Recent nieuws

50 jaar geleden, op 21 februari 1965, maakte Malcolm X zich in de Audubon Ballroom in New York op om er een toespraak te geven. Hij zou er zijn broeders en zusters aansporen om zich te verzetten tegen onderdrukking en racisme. Maar zover kwam het niet. Hij werd neergeschoten. Bij de elite klonk een zucht van verlichting: een van de luidste en krachtigste stemmen tegen onderdrukking was tot zwijgen gebracht. Toch blijft Malcolm X ook vijftig jaar na zijn dood over de hele wereld mensen inspireren.

'Linkse herbronning is nodig', schrijft PVDA-voorzitter Peter Mertens in zijn recentste bijdrage voor het Schaduwparlement van Knack.be. 'En dan valt er veel uit Spanje en Griekenland te leren. Een herbronning van onderuit, met de roots in de sociale actie, emanciperend. Een politieke herbronning ook met de ambitie om het Europese status quo te doorbreken.
Afgelopen zaterdag 14 en zondag 15 februari vonden in tal van grote Europese steden betogingen plaats uit solidariteit met het Griekse volk en tegen de Europese chantage- en besparingspolitiek. De PVDA was er bij in Brussel.
Op 1 januari 2015 werd het brugpensioen fundamenteel gewijzigd. Het nieuwe brugpensioen is helemaal geen 'brug' meer naar het pensioen. De bruggepensioneerden moeten actief blijven op de arbeidsmarkt tot 65 jaar. Volgens Kim De Witte, pensioenspecialist van de PVDA, is deze wijziging ondoenbaar, onlogisch, onnodig én in wezen ook onwettig.
Dit weekend stappen vluchtelingen, mensen zonder papieren en sympathisanten samen van Brussel naar Antwerpen. De tocht is een initiatief van een actiefront van verschillende migranten-organisaties. (Mensen zonder papieren, Mrax, Crer, KidsParlement...) Ze vragen een regularisatie die zich baseert op 5 duidelijke, permanente en in een wet ingeschreven criteria. De PVDA steunt dit initiatief.

Voor de grote Belgische fortuinen lijkt internationale fraude eerder de regel dan de uitzondering te zijn. Nemen we alleen maar de vier families die genoemd worden in de SwissLeaks-affaire, dan stellen we vast dat het hier om multirecidiverende fraudeurs gaat.

Het is overduidelijk. Vijf jaar van besparingsbeleid en “reddingsplannen” bracht Griekenland aan de rand van het faillissement. De nieuwe regering wil dan ook van koers veranderen. Voorstanders van de bezuinigingen schreeuwen moord en brand. Ze beweren dat Griekenland zijn schulden in de nek wil schuiven van de Europese belastingbetaler. Klopt dat?
Er is een berg aan bewijzen die de noodzakelijkheid en bruikbaarheid van gegevensverzameling in de strijd tegen terrorisme ter discussie stelt. Een ander antiterreurbeleid kan niet gestoeld zijn op de valse tegenspraak tussen veiligheid en vrijheid, schrijft Olivier Winants, juridisch adviseur voor Europees Links (GUE/NGL) in het Europees Parlement en medewerker van de studiedienst van de PVDA.
Het rommelt binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Inzet: hoe pakken we de toestand in Oekraïne aan? De Europeanen willen onderhandelingen, de Verenigde Staten willen wapens leveren. En volgens NAVO-insiders zijn de rebellen niet te verslaan…

Meer dan een jaar na de verwoestende doortocht van tyfoon Haiyan wachten honderdduizenden Filipijnen nog altijd op noodhulp. Van de regering, van bedrijven of van het Amerikaanse leger zal die alvast niet komen.

Pagina's