Sterke publieke gezondheidszorg is nodig om coronapandemie in te dammen

Commentaar toevoegen

Reacties

Blijkt dus weeral eens dat opsplitsen van een klein landje als het onze NIET de oplossing is voor onze problemen. De hospitalisatie verzekeringen die nu al enkele decennia afgesloten kunnen worden geven als resultaat dat zieken die nood hebben aan afzondering, wegens stress factoren, complicaties bij chirurgische ingrepen, geen kans meer hebben om in een 1-persoons-kamer te verblijven. Je vraag wordt meteen gekelderd: er zijn er geen meer vrij. Ah neen! Tuurlijk niet. De betere middenklasse en de top verdieners hebben er geen moeite mee een dure verzekering af te sluiten, en dan het luxe beest uit te hangen. De dokters zijn er ook blij mee. Kunnen ze goed doorrekenen. Enfin, ge ziet toch wel waar we naartoe gaan. Stel nu dat we voor iedere pruts, groot en klein ook nog een privaat verzekering kunnen afsluiten, wat gebeurt er dan? Elk onderzoek, iedere behandeling waarvoor je gewoon binnenwipt, of op dagverblijf bent, zal binnen de kortste keren een prijskaartje kennen van + 100% of meer. Gaan de ziekenfondsen dat blijven terug betalen. Dat kunnen ze niet. Dus veel terugbetalingen zullen worden geschrapt, ofwel zwaar gedrukt worden. De openbare gezondheidszorgen moeten behouden blijven. Privatiseren betekent gewoon: minder zorg / service krijgen en eer meer voor moeten betalen. Joepie... Gaan we echt nog verder spelen met dit onnozel spelletje dat sommige politici ons willen opsolferen. Mijn walging wordt met de dag groter... Ben ik beschaamd om ook een mens te zijn? JA, NU WEL!!!
Beste ik ga grotendeels akkoord met jullie zienswijze. Er zullen/kunnen zeer veel lessen getrokken worden uit wat nu gebeurt. Eén ervan zal volgens mij dat meer collectief ingestelde landen dergelijke crises beter de baas kunnen dan landen waar individualisering meer is doorgeslagen naar een 'negatieve' vrijheid: vrijheid om je zin te doen, niet een positieve vrijheid: over de middelen en de kansen beschikken om je verantwoordelijkheid te nemen voor je omgeving. Onze overheden zijn weinig doortastend (geweest?) in de aanpak van de crises. Anderzijds zijn ook burgers tekort geschoten in hun verantwoordelijkheid voor het geheel. Er is één uitspraak in jullie artikel waar ik dan weer niet mee eens ben, waar jullie zeggen dat de gezondheidssystemen van de Europese landen niet in staat zijn om adequate collectieve reacties te coördineren. Dat lijkt me erg voorbarig, te weinig genuanceerd, vermoedelijk ook niet correct en weinig respectvol naar de gigantische inspanningen die deze gezondheidssystemen nu leveren. Neemt niet weg dat onze minister van Volksgezondheid de voorbije weken vooral uitblinkt in onkunde. Vriendelijke groet Freddy Merckx (huisarts WGC De Brug)
De positieve test van de Amerikaanse president fungeert als een realiteitscheck. Op minder dan een maand voor de verkiezingen moet hij terugvallen op zijn staat van dienst en zijn - fysiek en politiek - onvermogen om die te verdedigen.

Ondanks de aangekondigde investering in de Belgische spoorwegen, breekt Vivaldi niet met de Europese logica die aandringt op privatisering. Een gemiste kans, ten koste van de gebruikers en de kwaliteit van de dienstverlening.

De coronapandemie wint terrein. De ziekte kan vandaag beter behandeld worden, ze is beter gekend en er werden maatregelen getroffen. Er vallen dus minder doden. Maar dat betekent niet dat het virus weg is. Voor Leïla Belkhir vormt de toename van ziekenhuisopnames nu de grote uitdaging, want die zet de ziekenhuizen nog meer onder druk.

De federale regering wil een proefproject opstarten om de spoorwegen in ons land te liberaliseren.

“Wij hebben de beste jaren van ons leven aan Wibra gegeven en nu worden we als stront behandeld.” Het winkelpersoneel van winkelketen Wibra is boos. De directie lokt een faillissement uit voor een deel van haar winkels, om enkel verder te gaan met de meest winstgevende filialen.

De Duitse postmedewerkers hebben een belangrijke overwinning behaald: een loonsverhoging van 5%, gespreid over twee jaar.

Julia Salazar, de socialistische verkozene en activiste uit New York benadrukt dat de universele toegang tot de zorg vanda

Franklin Delano Roosevelt, de 32ste president van de Verenigde staten, ging de geschiedenis in als de man die het Amerikaa

“Overal staan mensen op die zeggen: stop, het is genoeg”, zegt auteur en regisseur Stijn Devillé.