Regering richt haar pijlen op de “rimpeldagen” in de zorg

Foto René Gademann / Flickr
Foto René Gademann / Flickr

Commentaar toevoegen

Reacties

Schandalig dat ze gaan snijden in beroepen die levensnoodzakelijk zijn, fysiek en mentaal zwaar en absoluut niet gezinsvriendelijk. Jonge mensen krijgen geen voltijdse meer voor meer koppen op de werkvloer, dus alleen gaan wonen is niet mogelijk ... beseffen ze wel wat een ziektecijfer er is door mentale, sociale en fysieke druk ?! T'is ongelooflijk dat er mensen zijn die voor een job in de zorgsector kiezen !! En magistraten die op hun lui kont zitten, nog niet moe op (dik)pensioen gaan krijgen centen bij ?????? Welke dikkop heeft weer iets tegoed ??
Dit is echt schandalig - ik ben al enkele jaren op pensioen, maar heb nog op de voorste rijen van de barricade gestaan tijdens de 'witte woede', samen met mijn medewerkers. We leverden daarvoor loon in en genoten tussen 45 en 65 van enkele welverdiende rustdagen. En daardoor konden enkele jonge mensen aan het werk. Hoe durft men dit maar enigszins in overweging nemen??
Ik ben 56 en zou nog moeten werken tot 67 jaar, als ze ons ook dit nog afnemen is het helemaal niet haalbaar, op 60 en 65 jaar zou er gerust nog een dag mogen bij komen ipv ze af te nemen.
Waar zijn ze nu helemaal mee bezig? De Zorg in het algemeen is nu al veel te braaf. Blijf van die rimpeldagen af, want het is al weinig extra voor mensen in de zorg, die oh zo flexibel hoeven te zijn. Stel de toekomstige en jonge mensen vooral niet teleur en kom massaal op voor het behoud van die dagen!!!!
Ik werk als poetsvrouw. Ben 63 jaar, begin om vier uur in de ochtend. Ik heb recht op vervroegd pensioen, maar werk nog. Ik hou vol, ook omdat ik die rimpeldagen krijg. Mochten ze die afschaffen, zal ik stoppen met werken en mijn pensioen opnemen. Ik vind echter wel dat 45 vroeg is. De eerste rimpeldag op 50, dan 55, en 60 jaar zou ik redelijk vinden.
Ik wordt in januari 55 en zou recht hebben op een 3e "rimpeldag". Wij kunnen kiezen tussen de dag opnemen of een premie. De 1e nam ik op, de 2e koos ik de premie. Ik ben lichamelijk vooral het laatste jaar "versleten", kamp met artrose, bloeddrukproblemen ... Ik werk voltijds, deed 20 jaar nachtshiften, en ben daarna overgeschakeld naar dagdiensten. Wij hebben geen vast rooster wat soms reeksen van 6 à 8 werkdagen geeft. Zeker in de vakantieperioden en bij ziekte. Ik kijk echt uit naar een extra rustdag, en ik hoop dan ook dat ze hier echt niet op gaan bezuinigen. Of ik het zonder die dagen nog volhoud tot 65?
Je kiest ipv de 2de rustdag voor de premie. En nu klaag je dat je graag een extra dag erbij zou willen, waarom ? om weer de premie op te strijken en te blijven klagen ? Wissel de premie van je 2de rustdag om naar een vervangingsdag en je behoefte is ingewilligd. Ik heb 28 jaar volcontinue ploegensysteem gewerkt, ik weet dus waarover ik praat. OFWEL kies je voor vervangingsverlof OFWEL voor geld.
Heb je in totaal 28 jaar gewerkt?Jij moest je schamen!!!
Ik werk al 22 jaar in de zorg. Eerst als verpleegkundige nu als zorgkundige in een bejaardenhuis. Ik ben 47 jaar en kan je verzekeren dat die "rimpeldag" extra echt welkom is. Het doet mijn lichaam goed om tot rust te komen, en dank zij die extra dag, die extra tijd voor mezelf, blijft ik het kunnen volhouden om dan weer de dag nadien met volle moed er terug tegen aan te gaan. Een bewoner in een rusthuis betaald al meer dan genoeg, dan vind ik het niet meer dan normaal dat zij ook de allerbeste zorg krijgen daarvoor. En wie kan dat beter geven dan een zorgkundige die fysiek en psychisch in orde is ... Wat heeft een bewoner eraan dat we steeds weer meer en meer werk moeten doen met steeds minder volk, En dus ook minder draagkracht ... Het lichaam zowel van de jonge werkende mensen als dat van een (zwaarlijvige, al dan niet verlamde) bejaarde blijft geen 20 jaar. Dus die extra dag is echt wel nodig wil je goede zorg kunnen bieden. Geef ons aub die mogelijkheid om onze job elke dag dat we mogen gaan werken graag te doen en in de beste omstandigheden. De mensen en wijzelf verdienen de allerbeste zorg in de allerbeste omstandigheden.
En weten dat we destijds de rimpeldagen gekregen hebben in de plaats van loonsverhoging, dus leveren we 2 X in: geen loonsverhoging en geen verlof om de werkdruk aan te kunnen ... Echt erg!
Zo komen met het laatste nieuws af. Deze regel bestaat al jaren. Ben 12 zwaar invalide en toen ik nog werkte in een bejaardenhuis mocht ik kiezen: een extra dag verlof of een dag dubbel betaald. Ze willen nu gaan lopen met de pluimen die al versleten zijn. En heb er enorm moeilijk mee dat ze altijd op de partij haar nek zitten want hoeveel hebben er al niet iets over genomen van het programma? Neem nu de miljoenen taks is toch een voorstel van de PVDA?
Zelf heb ik, samen met Walter Cornelis zowel voor de Gezondheidszorg als de Welzijnszorg en Kultuur de technische dossiers en de budgetberekeningen én goedkeuring van de eindeloopvaanregelingen mee begeleidt in 2000. Zowel Walter als ikzelf staan gereed om welke bijdrage dan ook te leveren voor het behoud van de gehele eindeloopbaanregeling voor alle personeel en voor de uitbreiding ervan tot 48 verlofdagen op 60 jaar, zoals geeist voor de nieuwe programmatie. Hierbij een eerste analyse: Federale regering gaat in de aanval tegen de Non-Profitsectoren Na 30 jaar offensieve realisaties (harmonisering barema's, bijkomende tewerkstelling, regulariseering DAC, eindeloopbaanregeeling) komt de Gezondheids- en Welzijnssectror in het defensief met de quasi volledige afbraak van de eindeloopbaanregeling: de 12 bijkomende verlofdagen vervallen voor de 45-49 jarigen, daarna is het enkel het zorgpersoneel dat de dagen behoudt. De arbeiders, bedienden, paramedici, kaders enz die sinds 2000 recht hebben op dezelfde bijkomende verlofdagen (12 dagen voor de 45-49 jarigen, 24 dagen tussen 50 en 54 jaar en 36 dagen voor +55 jarigen) zien deze dagen verdwijnen. Verworven rechten blijven behouden maar wie volgend jaar 45 jaar wordt in de sector, ook als zorgpersoneel, krijgt niets. De 46 jarige, die al in het systeem stond, behoudt z'n 12 dagen. Wie arbeider, bediende of ander- niet verzorgend werk doet, zal, als hij nu geen 45 jaar is, nooit nog eindeloopbaandagen krijgen. Het woord 'rimpeldagen' heeft niets van doen de eindeloopbaanregeling, die juist bestaat in een progressieve opbouw van bijkomende verlofdagen met het ouder worden. Rimpeldagen zijn een uitvinding van de werkgevers in het perspectief om deze regeling in te perken of af te schaffen. Zien wie zich aan de kant de regering en wie zich aan de kant van het personeel zet. En wie dat niet niet doet moet het evenzeer voelen als de regering. Zien ook hoe de sector van Gezondheidszorg, met voorzienbare uitbreiding van de afbraak tot de welzijnssector, op deze provocatie zal reageren. Het meest verschrikkelijke, onlogische en onbegrijpelijk is dat de eindeloopbaan, juist door haar opbouw, de énige regeling is van werkbaar werk die werkt. In alle andere sectoren lekt de eindeloopbaan, behalve in de Non-Profit. In plaats van deze regeling uit te breiden tot andere sectoren wordt de kernsector nu in het hart aangepakt. Voor een analyse van de Non-profit waar 3x minder uitstroom is na 55jaar als de andere sectoren, zie http://www.npdata.be/BuG/273-Eindeloopbaan/ En dit op een moment dat de eisenbundel voor de nieuwe programmatie klaar is: Op 60 jaar 12 bijkomende verlofdagen. Daarmee is de toon en het actieperspectief gezet: behoud van de volledige regeling voor alle personeelsgroepen en uitbreiden ervan tot 48 dagen voor wie 60 jaar wordt. Het is nu ook aan de verpleegkundigen en verzorgenden om solidair te zijn met het gehele personeel die zich ook altijd gemobiliseerd hebben wanneer het om het belang van de verzorgenden ging. De bejaardenhomes vallen nu onder de Vlaamse bevoegdheid waar wel de regeling nog intact is, behoudens als ze plooien voor het voorziene contact van de federale overheid met de deelstaten in deze. Wat Vlaamse bevoegdheid is moet ook onder Vlaamse CAO's vallen. En de Donderdag Date-dag zal speciaal door het Non-Profitpersoneel gevierd worden, nadat het langer werken, de afbouw van kredieturen en het flexibeler werk al grote happen genomen heeft in het werken voor happiness.
Gaan ze ons dit nu ook nog afnemen? We hebben al zo weinig voordelen! Als jonge voltijdse werknemer heb ik maar recht op 2 dagen vrij te kiezen gedurende een gans werkjaar, ik kan nooit eens op verlof buiten het hoogseizoen en het leven is al zo duur als je net huis gekocht hebt of kleine kindjes hebt. Men zou beter ook eens aan de jonge gemotiveerde werknemers denken en hen ook wat extra verlof geven ipv nog te gaan snoeien in het verlof!!
Het kan nog erger, in WZC van OCMW's krijg je geen enkele ADV dag in combinatie met loopbaanonderbreking.
We gingen het toch niet voelen madame De Block !!!!!!!
Ik ben 28 jaar tewerkgesteld in een bejaardentehuis waarvan 20 jaar uitsluitend bij dementerende ouderen, bij bejaarden met psychische problemen! Ik ben ondertussen 48 jaar en kan genieten van 1 rimpeldag dat ik broodnodig heb, om te recupereren van deze zware job. Gaan wij eens beginnen knabbelen aan de ministers hun voordelen en zien hoe zij reageren. We gingen het toch niet voelen mevrouw De Block !!!!!!!!!!
De zgn rimpeldagen zijn een verworven recht en in onze sector voor de meeste verpleegkundigen een noodzaak om langer te kunnen blijven werken. Misschien kunnen onze regeringsleiders eens kijken naar de eigen portemonnee om besparingen uit te voeren? Hun bonussen, hun snoepreisjes, al die extra's waarmee ze zich verrijken om dan eenmaal hun termijn erop zit een luxueus bestaan te leven. Er wordt niet meer gesproken over die parlementsleden die op 50 met pensioen gaan want dit is onbespreekbaar! Maar voor ons is de afschaffing van ADV onbespreekbaar. Als er een sector is waar besparingen uit den boze zijn, is het de zorgsector. Alle burgers doen er vroeg of laat beroep op en wensen een kwalitatief goed zorg maar door minder mensen en middelen of door de druk op het bestaande personeel steeds meer te verhogen, zal die 'goede' zorg ook in het gedrang komen! Draag zorg voor de zorgverleners want zij dragen veel op hun schouders. Misschien kunnen de regeringsleiders eens een poosje meelopen in de verschillende takken van de zorg? Zelfs zorgvragers klagen over het gebrek aan tijd en personeel!! Een grote schande! Ze moeten zich schamen!!
Volledig mee eens! Goed gesproken!
Zou zo graag hebben degene die dat beslissen,dat ze 1 week (nee 1 dag is al genoeg) meelopen, Er zijn nu al zoveel zieken in onze sector. Ben nu 43 en ja ik zal deze extra dag kunnen gebruiken om niet ziek te worden want lichamelijk en psychisch is het een leuke maar zware job. Wil lang werken maar kan mijn lichaam dit aan, ben nu soms lichamelijk stuk, waar zijn ze mee bezig. Zal beleefd blijven maar verdorie wat er op het topje van mijn tong ligt grrrr. Hopelijk lezen ze dit. Als er word gestaakt ik staak en vecht mee, hopelijk doet iedereen mee.
De verpleegkundige zijn niet mondig genoeg. Het is nog altijd de tijd van Florence N. Verpleegkundige kunnen niet staken? Ze worden opgevorderd. Al de politiekers die in een zienhuis komen krijgen een VIP behandeling. Beginnen we eens met die te behandelen als alle andere. Dat ze ook eens een kwartier moeten wachten voor er iemand is die de bedpan kan plaatsen . Verpleegkundige kunnen wel staken zonder de patiëntenzorg in gevaar te brengen. Vul eens twee dagen geen prestaties en rekeningen in. De situatie zal wel veranderen, te minste als de vakbond een beetje haar op de tanden heeft.
Ik werk als animator in een woon-zorgcentrum en ben 60 jaar Ik krijg geen rimpeldagen Personeel met een diploma van ergotherapie krijgen dit wel We doen bijna hetzelfde werk
Ik werk al een hele tijd in de thuiszorg, een job die heel mooi is maar ook vrij zwaar, zowel fysiek als mentaal. Onze lonen zijn niet zo fantastisch en nog steeds onder arbeidscontract. Die rimpeldagen zijn gewoon broodnodig, zeker wanneer je ziet hoeveel collega's er soms noodgedwongen langere tijd moeten thuisblijven vanwege slepende aandoeningen of burn-out. Dan nog eens aan die extra dagen zitten, trekt een streep onder dit zo al kwetsbare beroep. Van verzorgende,verpleegkundige ... De collega's die ziek zijn moeten dan door de anderen vervangen worden, vaak wordt gevraagd verlof dagen terug te geven vanwege een tekort. Ik zou zeggen, doe anders zo verder en zorg zelf voor uw hulpbehoevende familieleden.
Ik ben 53 jaar en ik heb al twee adv dagen. Ik werk ook in een rusthuis in een ploegensysteem en heb die dagen wel nodig. Leveren we al niet genoeg in? Het zijn altijd werkenden die altijd moeten inleveren. Handen af .
Ik ben 60 jaar en poetsvrouw in een kliniek. Ik werk 80% ,8uur per dag. Ik ben blij dat ik een ADV -dag heb. Ik kan mijn werk nog perfect aan, maar het vroege uur om op te begint lastig te worden. Daarom ben ik blij een ADV DAG te hebben om te recupereren. En het is dan nog geen vaste dag. Ik hoop voor mijn jongere collega 's dat ze deze dagen niet zullen afschaffen. Want deze moeten nu nog langer werken ook.
scandale
We gaan meer achteruit terwijl we juist vooruit moeten gaan!
Beste militanten,leden en personeel uit de zorgsector, Tussen 2000 en 2005 hebben we met duizenden mensen samen met ACOD en LBC op straat gekomen om deze rechten te bekomen voor de zorg en zorgondersteunende diensten, niet te vergeten ook de zorgondersteunenden hebben toen massaal mee op straat gekomen en dit tot meermalen toe om de rechten voor de zorg te helpen verdedigen. Er is toen na lang overleg en vele dagen van cktie voeren is er een akkoord gekomen zoals hier al verschillende keren herhaald in dit forum. Uit de teksten die ik lees moet ik spijtig genoeg uitmaken dat er zal geprobeerd worden om de rechten die we toen hebben bekomen terug af te bouwen. Weet beste vrienden dat we sedert 2005 hier en daar maar een mini akkoord hebben kunnen afsluiten, waarop vandaag de loze beloften van dit mini akkoord nog altijd niet zijn uitgevoerd, let wel in de onderhandelingsmap voor 2017 zit als eerste vraag om de reeds beloofde mini akkoorden van nu reeds 12 jaar ver uit te voeren. Hier zien we dat dit zelfs niet meer te sprake zal komen maar dat men de akkoorden van 2005 zal proberen te ondermijnen. Ik hoop dat we dit niet zullen laten gebeuren en dat we indien nodig zoals in 2005 zolang zullen actie voeren tot de heren daar in Brussel tot andere inzicht zullen komen. In 2005 heeft de zorgondersteunende diensten de zorg geholpen ik hoop dat indien men de regel van juist het personeel aan bed nog de dagen toe te kennen dat nu ook de zorg de zorgondersteunende diensten zal bijstaan in alle actie. Zoals steeds Eendracht maakt Macht.
Ik werk sedert 28 jaar in de verpleging in ploegenverband. Weten dat de rimpeldagen bij ons verkregen zijn in plaats van loonsverhoging, maar ook dat we er bij de broeders van liefde onze anciënniteitsdagen voor hebben moeten inleveren. Omdat mensen in kantoren met normale werktijden ook de rimpeldagen zouden krijgen. Maar wie staat voor dag en dauw aan het bed van een patiënt, wie werkt 's avonds laat om patiënten naar bed te helpen, wie werkt in weekends en op feestdagen,wie wordt opgeroepen om zieke collega's te vervangen, wie moet lopen en vliegen om dokters daarbij nog op hun wenken te bedienen, ..enz....teveel om op te noemen. Schandalig om het geld bij de verpleging te gaan zoeken!! Ze zouden er ons meer moeten geven!! Misschien kunnen artsen hier wat bijspringen? We zijn tenslotte toch ook hun werkvolk?
Ik vind het ronduit schandalig dat ze de jeugd eens aan het werk zetten het gaat zover komen dat het Wit Geel Kruis ons eerst komt wassen en dat we dan naar het werk kunnen vertrekken en de patiënten kunnen gaan wassen, We moeten nu al tot 65 jaar gaan misschien kunnen ze ons nog wat langer doen werken en rechtstreeks uw begrafenis regelen dan moeten ze ook geen pensioen meer betalen. Verschrikkelijk wat er allemaal rond ons aan het gebeuren is schone oude dag zeggen ze dan.
Jaren 80, Witte woede. Geen loonsverhoging, maar extra dag verlof (rimpeldag?) volgens het systeem wat we tot nu toe kennen. Ikzelf ben 52, dus mag er 2 dagen per maand opnemen en dat doe ik zeker want nodig. Als je de pistes van de besparings en verarmingsregeringen een beetje hebt gevolgd, dan zat dit er aan te komen, maar wil niet zeggen dat het zomaar aangenomen mag worden. Toch ff een kanttekening bij dit alles. Mijn zoon werkt als kok in een restaurant: shift van 09:00 tot 14:00 (of langer), dan ff pauze en tweede shift van 17:00 tot 23:00 (of langer). Ieder weekend op post, dus op feestdagen buiten de vaste sluitingsdagen ook aan de slag. Geen rimpeldagen in deze sector, maar op oudere leeftijd zie je wel veel mensen die afhaken. Misschien moet ook de Horeca dit invoeren, want dan blijven de ervaren mensen langer aan de slag.
Het zijn diegenen die niet weten wat het werk inhoud die eens effe gaan beslissen wat er waf wegvallen! Typisch ! En dan maar klagen over het werkverzuim, ziekte. Mensen demotiveren zodat er weinig of geen zorgmedewerkers meer voor handen zijn wat zich weer verhaald op patiëntenzorg. Mme De Block zal wel snoeien, zij en haar konsoorten hebben er geen last van. Regeringsleiders zullen wel palaberen over wat er met het " voetvolk" moet gebeuren. Moderne slavernij op alle echelons!!! 2%hier, 50+ dagen en AD dagen, waar gaat het eindigen??? Toen ik afstudeerde zei onze prof. anatomie ons "meiskes, jullie gaan moeten vechten voor jullie waardering" en of hij gelijk gekregen heeft !!! En de strijd zal moeten verder gaan of we gaan slaaf blijven vrees ik.
Langer werken? Hoe gaan we dat moeten doen? Nu ze ons alles afnemen. GOE ZOT GINDER IN BRUSSEL!!!!!
Misschien moet je niet de hele sector rimpeldagen geven, maar wel degenen die werken in moeilijke omstandigheden (verplegers met ploegen-, weekend- en nachtdienst. nu krijgt de administratie ook rimpeldagen. Als de vakbond nu eens afstapt van alles voor de hele sector te regelen, misschien is dat dat beter houdbaar in de toekomst?
Daar ben ik het mee eens. We moeten niet iedereen over 1 kam scheren. Iemand die op een kantoor in een andere sector zit krijgt deze "rimpeldagen" ook niet. Dus een beetje eerlijkheid gedient te zeggen dat iedereen in de zorgsector die in een ploegenstelsel (of wachtsysteem) zit hier recht op heeft. Ook verpleegkundigen op een consultatie komt hier niet voor in aanmerking vind ik. Zo blijft het betaalbaar voor de verpleegkundigen en zorgkundigen die wel de onregelmatige diensten presteren. De 45+ dag mag van mij verzet worden naar 60+ omdat we allemaal langer moeten werken. Een extra dag op 60+ is ook niet betaalbaar dat weten we denk ik toch ook allemaal. Het onderste uit de kan is nooit goed en gezond verstand gebruiken is de boodschap. Maar de dagen laten uit betalen is er over. De dagen zijn er gekomen om te kunnen recuperen en niet om extra centen te krijgen.
Maggie de Block zou eens een dag met mij moeten werken in de zorg. Ik ben 58 jaar en omdat ik 5 jaar thuis gebleven ben voor de opvoeding van mijn kinderen, als huismoeder (zonder loon of stempelgeld) ben ik genoodzaakt, te werken tot mijn 65. Ik werk op radiologie en doe mijn job heel graag. Leg maar eens een patiënt op tafel die niets meer kan voor een foto te maken ? Ik kruip nog op een RX tafel om iemand over te schuiven van een bed op de tafel. Dat zie ik mevrouw nog niet doen. Ik heb geen tijd om te zitten. s' Avonds doen mijn tenen pijn, mijn armen en mijn schouders. Ik heb super fijne collega's , maar maak het mij dan ook draaglijk, zodat ik kan blijven werken
Arbeiders en bedienden uit de Social Profit, verenigt u en laat geen wig tussen jullie in slaan ! Dat de regeling van VAP-dagen (Vrijstelling ArbeidsPrestaties) een goede zaak is, staat gewoon buiten kijf. Laat ons vooral niet meegaan in het neokapitalistisch discours dat die ene wel en die andere geen recht zou hebben op bepaalde voordelen. Ikzelf werk voor CAW Zuidwestvlaanderen en heb alles behalve een bureaujob (ik leer jongeren tussen 17 en 25 jaar werken met hand en hoofd door SAMEN met hen allerlei soms heel zwaar werk GRATIS uit te voeren voor de gemeenschap) en heb er hoegenaamd geen probleem mee dat mijn collega's die een ganse dag beeldschermwerk moeten verrichten dezelfde rechten hebben als ik: elke jobinhoud in onze sector kent voor- en nadelen. Rusthuis, bijzondere jeugdzorg, sociale economie, welzijn, ziekenhuis, gehandicaptenzorg, arbeider, bediende, ... worden we niet allemaal telkens gewoon een jaartje ouder ? Op de barricaden (gvd !) ! Thierry Meerschman
Als ze deze dagen gaan afschaffen of verminderen, gaan veel zorgverleners sneller vatbaar zijn voor ziektes en burn-out. En er gaan veel minder jongeren kiezen om in de zorgsector te gaan werken. Ze hebben nu al zorgverleners te kort, laat staan als ze de rimpeldagen dan nog eens afnemen. Gaat de regering dan ook ons loon omhoog brengen met de 2% die destijds ingeleverd moest worden.
De maatregel is indertijd afgesproken omdat er verpleegkundigen tekort waren en er een groot ziekteverzuim was onder oudere hulpverleners. Om onze onregelmatige werkuren, weekends, feestdagen enz...wat te verlichten Nooit begrepen waarom plots iedereen deze dagen gekregen heeft, ook mensen die in de verste verte niet met patienten in aanraking komen en regelmatige werkuren hebben. Een loonsverhoging was toen een betere beslissing geweest.
schande, opvoeder zijn is een zware job! Rijkentaks, boetes geven aan bedrijven die uit ons land vertrekken ... . De kloof wordt alleen groter tussen arm en rijk!
Allemaal goed en wel , maar wat met de mensen in de prive die bij kmo's werken en welgeteld NUL dagen krijgen ?Integendeel , bij het minste protest staat de C4 klaar.Ik ken mensen met tientallen jaren zwaar werk in de knoken , die hiervan enkel kunnen dromen.
Hallo Hierboven lees ik dat, als je in de zorgsector werkt, je vanaf je 45e recht hebt op de rimpeldagen. Ik ben 52 jaar, schoolde mij vorig jaar om tot zorgkundige en ben sinds 7 mndn aan de slag in de thuiszorg. Doch, ik heb die rimpeldagen niet. Mijn werkgever heeft het recht hierop afgeschaft. Blijkbaar kan het dus toch wettelijk geregeld worden door een werkgever dat oudere werknemers geen recht hebben op deze rimpeldagen.
ik hoop dat maggie niet zelf in ziektebedje komt, wat een pak is dat, zo'n zwaar, hopelijk zijn de tilliften in orde, zijn de zk uitgerust en niet uitgeblust om haar op te zetten, haar goed te wassen en te soigneren, dat de huidplooien niet ontsteken, en in't weekend zal 't zijn, laat ze ma liggen, er is hier al zo weinig volk en vanavond terug minder volk, ...realiteit
Beste Maggie, Hoe denk je dat ik mij ga voelen als mijn oudere collega's hun BCR's kunnen inzetten en ik,niet? Denk je dat er geen discussies optreden? Ik ben 41? KEEK UIT NAAR BCR 45 en dan wordt die voor mijn neus dichtgeslaan? OFWEL BLIJF JE VAN DIE BCR AF OFWEL SCHRAPPEN VERWORVEN RECHTEN VOOR IEDEREEN! In ieder geval mijn stem heb je niet meer mevrouw de huisarts

6 augustus 1945. Een bom ontploft en doodt 140.000 mensen.

In het havengebied van Beiroet (hoofdstad van Libanon) vonden krachtige explosies plaats die veel gebouwen in de omgeving verwoestten. Volgens overheidsbronnen was ammoniumnitraat (een reukloos wit zout, zoals in veel meststoffen) de reden voor de explosie. Viva Salud, een Belgische NGO, roept op tot solidariteit.

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. De coronacrisis maakt straffe maatregelen noodzakelijk. Toch maakt Karin Verelst, vorser aan de VUB, zich zorgen. In een massaal gedeeld opiniestuk op de website van de VRT zette ze samen met advocaat Jan De Groote haar bezwaren uiteen. Volgens haar vormen maatregelen zoals een een avondklok een precedent dat onze grondrechten in gevaar zou kunnen brengen.  Een interview.

31 juli 2020 viel het gevreesde verdict: Brantano wordt door het moederbedrijf FNG failliet verklaard. Alle winkels in Vlaanderen blijven de volgende dag gesloten. Initiatief van het personeel en hun vakbonden. Drie dagen later sluiten de andere winkels de deuren te. Een gesprek met de werknemers voor wie dit faillissement allesbehalve onvermijdelijk is.

Negen jaar na de oorlog in Libië, geleid door de NAVO-landen met deelname van het Belgische leger, is de situatie in het S

Sanda Dia werd gedood tijdens een doop van studentenclub Reuzegom. Anderhalf jaar na datum kregen de daders van de universiteit enkel 30 uur werkstraf en moesten ze een paper schrijven. Wat is de rol van elitaire studentenclubs zoals Reuzegom? Een niet zo fraaie duik in de onderwereld van de bovenwereld.

Politiegeweld is sinds de gefilmde dood van George Floyd weer actueel.

Op 30 juni ontving koning Filip een brief van Juliana Amato Lumumba, in naam van de familie Lumumba.

Het parlement stemde over een tekst die verschillende hervormingen in justitie bevat.

Verschillende instanties bevestigen dat tijdens en na de pandemie er zich een piek in de zelfmoordgevallen zou kunnen voor