Peeters maakt in volle vakantie een lege doos van de 38-urenweek

Commentaar toevoegen

Reacties

na een lange dag hard onmenselijk opgejaagd afbeulen want werken kan je het niet meer noemen maar steeds top onmenselijk te moeten presteren van 8 uur per dag 5 dagen lang wil ik als werkmens op zijn minst nog wat tijd en vrijheid en energie om te leven en te ontplooien als mens. Veel arbeiders moeten dan nog soms meer dan 1 uur vrijheidstijd aan verplaatsing bij inboeten. Als je als hard werkende mens niets meer overhebt van energie of vrije tijd om naar uit te kijken. Dan betekent het leven van de arbeider niets meer dan productie en winstmarge voor aandeel houders: kortom moderne slavernij. Een wijze levenszin van een troubadour voor Peeters wanneer je de snaren van muziek instrument te slap aanspant komt er geen klank uit maar als je ze te hard aanspant knakken ze door. TROUWENS DE GANSE HUIDIGE REGERING MICHEL KAN DAAR IETS UIT LEREN.
Laat al deze mensen die daar zitten, het werk eens doen die de gewonen werkende mens, in de hete zon,of koude, regen.of mensen die zelf al minder goed kunnen omwille van hun gezondheid, dan zouden ze wel anders piepen, voor de zelfde loon als deze mensen, ik wil dan hun gezicht weleens zien. Het is gemakkelijk alles maar op te slaan als je een dik loon hebt.
Hier kan ik niet mee akkoord gaan. Het is duidelijk dat dhr Peeters en de collega's van nva en vld geen voeling meer hebben met het leven van een gewone burger.
ben ik blij dat ik op rust ben , want wat minister peeters nu wil klaar krijgen is geheel maar dan ook geheel in h het nadeel van de werkende mens en geheel in het voordeel van de werkgevers , en dan zeggen dat cd&v het sociaal gezicht van de regering denkt te zijn.
Als ik mij goed herinner, hield Kris Peeters zich vroeger bezig met de middenstand/zelfstandigen. Sinds zijn overstap is hij onbetrouwbaar en onberekenbaar geworden ... zijn vriendelijk lachje is naar mijn gevoel er eentje van politieke schijnheiligheid en onbetrouwbaarheid.
Blijkbaar zijn de katholieken niet veel anders dan de nva en de vld. Terug naar de jaren dertig binnekort is het toegelaten om te schieten op stakers. Turkije is niet zo ver af.
Het is niet te geloven dat de arbeiders op deze partijen blijven stemmen. Ik ben zelf syndicaal afgevaardigde op het werk en weet hoe moeilijk het is om mensen te interesseren en te laten luisteren naar wat er ons nog allemaal boven het hoofd hangt, laat staan om mee te staken (behalve als dit een extra vakantiedag betekend). Soms wil ik er het bijltje bij neergooiën en denk dan dat ze hun verdiende loon zullen krijgen. Dat duurt echter nooit lang want ik kan niet tegen de onrechtvaardige, egoïstische denkwijze en handelingen van onze regering en de vele machthebbers. Wanneer gaan de niet rijken eindelijk eens opstaan en zeggen: stop, het is genoeg geweest? Wij werken HARD EN LANG, wij willen ook een stukje beleg tussen onze boterham. Het is wel te merken dat ik me dooderger zeker? Alle tips om dit misdadig gedrag tegen de mensheid tegen te gaan zijn meer dan van harte welkom. Ik wil graag een nog leefbare toekomst voor mijn 2 kleinkinderen.

75 jaar geleden,op 27 januari 1945, werd Auschwitz door het Rode Leger bevrijd. De soldaten ontdekten er de meest ondenkbare gruwel.

“Als we nu nog verder moeten besparen, is het armen en benen afhakken”, zegt Michelle Graus, voorzitter van ACOD VRT. Duidelijke taal. Het moment om over te gaan tot een staking is dan ook nu. De openbare omroep is de spreekbuis van de hele samenleving en moet dat ook blijven, zonder politieke inmenging.

“Heel wat vrouwen zitten in onbevredigende relaties. En als je niet weg kan, omdat je economisch afhankelijk ben van je partner, is dat voor niemand aangenaam.” Kristen Ghodsee praat in haar pas verschenen boek Waarom vrouwen betere seks hebben onder het socialisme over de verworvenheden die Oost-Europese vrouwen hadden onder het socialisme. Van gelijke kansen op de arbeidsmarkt tot gratis crèches en overheden die mannen aanmoedigen hun deel van het huishoudelijk werk te doen.

“Wie weet wat er echt schuilgaat achter de hoge muren van de gevangenissen in Sint-Gillis, Vorst en Berkendael? In december ging ik er naartoe en ik wil jullie graag vertellen wat ik daar geleerd heb.” Nabil Boukili, federaal volksvertegenwoordiger van de PVDA, brengt verslag uit over zijn bezoek aan drie Belgische gevangenissen.

14 juni kwamen er in Zwitserland 500.000 vrouwen en mannen op straat om gelijkheid tussen vrouwen en mannen te eisen. We blikken terug op de grootste sociale beweging in dit land sinds 1918.

In 2019 vierde het wereldwijd gekende kinderprogramma Sesamstraat zijn 50ste verjaardag. In de lage landen werd het een feestje in mineur. Net voor de zomer besliste de Nederlandse openbare omroep dat er geen nieuwe afleveringen meer gemaakt worden.

De berichten over de stiptheidscijfers en het aantal treingebruikers ogen erg positief. De NMBS vervoerde 253 miljoen reizigers en de stiptheid verbeterde van 87,2% in 2018 naar 90,4% in 2019. Maar die cijfers verhullen veel. Want nog altijd rijden veel treinen met vertraging en is er een nijpend tekort aan investeringen.

“Liberalisme is vrijheid”, zo horen we vaak uit de mond van de verdedigers van deze stroming. Het voorbeeld van Chili laat echter zien, hoe een school van rechtse economen een dictatuur gebruikte om het neoliberalisme op te leggen.

Bij het chemisch bedrijf Ineos Phenol zijn alle werknemers van de productie al meer dan een week in staking. Ze pikken het niet dat de directie hun personeelsafgevaardigde Chris De Wachter heeft ontslagen. Ze pikken sowieso het gedrag van directeur Hugo Piot niet. Hij gedraagt zich als een echte Trump, zeggen ze.

Een historisch regeerakkoord tussen de sociaaldemocratische PSOE van Pedro Sánchez en Unidas Podemos (UP) van Pablo Iglesias leidde op 7 januari tot een nieuwe regering in Spanje, met de steun van Catalaanse en Baskische regionalisten. Na jaren van toenemende nationalistische spanningen kan het linkse Unidas Podemos de strijd tegen bezuinigingen weer op de agenda zetten.