Spoorwegpersoneel in actie voor stipte treinen

Commentaar toevoegen

Reacties

Hoe kan je nu een bedrijf "gezond" maken als je daarvoor 26 miljard nodig hebt, en je krijgt er maar 5 ?? Een bezuiniging van 16 miljard Eurootjes zal zeker NIET bijdragen aan een betere infrastructuur, het uitbouwen van bestaande en het aanleggen van nieuwe lijnen, laat staan dat er dan nog 0,01 eurootje over is om nieuwe treinen in te zetten!! Ik denk nu niet dat noch de NMBS, noch Infrabel erop gevlast zijn om de dienstverlening nog meer te bezoedelen. Er is bij het personeel al lang geen arbeids- vreugde meer omdat zoveel reizigers lopen te kankeren over te laat, verandering van perron, te lange of soms ook te korte wachttijden op een aansluitende trein, enz... Dus moet het mij maar van het hart : we sturen aan op een privatisering. Zie maar wat er bij De Post / Bpost gebeurd is... Maar privatisering is géén oplossing. De dienstverlening gaat er massaal op achteruit, het aantal werknemers zal nog drastisch omlaag donderen en de prijzen schieten de hoogte in. Diensten van 12 uur ?? Zijn die nu helemaal op hun hoofd gevallen? Als je concentratie steeds maximaal moet zijn dan is zelfs 8 uur al te veel. Vergelijk dit met de luchtvaartbegeleiders op de vliegvelden. Die moeten om de 2 u een pauze inlassen, zodat ze even hun stress van zich af kunnen zetten, om daarna weer met een frisse kop verder te werken.... Ik ben natuurlijk geen professor in God weet welke discipline, maar dat 12 uur stress en continu focussen NIET kan, daar heb je alleen gezond boerenverstand voor nodig!!! Luxemburg slaagt er wel in om 1,3 miljard voor het spoor uit te trekken voor een periode van 5 jaar. Wij, dierbaar België, moeten maar rondkomen met ampertjes 5 miljard over een periode van 12 (JA: TWAALF) jaar. Maar zijn wij niet een klein beetje groter dan Luxemburg?? En hebben wij geen grotere verkeersknopen, zoals in Brussel, Luik en Antwerpen, waar het nog ingewikkelder en moeilijker is om alles vlot te trekken, vooral tijdens de spits... Ik kan alleen maar besluiten dat onze politiekers VEEL liever geld in hun partij, en hun eigen zakken steken, dan te investeren in broodnodige investeringen voor betere spoorverbindingen, beter & goedkoper openbaar vervoer met bus en/of tram, betere wegeninfrastructuur, en ga zo maar door !!!

De Liberty Group dook op uit het niets en werd in een paar jaar tijd een industriële reus. Overal in de wereld kocht hij fabrieken op. Die zijn nu in de handen van één man: Sanjeev Gupta. Duistere rekeningen en gebroken beloften: vertegenwoordigers van de werknemers luiden de alarmbel. Ze maken zich ernstig zorgen over de toekomst van de vestigingen.

Als het van het voorbereidend advies van het Europees Hof van Justitie afhangt, komt er binnenkort een zeer liberaal arres

De mensen in de zorg zitten erdoor. De voorbije zomer hadden ze nauwelijks de tijd om op adem te komen na die uitputtende eerste coronagolf. En tot vandaag blijft het wurgende personeelstekort bestaan. De woede is groot.
De mensen met een essentieel beroep, die onze samenleving doen draaien, verdienen tot een derde minder dan het gemiddelde loon. Na het applaus is het tijd om na te denken over de lonen van de vrouwen en mannen die tijdens de crisis in de frontlinie stonden.

“Een samenleving die groeit in rijkdom zonder de armoede te laten afnemen, moet verrot zijn tot in haar diepste kern.” PVDA-voorzitter Peter Mertens noteert dit citaat van Karl Marx in zijn jongste boek Ze zijn ons vergeten. Twee recente rapporten van Oxfam tonen aan hoe actueel deze uitspraak nog steeds is. De coronacrisis maakt de gapende kloof tussen arm en rijk nog veel dieper.

De zaak Chovanec is geen alleenstaand geval maar toont een dieperliggende probleem in de top van het staatsapparaat. Er zijn dringend nieuwe politiehervormingen en meer democratische controle op de politie nodig.

Sinds begin september verschijnen steeds meer open brieven met kritiek op de coronamaatregelen. Het is niet altijd makkelijk om te weten welke kritiek al dan niet gerechtvaardigd is. Sommige critici minimaliseren het gevaar van het virus en vinden dat we het beter kunnen laten circuleren. Dat verhaal is toch niet zonder gevaar. Een opiniebijdrage van Wim De Ceukelaire, directeur van de ngo Viva Salud.

Op 7 september hervat het proces tegen Julian Assange in Londen.

Twee maand voor de stembusslag vergiftigt Donald Trump verder het klimaat. In de peilingen wordt hij nog altijd door Joe Biden voorbij gestoken. Hij hoopt nu baat te hebben bij het geweld.

In de fabriek van AB Inbev in Jupille werden 10 coronabesmettingen vastgesteld.