PVDA: "In Griekenland waait een nieuwe wind voor Europa"

Foto Belga
Foto Belga
 

Commentaar toevoegen

Reacties

Hopelijk binnenkort een herhaling hier , mijn stem ligt al klaar !
Ik geef ze meer dan gelijk, want de Europese besparingen die geëist worden van de bevolking treft alleen maar de sociaal minderbedeelden en staat enkel tot dienst van de rijken, en superrijken en de beledisvoerders die zelf niets willen inleveren en besparen, enkel maar omdat ze toch niettegenstaande alles nog steeds meer willen verdienen. Bah.....
Mooi, maar de kameraden van de KKE verdienen toch ook een woordje van steun.. Ze hielden goed stand in de steden. Een sterke communistische partij is nodig in de oppositie en vooral in de klassenstrijd om de beloftes die Syriza maakte waar te maken. Gisteren keek ik met veel plezier naar de vreugdebeelden in het Syriza kamp. Plots kreeg ik een zeer onprettig gevoel en dacht aan de vreugdebeelden toen Mitterand en de PS de overwinning behaalde in 1982. De PCF werd toen opgenomen in de regering om haar te verstikken. Na het vertrek van de PCF en de ommezwaai van Mitterand bleef de PCF verzwakt achter. Toch is de situatie vandaag te verschillend en kon ik die sombere gedachten van mij afzetten. Sommige FB vrienden vinden dat Syriza het “nieuwe Pasok” is. Dat is op zijn minst sterk overdreven. Ongewild vertaalt dit standpunt een zeker misprijzen voor de massa’s, die echt verandering willen en in het programma van Syriza een geweldige kans zien. De geschiedenis toont dat de massa’s meestal niet de meest korte weg kiezen naar de revolutie, hoe noodzakelijk die ook mogen zijn. Ik vraag mij echt af of de KKE daarom niet Syriza in zekere mate niet had kunnen steunen op de manier dat Lenin in “de linkse stroming.. “de Britse communisten in 1921 opriep om Labor Party “te steunen”. Na de wereldoorlog 1 en de invloed van de Oktoberrevolutie pakte Labor links uit. De werkers, die Labor nog niet aan te werk hadden gezien, hadden dan ook enorme verwachtingen in die partij. Lenin raadde de communisten aan om Labor aan zijn woorden te herinneren indien ze aan de macht kwamen. Natuurlijk kon en wilde Labor haar beloften niet waar maken en zo zouden de communisten hun kans krijgen. Een beter voorbeeld uit de geschiedenis is het Front Populair in Frankrijk in 1936. Het Front won de verkiezingen en links kwam aan de macht. Maar de PCF bleef in de oppositie en kon zo de geweldige klassenstrijd leidden en de linkse regering tot historische toegevingen dwong. Alle historische vergelijkingen zijn natuurlijk relatief. Ik blijf een groot vertrouwen hebben in de KKE. We zien hen zeker terug als sterkste en meest betrouwbare partij in de klassenstrijd. En draait het daar, in eerste en laatste instantie, niet om?
Peter Mertens: nagels met koppen. Ik hoorde een Griekse betoger nog zeggen een tijd terug: ''Belgium, you're next!'' En we zijn inderdaad ''next''. Laten we hopen dat de wind vanuit Hellas stilaan over de rest van Europa mag uitgeademd worden. De staat dat zijn WIJ.
Kameraden, Is het voor de PvdA-Be te moeilijk om vooral de KKE te feliciteren. Vooral omdat de KKE onder zeer moeilijke omstandigheden zelfs winst heeft kunnen boeken en de drijvende kracht is en zal blijven achter veel massale acties tegen de oude regering. Dat de sociaal democraten van Syriza samen willen gaan regeren met de zeer conservatieve en uiterst rechtse nationalisten zal de strijdbaarheid van de straat niet versterken, integendeel. Geen illusies daarom v.w.b de verbeteringen die zijn beloofd door Syriza. Verder machtsvorming op straat, in de bedrijven en buurten zal noodzakelijk blijven. Daar hebben we een KKE voor en die verdient alle steun en grote felicitaties. Kameraadschappelijke groet.
Ben aan de tramhalte van de vijf in Deurne aangesproken door een oudere krullebol. Wij geraakten in gesprek, hij kwam juist van Kreta terug en was fier op wat zijn Griekse volk gedurfd en gedaan heeft, ik ook. Zou mijn "Ik steun het sociaal verzet" op mijn muts, daar voor iets tussen zetten. Komaan zet hem op.
Proficiat aan de kameraden van KKE klassenstrijd in daden en niet in woorden! Syriza genoeg woorden tijd voor daden....Geen nieuwe pasok in Europa aub!
Laat ons hopen !!!!!!! maaaaar
Blijven volhouden Grieken!
De werkvloer is de belangrijkste besmettingshaard van het coronavirus. Dat is de conclusie van een nationale studie van Geneeskunde voor het Volk. En dat is goed te merken bij Volvo Car Gent.

In een beruchte tweet zei Donald Trump dat 2020 de geschiedenis zou ingaan als de “meest onnauwkeurige en frauduleuze verk

Volgens de Noord-Amerikaanse journaliste Naomi Klein zal Trump uit het Witte Huis jagen niet volstaan om een einde te

Er is een beweging die al een paar maand regeringen de stuipen op het lijf jaagt en hoop geeft aan mensen die in de zorg w

Franky De Schrijver is sinds drie jaar hoofdafgevaardigde van ABVV bij Audi.

De vakbonden voeren al lang strijd voor een minimum uurloon van 14 euro. Een terechte eis, die door de PVDA ten volle wordt gesteund. Nog altijd moet een groot deel van de werkende klasse het redden met een loon dat niet tot het eind van de maand reikt. Op wie kunnen we rekenen om het tij te keren?

Overal in Europa zijn het rechtse krachten die rechten van mensen uit de LGBT+ gemeenschap aanvallen.

“Wij hebben met z’n allen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat kwetsbare jongeren de mogelijkheid krijgen om zich volwaardig te ontplooien”, stelt Myriam Joos overtuigd. Vandaag lijkt de politiek die verantwoordelijkheid onvoldoende op te nemen.

De 450.000 langdurig zieken moeten van de Vivaldi-coalitie terug aan het werk, omdat ze streeft naar dat fameuze cijfer van 80% werkzaamheidsgraad. Bovendien wil ze ook 200 miljoen euro besparen via het re-integratiebeleid. Maar waarom het probleem niet aanpakken bij de wortel: het slechte (einde)loopbaanbeleid en de ziekmakende werkdruk in ons land?

"Wij hebben de boel doen draaien, nu is het aan jullie", dat was de niet mis te verstane boodschap van de vakbond Ver.di.