'Re-integratie? Mensen die langdurig ziek zijn, kunnen nu kosteloos worden afgedankt'

Foto Solidair, Salim Hellalet
Foto Solidair, Salim Hellalet

Commentaar toevoegen

Reacties

Beste Ik werk van mijn 16 in de bouw zou graag op mijn 56 in brug pensioen gaan ok 58 misschien of 59 of 60 Wanneer wel volpensioen 60 jaar dan 45 jaar gewerkt De wever en co de zwarte mannen
Prachtig Peter! De vinger wordt hier perfect op de open wonde(n) gelegd. Laat ons wensen dat jullie als Partij steeds meer het vermogen zal worden toebedeeld om in de andere richting te gaan duwen. Het is al vijf over twaalf geweest. Blijf vooral doen wat je doet. Groeten, Wijzer.
Alles goed en wel maar jullie partij is zodanig klein dat er niets kan veranderen . Mijn mening is dat de regering dit mooie land naar de klote brengt. Ben ais echte belg het kotsbeu om steeds meer en meer taksen te betalen. Armen kunnen niet betalen en de rijken hebben de macht om niet te betalen. Zal wel voor jullie partij stemmen in de hoop dat er iets uit de bus komt. Mvg,
Mijnheer of Mevrouw Vanneste een kleine partij kan groot worden als mensen het willen. De PVDA/PTB heeft heel wat troeven in de hand om groot te kunnen worden. In geen enkele andere partij vind ik menselijke warmte, eerlijkheid en openheid. Hypocrisie, valsheid, oneerlijkheid en machtswellust vieren hoogtij binnen onze huidige politieke wereld. De meeste andere partijen zijn dan ook bevolkt met mensen die enkel aan zichzelf denken. België heeft nu een unieke kans om via de PVDA/PTB een andere koers te varen. Laten we ons niet afschrikken door uitspraken die verwijzen naar Stalin, Noord-Korea en nog veel andere vermeldingen; vandaag krijgen we de kans om een heel nieuw soort politiek te voeren. Een politiek waar de aandacht gaat naar de zwakkeren in de wereld, de vrede in de wereld, respect voor het leefmilieu, De rijken onder ons mogen rijk zijn maar ze moeten stoppen om alles af te nemen van de gewone mens. Het zou al een hele vooruitgang zijn als we met de PVDA/PTB het halfrond van het parlement kunnen vullen. Stemmen op en lid worden van de PVDA/PTB is de springplank om de arbeiders, de zieken, de werklozen, de laaggeschoolden, de daklozen, enz... een krachtige stem te geven. Laat het hoofd niet hangen, sluit u aan en we zorgen samen dat er iets moois uit de bus komt. Ik doe in elk geval mee.
Ik ben 56 , heb 41 jaar gewerkt tot nu waarvan de laatste 20 jaar in hetzelfde bedrijf . Ten gevolge van rug- en nekklachten ( meerdere operaties in korte tijd ) moest ik mijn werkzaamheden noodgedwongen die periodes onderbreken . De druk die mijn werkgever mij oplegt is momenteel verontrustend met de nodige stress erbovenop .. Feit is : ik wil werken , maar ... Door zo een belachelijke nieuwe wet wil men nog meer mensen in armoede en psychische probemen brengen... Ik kan er dus niet mee leven , trouwens : re- integratie ??!! Waar wil men iemand op mijn leeftijd , zonder diploma en de gekende voorgeschiedenis nog als werknemer ?? Is deze maatschappij nog ' leefbaar ' ?? Als je aan de rand van de afgrond staat , nee bedankt regering !! Grtn , Arthur
Geachte, en hoe zit het dan met afgesloten CAO's indertijd beslissingen genomen met de vakbond i.p.v. opslag werden er afspraken gemaakt dat bij ontslag een ontslagvergoeding voorzien was van zoveel maanden loon volgens het aantal dienst jaren met een maximum van 12 maanden ddat valt allemaal in het niets ????
Beste, wet primeert nog steeds boven CAO's, spijtig genoeg. Het huidige politiek establishment wil niet liever dan op zo'n kort mogelijke tijd de middenklasse laten verdwijnen. Er dient enkel (liberaal) rijk en arm (gepeupel) over te blijven. Zo promoten liberalen nu weer het overslaan van een generatie bij erfenis. Waarom? Dit zal in max twee generaties zorgen voor armoede bij de middenklasse. Rijk hoeft hier uiteraard niet van wakker te liggen. 30 jaar geleden zei ik reeds dat we terug gaan naar de tijd van Daens. Ik ben hier steeds raar voor bekeken, maar de werkelijkheid is niet ver meer af. Ik hoop nog steeds dat ik fout ben, maar vrees ervoor.
Het is in de dag van vandaag zover gekomen dat als je langdurig ziek bent je daar ernstig moet voor schamen. Want volgens onze politici zijn we dan allemaal profiteurs en karottentrekkers. Wij hebben beiden het ongeluk bij die groep van de langdurige zieken te horen. Mijn vrouw vanwege MS en ik vanwege eerst zwaar depressief omdat het niet meer ging op het werk om dan achteraf te moeten vaststellen dat je de diagnose CVS en fybromyalgie krijgt opgeplakt. Mijn rug is tevens ook kapot, mijn sinussen zijn zwaar aangetast waardoor veel zware hoofdpijn. Op het werk nooit respect gekregen ondanks 28 jaar voor de volle 100% inzet,heb er nog steeds trauma's van over. Deze regering maakt mensen die langdurig ziek zijn alleen nog maar zieker met mevrouw Maggie de Block op kop. Wij wachten bang af wat de gevolgen voor ons gaan zijn in de toekomst want terug op de arbeidsmarkt is onmogelijk voor ons en we zijn ondertussen ook al 58 jaar. We zijn beiden nog in dienst bij onze werkgever maar dat zou nu wel eens snel kunnen veranderen. Het ergste is nog dat veel mensen onder de bevolking de zieken ook als profiteurs beschouwen waardoor je zelf nog meer in een isolement geraakt. Mensen moeten het eerst zelf allemaal eens meemaken vooraleer ze beseffen om in zulke situaties terecht te komen. Ons sociaal zekerheidsstelsel staat onder zware druk en zoals men nu bezig is creëert men alleen maar een nog ziekere maatschappij. Wanneer gaat men de werkende mensen met wederzijds respect behandelen zodanig dat er automatisch minder zieke mensen zijn? Met dit huidige beleid zullen er alleen maar meer slachtoffers vallen. Onze politici hebben er totaal geen besef van hoe ze het moeten aanpakken,hoe kan het anders ,ze zitten in hun ivoren toren en weten niet hoe zwaar het voor vele mensen is op de arbeidsmarkt. En het zijn vooral de laaggeschoolden die het moeilijk hebben. Vandaag nog staat in VISIE:"Laaggeschoolden leven 8 jaar minder lang" , dat zijn geen fabeltjes maar blijkt uit een nieuw advies van de Strategische Adviesraad voor Welzijns-,Gezondheids-en Gezinsbeleid. Het wordt hoog tijd dat de gewone arbeidersklasse wakker wordt en zich niet laat in slaap sussen door deze regering. Want als het zo verder gaat met steeds meer druk, flexibiliteit en werken tot 67 zonder enige vorm van werkbaar werk en respect zullen er straks nog veel meer mensen dolgedraaid zijn en zitten we opgescheept met een zieke maatschappij. Wanneer gaat men eens eindelijk beseffen door zorg te dragen voor de werknemers en een gevoel te geven van respect,dat men dan veel meer voldoening bewerkstelligd. Zo creëer je een gelukkige samenleving en haal je veel meer uit de mensen. Dit beleid bediend alleen de grote bedrijven die maar aan één ding denken: zoveel mogelijk winst maken,maar dat men voor de rest in de samenleving er één grote puinhoop van maakt dat zal hun worst wezen. Ondanks we al in de 21 ste eeuw leven heeft de mensheid nog niet veel geleerd hoe men met mekaar moet omgaan. De grote boosdoener is het feit dat sommigen nooit genoeg hebben en het begrip welzijn niet in hun woordenboek staat. Want wat ben je met welvaart als er geen welzijn is? Daarom is het zo belangrijk dat we solidair tegenover mekaar zijn maar dat is op heden ver zoek en dat uit zich dan ook in het stemgedrag van vele mensen. Ik kan alleen maar hopen dat de mensen meer inzicht krijgen.
men heeft in dit land nog nooit zijn verantwoordelijkheid genomen inzake een ziekte beleid op maat . ik heb 28 jaar in nederland gewerkt 14 jaar geleden heb ik aldaar een re-integratie traject mogen meemaken.momenteel mag ik het ervaren in belgie en ben ondertussen ontslagen omwille van medische reden.als ik het vergelijk mag maken tussen beide landen vind ik het hier in belgie maar een circus voorstelling met de ene clownsact na de andere . van medisch adviseurs en controlerende artsen en deze functies worden uitgevoerd door huisartsen in bijberoep. die dan uitspraken hanteren als "ik denk en ik vind". en zoals men in nederland na 2 maand aan een oplossing op maat begon te werken is men hier in belgenland daar na 1 ,5 jaar met nog geen seconde over bezig geweest.
Sinds 2001 ben ik ontslagen om medische redenen. Ik ben zelf verpleegkundige en kon met toestemming van adviserende geneesheer nog deeltijds werken. Dat heb ik een jaar kunnen doen en nadien hadden ze ineens een voltijdse verpleegkundige nodig. Ik werkte reeds 6 jaar deeltijds als verpleegkundige en deeltijds als begeleider van mensen met een mentale en/of fysische beperking in dezelfde woning. Dit onrecht werkte opnieuw ontwrichtend voor mezelf. De zoektocht naar "aangepast werk"was vreselijk moeilijk. Ik heb nog vijf jaar , 15u/week als persoonlijk assistent gewerkt bij een MS patiënt. Daar hield ik , na samentelling van loon en uitkering exact 100€ meer van over. Omdat ik de auto niet verder kon betalen, ben ik gestopt met werken, zodat ik financieel beter kon rondkomen. Vanaf dat moment heb ik me op vrijwilligerswerk gestort, met veel plezier. Sinds het beleid van NVA kwam er een nieuwe regelgeving en in mei 2015 kreeg ik plots mijn uitkering niet, omdat er geen duidelijkheid was rond dat vrijwilligerswerk. het volgend jaar opnieuw en vorig jaar heb ik vooraf gebeld om te vragen of er administratief nog iets moest gebeuren. Nadat ik alles op woord had geschreven wat ik wel en niet meer deed als vrijwilligers kreeg ik de verzekering dat nu alles voorgoed in orde was. Groot was mijn woede en verbazing toen ik mijn uitkering eind januari niet kreeg. Op kafkaiaanse wijze heb ik meerdere personen moeten contacteren vooraleer de uitkering gedeblokkeerd werd. Zomaar zonder uitleg iemands uitkering achterhouden zonder voorafgaande verwittiging dat ik iets moest doen, wakkerde zoveel woede in me op dat ik nu besloten heb om NOOIT nog vrijwilligerswerk te doen. Eerlijkheid loont niet. Door al deze absurde controles en administratieve verwarringen, ontneemt deze regering alle veerkracht en moed die nodig is om verder te kunnen deelnemen aan het gemeenschapsleven. Antidepressiva en kalmeerpillen worden daarenboven nog duurder. Hoe verder leven?
En wat met personen die als proefkonijn gebruikt worden door ziekenhuizen en waar kinesisten aan meewerken DIE EEN SOORT VAN BACTERIE IN UW LICHAAM AANBRENGE WAARDOOR JE NAAR EEN KINESIST WEKELIJKS MOET BLIJVEN GAAN OM KRACHT IN UW LICHAAM TE HEBBEN WAARDOOR HEEL UW LICHAAM ONDER EEN SOORT VAN DRUK STAAT WAARDOOR JE KUNT BEWEGEN. Fibryoalergie heeft men het genoemd linkerknie trekt naar binnen samen met voet rechterknie van hetzelfde rechter pols op verschillende plaatsen gebroken slechte heupen en zogenaamde browse botten .DEZ AANDOENINGEN ALLEMAAL GEKREGEN NA ARBEIDSONGEVAL ONTPLOFFINGEN IN HET LICHAAM .iK BEN NIET HET ENIGE SLACHTOFFER IK KEN ER NOG EEN EIND CONCLUSIE WIE DOET HIER IETS AAN..?
Mooie woorden, klare uitleg in dit artikel. Spijtig genoeg zal het bij die woorden blijven, vrees ik. Want de macht ligt in handen van een bende bloed-lees geld- zuigers die arbeiders halsstarrig als hun mieren ziet. Als die "onbruikbaar " worden door slijtage na jarenlang hard werken, dienen ze doodgetrapt te worden. Want anders kosten ze geld, en dat willen zij nu juist in hun zakken stoppen! Ver gekomen dat een vroegere dokteres zo'n uitspraken durft doen. Hopelijk zakt zij ooit zelf eens door de grond van schaamte.....
Mijnheer of Mevrouw Deligne er is een verschil tussen arbeiders en mieren, mieren zijn georganiseerd. Maar misschien is het dat juist wat we van de mieren kunnen leren, ons 'organiseren'. Kies voor de geschikte partij en bemoei u met de politiek. Vandaag zijn het de hooggeschoolden die de plak zwaaien binnen de partijen, wel daar moeten we maar eens verandering in brengen. Die heren en dames moeten duidelijk gemaakt worden dat hun gedrag naar ons toe niet kan! We moeten ons niet laten overtroeven door al die geleerdheid, samen met vele anderen opkomen voor onze rechten dat moeten we doen. Eendracht maakt macht zijn geen ijle woorden.
Waarom spreekt men als het over zwaar werk gaat in de verpleging altijd over de nachverpleegster? Dan liggen die bejaarden in bed met een doorslaappamper en blijven daar de ganse nacht. Het werk overdag is veel zwaarder. Als men met twee, 35 zwaar zorgbehoevende bejaarden moet verzorgen, eten geven, naar toilet en in bed helpen. En dit op een paar uurtjes tijd, want men spreekt schande als die bejaarden te vroeg in bed gelegd worden. En er moet op tijd gestopt worden of er moet nachtvergoeding betaald worden. Dit en ook de ochtend dienst, dikwijls maar met drie zijn veel zwaarder.
Het is overigens nog veel erger, de mensen die deeltijds willen werken en niet doppen die verdienen amper meer dan een dopper. MAAR waag het niet ziek te worden, want dan betalen ze slechts 60% van je laatste loon en kom je ver onder het loon van een dopper. Mensen die boven de 50 zijn kunnen voltijds vaak niet meer aan, maar om niet op kosten van de gemeenschap te leven werken ze vaak 20 uur. Dat is een straf en je kan beter doppen, dan maakt het niet uit of je ziek bent of niet, je krijgt altijd 100%. Het is een grof schandaal van formaat, wat ze wel constant proberen is je een 100% (38 uur) job aan te smeren, maar iemand van 50+ in de zorg kan dit niet meer. Dus bestraffen ze deeltijdsen op alle mogelijke manieren. Zoek dat meer eens uit, voor deze regering is enkel 38 uur belangrijk of je moet 100% doppen, alles ertussen bestraffen ze. Zelf meegemaakt, Hernia, lijkt me wel echt een aandoening die aantoonbaar is, terug gevallen op amper 800 euro!!! Nooit gedopt en altijd afgedragen. Reden, ze nemen je laatste loon zonder toeslagen, dus dik 1000 euro minder!! Dat als dank voor blijven werken en nooit op kosten van een ander leven. En over pensioen zullen we maar helemaal zwijgen, een dopper krijgt meer dan iemand die blijft werken, maar die dopper betaald niks! Hoe smerig kan de overheid zijn?
Ik hoop dat jullie iets kunnen veranderen ik ben een jonge vrouw met de ziekte van Bechterew, fibromyalgie, migraine en clusterhoofdpijn. Ik heb hulp in het huishouden aan moeten vragen omdat ik zelfs dat niet meer aan kan. Maar als je jong bent vinden ze het raar dat je ziek bent en wordt je als snel niet geloofd of ben je een profiteur. Dit vind ik heel spijtig en hoop dat er eindelijk een partij is dat verandering kan brengen
Helemaal mee eens. Het grote gevolg van het kapitalistisch systeem. Winstmaximalisatie, doorgedreven productiviteitsverhoging. Mensen kunnen dat niet langer aan en worden ziek. Nu ik heb goede hoop. Dit proces is natuurlijk al langer bezig. Automatisatie, robotica en AI zijn volop aan het doorbreken. Tegen 2030 zijn we al zover. Dan gaan Robots in combinatie met AI en de automatisatie heel wat productie en ook R&D beter kunnen dan de mens kan. Logishe conclusie: Mensen zijn niet langer noodzakelijk voor productie, verkoop, administratie etc... We kunnen onze tijd gaan besteden aan hobby's, familie en andere zaken. We zullen dan wel naar een ander systeem moeten gaan. Iedereen krijgt automatisch een inkomen, dat betaald wordt uit de productie, verkoop via robotica/AI etc... Het komt eraan Peter. Het jammere is echter dat de politiek niet langer vooruitziet dan 4 of 5 jaar. Zelf Politici kunnen we gaan vervangen door suppercomputers en AI.
Een historisch regeerakkoord tussen de sociaaldemocratische PSOE van Pedro Sánchez en Unidas Podemos (UP) van Pablo Iglesias leidde op 7 januari tot een nieuwe regering in Spanje, met de steun van Catalaanse en Baskische regionalisten. Na jaren van toenemende nationalistische spanningen kan het linkse Unidas Podemos de strijd tegen bezuinigingen weer op de agenda zetten.

Nadat ze eerste regeerde met extreemrechts zetten de conservatieven (ÖVP, Oostenrijkse Volkspartij) hun asociale beleid voort, nu met de groenen. Op het menu: lagere vennootschapsbelastingen, meer macht voor verhuurders versus huurders en een stevig migratiebeleid. Dit alles overgoten met een groen laagje vernis. Interview met journalist Benjamin Opratko.

Ralia is 50 jaar. Ze werkt al 26 jaar bij Sodexo, waar ze ook vakbondsafgevaardigde is. Bij de volgende sociale verkiezingen zal ze weer kandidaat zijn op de lijsten van het ACV. Een portret.

Tussen 11 mei en 24 mei 2020 kiezen 1,8 miljoen arbeiders en bedienden op hun bedrijf of kantoor hun afgevaardigden in ondernemingsraad en veiligheidscomité. De sociale verkiezingen vinden om de vier jaar plaats, volgend jaar in 7.000 bedrijven. Ze zijn een hoogtepunt voor de democratie.

De rechter had amper zijn vonnis voorgelezen, of er barstte een uitbundig applaus uit bij de vele milieu-activisten in de zaal. Twaalf jongeren hadden in november 2018 een dag de kantoren van de bank Crédit Suisse in Zwitersland bezet en daarvoor in eerste aanleg vrij zware geldboetes gekregen. Maar nu oordeelde de rechter anders: “Ik besluit dat hun actie noodzakelijk en proportioneel was.”

Een toename van het busvervoer met 85% in één jaar, minder autogebruik, minder asociaal gedrag en tevreden reizigers. Duinkerke toont dat beter en gratis openbaar vervoer wel degelijk werkt.

Parlementsleden die meer dan 11.000 euro per maand verdienen, een Europese Commissie die de multinationals op handen draagt … Welkom in de wondere wereld van de Europese Unie. Marc Botenga, europarlementslid voor de PVDA, leert die wereld van binnenuit kennen en deelt zijn eerste ervaringen met ons.

In april 2017 lanceerde de Kroatische regering een plan om de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar op te trekken en de voorwaarden voor vervroegd pensioen te verstrengen. Het parlement keurde dat plan goed. Maar de werkende mensen niet en die dwongen de regering op haar stappen terug te keren. Het relaas van een succesverhaal.

De drone-moord op generaal Qasem Suleimani, op 3 januari in de Iraakse hoofdstad Bagdad, deed de wereld opschrikken. Het aanslepende oorlogsklimaat in het Midden-Oosten, de nooit aflatende dreiging, de wreedheden, het onnoemelijke lijden, de massale vluchtelingenstromen… de publieke opinie werd er eens te meer aan herinnerd. De nieuwe escalatie confronteert ons ook opnieuw met de complexiteit van de situatie in het Midden-Oosten. We staan stil bij zeven belangrijke vragen.

“Het beeld dat je in alles de beste moet zijn, gaat samen met grote maatschappelijke onzekerheid”, stelt Paul Verhaeghe, psychoanalyticus en hoogleraar aan de Universiteit van Gent. We spraken hem op ManiFiesta.