Spoorwegpersoneel in actie voor stipte treinen

Commentaar toevoegen

Reacties

Hoe kan je nu een bedrijf "gezond" maken als je daarvoor 26 miljard nodig hebt, en je krijgt er maar 5 ?? Een bezuiniging van 16 miljard Eurootjes zal zeker NIET bijdragen aan een betere infrastructuur, het uitbouwen van bestaande en het aanleggen van nieuwe lijnen, laat staan dat er dan nog 0,01 eurootje over is om nieuwe treinen in te zetten!! Ik denk nu niet dat noch de NMBS, noch Infrabel erop gevlast zijn om de dienstverlening nog meer te bezoedelen. Er is bij het personeel al lang geen arbeids- vreugde meer omdat zoveel reizigers lopen te kankeren over te laat, verandering van perron, te lange of soms ook te korte wachttijden op een aansluitende trein, enz... Dus moet het mij maar van het hart : we sturen aan op een privatisering. Zie maar wat er bij De Post / Bpost gebeurd is... Maar privatisering is géén oplossing. De dienstverlening gaat er massaal op achteruit, het aantal werknemers zal nog drastisch omlaag donderen en de prijzen schieten de hoogte in. Diensten van 12 uur ?? Zijn die nu helemaal op hun hoofd gevallen? Als je concentratie steeds maximaal moet zijn dan is zelfs 8 uur al te veel. Vergelijk dit met de luchtvaartbegeleiders op de vliegvelden. Die moeten om de 2 u een pauze inlassen, zodat ze even hun stress van zich af kunnen zetten, om daarna weer met een frisse kop verder te werken.... Ik ben natuurlijk geen professor in God weet welke discipline, maar dat 12 uur stress en continu focussen NIET kan, daar heb je alleen gezond boerenverstand voor nodig!!! Luxemburg slaagt er wel in om 1,3 miljard voor het spoor uit te trekken voor een periode van 5 jaar. Wij, dierbaar België, moeten maar rondkomen met ampertjes 5 miljard over een periode van 12 (JA: TWAALF) jaar. Maar zijn wij niet een klein beetje groter dan Luxemburg?? En hebben wij geen grotere verkeersknopen, zoals in Brussel, Luik en Antwerpen, waar het nog ingewikkelder en moeilijker is om alles vlot te trekken, vooral tijdens de spits... Ik kan alleen maar besluiten dat onze politiekers VEEL liever geld in hun partij, en hun eigen zakken steken, dan te investeren in broodnodige investeringen voor betere spoorverbindingen, beter & goedkoper openbaar vervoer met bus en/of tram, betere wegeninfrastructuur, en ga zo maar door !!!

De conservatieve partijen (CD&V, N-VA, cdH, Vlaams Belang en een deel van de liberalen) hielden vandaag de stemming over het wetsvoorstel om abortus uit het strafwetboek te halen en de termijn te verlengen, tegen. Daarom herpubliceren we vandaag een interview dat eind vorig jaar werd afgenomen, nadat dit wetsvoorstel werd goedgekeurd in de commissie Justitie van het federaal parlement.

“Hij was slecht voor de zwarten, maar wel goed voor de blanken”, hoor je soms van mensen die het opnemen voor Leopold II.

“Er klopt iets niet”, dacht de Vlaamse kinderrechtencommissaris bij het begin van de lockdown.

De crisis in de luchtvaart is al sinds het begin van de coronacrisis voorpaginanieuws.

We zijn vandaag 60 jaar na de onafhankelijkheid van Congo.

De wereld beleeft momenteel de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

De uitbraak van het coronavirus in het Duitse vleesbedrijf Tönnies wijst op problemen in de lokale vleesproductie.

Het Instituut voor Marxistische Studies (IMAST) organiseert al meer dan twintig jaar de Marxistische Universiteit.

Donderdag 18 juni zou in het federaal parlement een voorstel gestemd worden zodat cultuurwerkers die momenteel zonder sociaal vangnet zitten, tijdelijk een werkloosheidsuitkering zouden kunnen krijgen. Extra zuurstof voor mensen die al 100 dagen zonder inkomen zitten. Een maatregel die meer dan nodig is en ook de nodige steun leek te hebben bij politici.

Het coronavirus heeft ook de hoge financiële kringen en miljardairs getroffen, maar dankzij de actieve steun van de regeri