Recent nieuws

Gunter Breugelmans is hoofdafgevaardigde bij tankopslagbedrijf Vopak, waar hij werkt sinds 1989. Op dinsdag 2 maart werd hij bij het opgaan van de late shift naar de directie geroepen. Die stelde koudweg dat ze besloten heeft om hem met onmiddellijke ingang te ontslaan. Nadat regering en werkgevers de algemene aanval op sociale verworvenheden gelanceerd hebben, zetten de petrochemie-patroons ook de jacht in op de delegees die zich met hart en ziel inzetten voor de rechten van hun collega's.

Gisteren kreeg ik een ontluisterende brief van een chiroleider in mijn mailbox. “In ons 55-jarig bestaan verkeren wij voor het eerst in een echte crisis. Een financiële crisis beleven we zoals bijna iedere jeugdbeweging al wel langer, ook al organiseren wij mosselsoupers en kubb-tornooien. Daar konden we nog iets aan doen. Nu verkeren we ook nog in een ‘tentencrisis’.” Welke gevolgen de besparingen van de Vlaamse regering hebben voor de jeugdbeweging, kun je in deze open brief lezen, die chiroleider Chiel Danckers richtte aan Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz.

In deze tijd van besparing en vermarkting zijn kunstenaars niet alleen actief in de burgerbeweging Hart Boven Hard. Sommigen van hen, zoals het open platform State of the Arts, nemen met succes het initiatief om collectief te brainstormen over een alternatief cultuurbeleid waarin diversiteit en solidariteit centraal staan.
De regering besliste tot een indexsprong voor lonen en uitkeringen. Ook een indexering van de huurprijzen ligt op tafel, en dat terwijl het Grote Woononderzoek aantoont dat de helft van de huurwoningen niet in orde is. Absurd, reageert Peter Mertens, als je weet dat elke euro die je in wonen investeert op termijn dubbel terugverdient.

Op 31 maart 2015 is het 25 jaar geleden dat de rellen tegen de Poll Tax in Groot-Brittannië een hoogtepunt bereikten. De liberale regering van Margaret Thatcher had deze onrechtvaardige belasting ingevoerd en daarmee de werkende bevolking zo woedend gemaakt dat de Iron Lady uiteindelijk moest aftreden.

Overzicht van de inhoud van ons maartnummer. Met een abonnement lees je deze artikels niet alleen sneller, je krijgt er ook nog foto's, tekeningen en heel wat extra extra berichten bovenop.

De werknemers van CRI, een onderaanneming van Shell in Gent zijn in staking gegaan nadat een van hun delegees op staande voet werd ontslagen. De werknemers en vakbondsafgevaardigden spreken van een dictatoriaal klimaat waarbij alle dialoog onmogelijk is.

Een alternatief voor de bezuinigingen

Tot op het laatste moment stond de Griekse regering op dinsdag 24 februari onder een enorme druk. Eén tegen allen. De Europese Unie was vastberaden ieder alternatief voor haar besparingsbeleid de kop in te drukken. Athene veroverde een bepaalde marge om nieuwe onderhandelingen binnen de vier maanden voor te bereiden. Griekenland begint aan een marathon.
Een week geleden bleken er veel meer scheurtjes in de reactorkuipen van Doel 3 en Tihange 2 te zitten dan gedacht, nu blijken die scheurtjes ook nog eens veel groter te zijn. Voor Tom De Meester en Raoul Hedebouw is het zonneklaar: voorgoed sluiten, die handel.

Pagina's