Reizigers, spoorwegpersoneel en klimaat mogen niet de dupe worden van de coronacrisis

Deutsche Bahn, het Duitse nationale spoorwegbedrijf, zal in de periode 2020-2024 tot 13,5 miljard euro verlies maken. Daarom geeft de overheid DB 6,9 tot 8,4 miljard euro steun. Maar DB zal 2 miljard euro moeten besparen op materieel en personeel, wat de vele vertragingen zonder twijfel erger zal maken. (Foto Louis Espéret, Flickr)
Deutsche Bahn, het Duitse nationale spoorwegbedrijf, zal in de periode 2020-2024 tot 13,5 miljard euro verlies maken. Daarom geeft de overheid DB 6,9 tot 8,4 miljard euro steun. Maar DB zal 2 miljard euro moeten besparen op materieel en personeel, wat de vele vertragingen zonder twijfel erger zal maken. (Foto Louis Espéret, Flickr)

Commentaar toevoegen

Reacties

Elke vorm van dienstverlening staat van nature haaks op privatisering. Een dienst en winst in één adem uitspreken tart elke vorm van logica. De coronacrisis heeft aangetoond, dat rusthuizen die verbonden zijn aan ziekenhuizen (dus geen onderdeel van privé bejaardenboerderijen) minder doden geteld hebben. Privé bedrijven gaan in de eerste plaats over winst. In concreto betekent dit dat wanneer er geen winst gemaakt kan worden, de onderneming zich terugtrekt. Basisbehoeften als zorg, onderwijs, water- en elektriciteitsvoorziening, mobiliteit, huisvesting, basis voedingsproducten, etc zouden in een goede maatschappij nooit geprivatiseerd mogen worden. Het voorbeeld van de zorg heb ik al aangehaald, maar ook voeding is belangrijk, ik ben lang niet de enige die geconstateerd heeft dat de factuur in de supermarkten best wel verhoogd is. Vroeger noemde men zulke mensen oorlogsprofiteurs, nu krijgen ze bonussen.

“Overal staan mensen op die zeggen: stop, het is genoeg”, zegt auteur en regisseur Stijn Devillé.

Na jaren strijd werden maatregelen genomen om het eenmalig gebruik van plastic te beperken.

De media hadden de voorbije maanden vooral oog voor de eventuele staatshervorming.

Op 4 augustus verwoestte een dubbele explosie de haven en een groot deel van de Libanese hoofdstad.

Er waait een nieuwe wind over het land van Donald Trump.

Geen kiezer die erom vroeg, maar toch werd de splitsing van het land hét thema van de regeringsonderhandelingen.

PS en N-VA hebben in het grootste geheim de splitsing van Justitie voorbereid.

In het akkoord dat de informateurs Paul Magnette en Bart De Wever bereikten, stond onder meer de splitsing van de gezondhe

Terwijl vele werknemers hun werk en inkomen verliezen tijdens de coronacrisis, doen enkele miljonairs gouden zaken.

In het jaar 2000 was er in ons land slechts één miljardairsfamilie. Vandaag zitten we aan dertig.