Sociaal overleg terug naar af?

Foto Solidair, Martine Raeymaekers
Foto Solidair, Martine Raeymaekers

Commentaar toevoegen

Reacties

Het lijkt erop dat de regering en de werkgevers erop rekenen dat, door alles op de lange baan te schuiven, het verzet van de vakbonden zal uitdoven. Ze rekenen erop dat de werkmensen geleidelijk het verzet zullen opgeven met de gedachte 'er is toch niets aan te doen'. Daarom juist moet ons verzet harder worden en moeten de stakingen opgedreven worden. Wat zullen de patroons doen zonder werkvolk? Ad nauseam: werkmensen over de partijen heen: verenig U en kom op voor jullie rechten, en dus ook voor het stakingsrecht! Neen aan de indexsprong, neen aan de verhoogde pensioenleeftijd (60 jaar lijkt redelijker), ja aan de vermogensbelasting en de vermogenswinstbelasting, neen aan de fiscale fraude, ... Redenen genoeg om te staken!

We spraken met David Verstockt, programmabegeleider van Belgische NGO FOS in Bolivia.

In september kondigde Ryanair aan dat er in België ongeveer 100 banen werden bedreigd.

De positieve test van de Amerikaanse president fungeert als een realiteitscheck. Op minder dan een maand voor de verkiezingen moet hij terugvallen op zijn staat van dienst en zijn - fysiek en politiek - onvermogen om die te verdedigen.

Ondanks de aangekondigde investering in de Belgische spoorwegen, breekt Vivaldi niet met de Europese logica die aandringt op privatisering. Een gemiste kans, ten koste van de gebruikers en de kwaliteit van de dienstverlening.

De coronapandemie wint terrein. De ziekte kan vandaag beter behandeld worden, ze is beter gekend en er werden maatregelen getroffen. Er vallen dus minder doden. Maar dat betekent niet dat het virus weg is. Voor Leïla Belkhir vormt de toename van ziekenhuisopnames nu de grote uitdaging, want die zet de ziekenhuizen nog meer onder druk.

De federale regering wil een proefproject opstarten om de spoorwegen in ons land te liberaliseren.

“Wij hebben de beste jaren van ons leven aan Wibra gegeven en nu worden we als stront behandeld.” Het winkelpersoneel van winkelketen Wibra is boos. De directie lokt een faillissement uit voor een deel van haar winkels, om enkel verder te gaan met de meest winstgevende filialen.

De Duitse postmedewerkers hebben een belangrijke overwinning behaald: een loonsverhoging van 5%, gespreid over twee jaar.

Julia Salazar, de socialistische verkozene en activiste uit New York benadrukt dat de universele toegang tot de zorg vanda