Volksprotest doet Zelzaats gemeentebestuur plooien

Foto Solidair
Foto Solidair

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

ik vind het fantastisch dat de bevolking zijn plaats inneemt. De oude gewoonten van 500 jaar geleden dienen vervangen te worden of aangepast aan de huidige samenleving. De super conservatieve huidige regeringsleiders dienen terug naar school te gaan en zich te herscholen. Dat dient te gebeuren in elke democratie in elk modern land, gemeente, stad. Er is een nieuwe democratie nodig (einde van semi dictaturen). Ik wens jullie heel veel geluk, moed en volharding. Maak een nieuwe structurele organisatie, aangepast aan de huidige levensverwachtingen van de bevolking. Het is een hele ommekeer, dus niet gemakkelijk anders te gaan denken.
Duim op pvdavoor wat daar volbracht is
Onder de mom van "wij weten wat goed is voor de mensen" worden door enkelingen en partijbesturen zogezegde oplossingen in de strot geduwd van elke burger, zonder dat die voldoende weerwerk kan leveren. Volksraadplegingen worden angstvallig vermeden of worden onderworpen aan praktisch onhaalbare voorwaarden, zodat men zijn gang kan gaan. Eén jaar of 6 maanden voor de verkiezingen worden de asociale beslissingen door die besturen op zolder gestockeerd en men gaat ervan uit dat de meeste mensen de genomen onrealistische beslissingen al lang vergeten zijn - wat meestal ook het geval is. De pers wordt meegesleept door "hot news", primeurs en een hemel vol van luchtballonnen - tot op het been snijden in een dossier zit er niet meer in. Het is in elk geval hoopvol te zien dat "het volk" nog altijd iets kan betekenen wanneer het op erop aankomt. Solidariteit en communicatie is nu het machtigste wapen dat de burger nu nog heeft. Proficiat burgers van Zelzate

De VS en China zijn verwikkeld in een felle handelsoorlog. Leidt dit op termijn tot een gewapend conflict tussen de twee grootmachten? Het lijkt er alleszins op dat de relaties tussen China en de VS de internationale politiek van de komende decennia zullen domineren.

In oktober vorig jaar werden Manal Toumi en Sah Gulhan verkozen als districtsraadslid voor de PVDA in Deurne en Antwerpen.

De extreemrechtse regering van India voert een neoliberaal beleid dat de vakbonden en de moslimminderheid viseert. Het verzet komt uit de deelstaat Kerala in het zuidwesten van het land, waar een communistische partij de bevolking mobiliseert.

Met een indrukwekkende menselijke muur klaagden op 1 januari 2019 vijf miljoen vrouwen in de Indiase deelstaat Kerala de ongelijke behandeling van vrouwen aan. Ze vormden hand in hand een muur van 620 kilometer.

De onderwijsvakbonden zullen zich, gesteund door de grote stakingsbereidheid van vandaag, niet met een kluitje in het riet laten sturen. Als de volgende regering geen honderden miljoenen extra op tafel legt voor onderwijs, zullen er wellicht snel nieuwe acties volgen.

Een koude douche, dat is wat het personeel van UPS krijgt na jaren van inspanningen. Zeker 94 banen staan onder druk. “UPS maakte de laatste zeven jaar meer dan 100 miljoen euro winst, waarom dan zoveel gezinnen in onzekerheid storten?”

Kijk naar de top van eender welke Belgische bank en je ziet meteen de stamboom van alle steenrijke families in België. Die rijke families hebben in het hart van de macht een netwerk geweven dat hen in staat stelt om de hele staat te controleren. Professor Geoffrey Geuens (ULiège) is gespecialiseerd in de banden tussen kapitaal en politieke macht, en legde dat netwerk bloot.

De Brussels rechtbank oordeelde in een zaak gelijkaardig met die van de PVDA dat de partij recht heeft op een dotatie rekening houdend met haar kiezers in beide landsdelen. Er heerst al een tijd politieke onwil over de dotatie van de PVDA, de N-VA tracht nu met een nieuw wetsvoorstel het oprukken van de PVDA als enige nationale partij een halt toe te roepen.

Solidair sprak met Eric Neuprez (57), secretaris-generaal van de Algemene Centrale van ABVV (AC). Met 430.000 leden is dat de grootste arbeiderscentrale in België. We maken het bilan op van het grote congres van de Algemene Centrale in november vorig jaar. Een congres met veel ruimte voor vakbondsafgevaardigden van het terrein en internationale solidariteit. Eric Neuprez, afkomstig van het arbeidersbastion Verviers, heeft al een lange weg als militant achter zich. Hij blikt samen met ons terug en wijst ook op een reeks perspectieven voor de syndicale beweging.

Op 14 juli 1789 werd de Bastille, de gevangenis die hét symbool was van de Franse machthebbers, bestormd door opstandige Parijzenaars. Op 27 september 1830 werden Nederlandse troepen verjaagd in Brussel die erop uit waren het gezag van Koning Willem I te herstellen. Wat hebben deze twee sleutelmomenten in de geschiedenis gemeen? Het volk roert zich en komt in opstand tegen onrecht. De hoge kostprijs van het leven en asociale belastingen liggen aan de basis van hun woede.