontbreken van een voldoende groot draagvlak. Op heden is er weinig (klassen-)bewustzijn. Er is nog veel werk om mensen hun eigen toestand te doen inzien. Velen denken ten onrechte tot de middenklasse te behoren of willen dit niet inzien. We hebben uit het verleden kunnen leren dat veranderingen zonder voldoende steun kunnen ontsporen. Bewustmaking is volgens mij aldus de boodschap. Mvg.
Wij zijn op het belangrijkste kantelpunt van de laatste decennia gekomen i.v.b. met de welvaart van de (wereld)bevolking. Dit waanzinnig kapitalistisch systeem blijft ondanks alles voortwoekeren. Aan onze politiekers van de PVDA, in die waanzinnig vele parlementen, om waakhond te spelen van de valse conclusies die door de eindeloos regerende partijen weer getrokken gaan worden in het voordeel van 'enkele rijken'. Wij kunnen voorlopig niet anders dan misdadige opzetten aan het licht brengen. Gelukkig kunnen wij dat nu door onze PVDA-vertegenwoordigers waarvoor ik veel respect heb.
In uw betoog komt het woord " Moeten " nogal veelvuldig voor! Het is terecht uw overtuiging dat het zo zou "Moeten" En een meerderheid van uw lezers zal uw pleidooi beamen maar om het met de woorden van een cognitieve wetenschapper Rainer Mausfeld te zeggen : " Warum schweigen die Lämmer " omdat de Neoliberale indoctrinatie heel subtiel wordt gespeeld ! Vandaag komen de virologen aan het woord morgen zullen het de financiële experts zijn. En die experts zullen van Marx en Marcuse geen brood gegeten hebben integendeel op begrip bezit en eigendom , welvaart , zal in alle toonaarde worden gespeeld . De geschiedenis leert ons dat de kleine man: "door bloed zweet en tranen" zijn rechten heeft gekregen en dat zal ook zo zijn na de coronacrisis ! De huidige Elite (Financiël, Politieke, Media) zullen het volk vertellen dat ze het hebben begrepen door deze crisis : "forget it" . Zolang hospitalen ( in het neoliberaal jargon = Zorgbedrijf) beroep moeten doen op de liefdadigheid van de bevolking voor beademingsapparaten en dat gegeven door de media wordt aanzien als solidariteit staan we ver van een kritische mediastem; Zolang dat zorgbedrijf ea overheidsbedrijven beroep moeten doen op de kapitaalmarkt om te werken ipv overheidssubsidies via belastingen is de weg nog lang. Maar alle succes samen met u hoop ik dat het lukt maar U zult als PVDA het niet alleen kunnen realiseren en wie gaat er met jullie mee ?
Toch is er een belangrijk verschil tussen extreemrechts en de rest van het politiek spectrum nl de afkeer tegen de parlementaire democratie. Kan tevens aanraden om het boek "Het archief van Walter" van Klaartje De Schrijver te lezen (verkrijgbaar bij EPO) Zij schreef een doctoraat over het archief van wijlen Walter De Bock. Het kapitalistisch systeem is een bulkbegrip. Ik zou het zinvoller vinden om de sterkhouders van de huidige miserie door te lichten. Zoals onderzoeksjournalist De Bock dikwijls aanhaalde: niets is wat het lijkt. Al bevat bovenstaand artikel veel feiten, het bevat evengoed veel propaganda gerelateerde uitspraken.
Dit klopt bijvoorbeeld niet: "Trump een beroep moet doen op de Defense Production Act - een wet die tijdens de Tweede Wereldoorlog is ingevoerd om bedrijven te kunnen opvorderen en de economie onder voogdij van de overheid te plaatsen - om autobouwer General Motor ventilatoren te laten produceren. Het lijkt inderdaad oorlogstijd. Toen de VS en het VK tijdens de Tweede Wereldoorlog behoefte hadden aan een gestroomlijnde militaire productie, werden alle krachten van de natie gebundeld voor dat doel. Volbloed kapitalistische landen namen de methodes van de Sovjet-Unie over om hun productie te plannen onder staatstoezicht." De Defense Production Act dateert uit 1950 ( https://en.wikipedia.org/wiki/Defense_Production_Act_of_1950 ) en is dus niet afgeleid van de USSR waar Stalin toen de plak zwaaide. Het zou mooi zijn mochten jullie dit recht zetten.
Wie is er nog steeds baas over de media? Alles zal in het werk gesteld worden om angst te blijven aanwakkeren (angst voor vluchtelingen en angst voor virussen met blinde gehoorzaamheid tot gevolg) zodat de bevolking zich afhankelijk voelt of in goede handen voelt van politieke ‘leiders’. Hoe krijg je een gezonde geest in een gezond lichaam? Hoe krijg je een mens die zowel lichamelijk als geestelijk weerbaar wordt? Die niet angstig blijft? En die dan logischerwijze de juiste politieke leiders zal aanduiden? Er moet niet enkel ingezet worden op zinvolle informatie zoals dit artikel weergeeft, maar ook op sensibilisering en know how om degeneratie door junkfood, suikerindustrie, alcoholindustrie tegen te gaan. Yoga en natuurlijke geneeskunde zou gratis moeten zijn. Pas dan krijgen we standvastige geesten in een gezonde humane cultuur. Daar heeft de werkende mens vandaag nood aan. Mensen zijn zoekende om geen burn-out enz te krijgen. Veeleer dan dat ze politieke interesse hebben! Pas als hier meer aandacht aan gegeven wordt, zullen mensen intuïtief aanvoelen dat dit the way to go is. We hebben als mens meer nodig dan enkel materie. We moeten zowel bewustzijn verwerven over de buitenkant, de organisatie van de maatschappij als over de binnenkant, het goed beheer van ons eigen lichaam, geest en adem verbindende mensen uit één stuk worden. Het een staat niet los van het ander, net zo min als dat onze geest los staat van ons lichaam. We hoeven niet te wachten tot de maatschappij rechtvaardig in elkaar zit om een SUPERSAMENWERKER te zijn. We kunnen ook door werk aan onze binnenkant ervoor zorgen dat de maatschappij met respect gereorganiseerd zal worden. Op hoop van zegen!
Helemaal mee akkoord dat onze samenleving moet veranderen. Enkele belangrijke werkpunten: 1. Wereldwijde actie is nodig om belastingsparadijzen te ontmantelen. Oxfam heeft daar onderzoek naar gedaan naar aanleiding van de Panamapapers. Landen van de Europese Unie geven hier zelf het slechte voorbeeld door multinationals minder dan 5% belastingen laten betalen in plaats van 29,58% voor andere ondernemingen. 2. Wereldwijd is er actie nodig tegen oorlog, gevechtsvliegtuigen, wapens, bommen, atoomproeven. De agressors moeten ter verantwoording geroepen worden voor het Internationaal gerechtshof in Den Haag. Ze moeten weduwen, wezen, hospitalen en infrastructuur betalen die ze verwoest hebben. De wapenbedrijven zijn mee verantwoordelijk voor schade en zouden al bij verkoop van wapens bijvoorbeeld 70% van hun winst aan een op te richten slachtofferfonds moeten storten. 3. Het internationaal systeem van CO2 emissiehandel moet strenger zijn. De uitstoot van CO2 moet veel sneller omlaag en het mag duurder worden. Voor vliegtuigen mag de prijs fors verhogen, het kan toch niet dat je voor 49 € naar Lissabon kunt vliegen. In de prijs van een vliegticket zou alles moeten vervat zijn; van maakproces van een vliegtuig tot bijdrage voor het functioneren van een luchthaven, al het nodige personeel, dus de werkelijke kostprijs en de luchtvervuiling. 4. Overal, ook in Afrika, moet een goede gezondheidszorg komen. Deze landen hebben een onmetelijke rijkdom aan grondstoffen waar dat mee betaald kan worden. Zie ook de noodkreet van Dokter Reginald Moreels. 5. Het zou niet mogen zijn dat mensen in ziekte bevorderende sloppenwijken wonen. Er moet véél sociale woningbouw komen. Er is geld genoeg op de wereld, alleen bij de verkeerde mensen.
Nu de roep naar een corona- en miljonairstaks almaar harder klinkt heeft de geviseerde groep nieuwe verdedigingslinies nodig, zo lijkt het wel. Op 17 april 2020 lezen we in De Standaard "Gentse en Leuvense economen besluiten in koor dat er geen besparingen of belastingen nodig zijn om de factuur van de corona-crisis te verteren". Moeilijk te geloven, want de wereldeconomie is er al van vòòr de epidemie beroerd aan toe, zoals Jo Cottenier hierboven glashelder aantoont. Een recessie zat er dus al lang aan te komen, en de huidige crisis is niet alleen een enorme schok op zich, maar geeft bovendien ook de laatste zet die nodig was om de balans te doen omslaan. Harvard-prof en IMF-adviseur Carmen Reinhart heeft het (op een andere pagina van dezelfde krant) over 'de Grote Implosie', en voorziet dan ook een moeizaam herstel in de vorm van een U en niet van een V. Ik kan me niet voorstellen dat die Gentse en Leuvense proffen dat ook niet beseffen. Maar hun papers bieden wel munitie aan de tegenstanders van een vermogensbelasting. Die zou nu toch niet nodig zijn, want we verdienen de geleende miljarden immers gewoon terug tijdens de spoedig verwachte relance? Om de pil wat te vergulden zouden er (in afwachting) ook geen bijkomende besparingen opgelegd worden. Kennelijk is alles beter dan een corona-taks... Terwille van het heilige begrotingsevenwicht zijn decennialang honderdduizenden, zo niet miljoenen soms zeer kwetsbare mensen in België maar ook Griekenland, Italïe, Duitsland, Nederland etc. harteloos in de kou gezet met hakbijl en kaasschaaf, terwijl vermogenden en grote bedrijven overladen werden met fiscale cadeau's. Nu wordt ons ineens gevraagd niet meer te zeuren over dat evenwicht, en over de vraag wie de factuur gaat betalen. Wat toen, volgens een soort economische 'natuurwet', onmogelijk op te lossen viel zonder zwaar te snoeien in overheidsuitgaven en sociale zekerheid, dat blijkt nu in een handomdraai geregeld! En het zal niemand iets kosten, zogezegd.... Als dat waar is, wat was dan de zin van al de offers die van de bevolking geëist werden?
De linkse ‘Beweging naar het Socialisme’ (MAS) won de Boliviaanse presidentsverkiezingen met een monsterscore. “Niemand zag dit aankomen”, zegt Boliviakenner David Verstockt.

In september kondigde Ryanair aan dat er in België ongeveer 100 banen werden bedreigd.

De positieve test van de Amerikaanse president fungeert als een realiteitscheck. Op minder dan een maand voor de verkiezingen moet hij terugvallen op zijn staat van dienst en zijn - fysiek en politiek - onvermogen om die te verdedigen.

Ondanks de aangekondigde investering in de Belgische spoorwegen, breekt Vivaldi niet met de Europese logica die aandringt op privatisering. Een gemiste kans, ten koste van de gebruikers en de kwaliteit van de dienstverlening.

De coronapandemie wint terrein. De ziekte kan vandaag beter behandeld worden, ze is beter gekend en er werden maatregelen getroffen. Er vallen dus minder doden. Maar dat betekent niet dat het virus weg is. Voor Leïla Belkhir vormt de toename van ziekenhuisopnames nu de grote uitdaging, want die zet de ziekenhuizen nog meer onder druk.

De federale regering wil een proefproject opstarten om de spoorwegen in ons land te liberaliseren.

“Wij hebben de beste jaren van ons leven aan Wibra gegeven en nu worden we als stront behandeld.” Het winkelpersoneel van winkelketen Wibra is boos. De directie lokt een faillissement uit voor een deel van haar winkels, om enkel verder te gaan met de meest winstgevende filialen.

De Duitse postmedewerkers hebben een belangrijke overwinning behaald: een loonsverhoging van 5%, gespreid over twee jaar.

Julia Salazar, de socialistische verkozene en activiste uit New York benadrukt dat de universele toegang tot de zorg vanda