Negen voorstellen van de PVDA voor de migratieproblemen

Foto Solidair, Fabienne Pennewaert
Foto Solidair, Fabienne Pennewaert

Commentaar toevoegen

Reacties

Top dat Solidair een 9-puntenprogramma publiceert over migratie, want in politieke kringen wordt voortdurend rond die hete brei rondgedraaid. Door mijn werk bij de overheid heb ik ervaren dat België geen kleine jongen is als het aankomt op arrangementen binnen Europa. De hele Europese constructie is voor een belangrijk deel mee aangezet, ondersteund en gelegitimeerd door België. Het resultaat is dat de Belgische diplomatie een stevige voet aan de grond heeft bij de EU en diens politiek tov van migratie zeker mee vorm kan geven. Het moreel impact daarop van ons land kan zeer belangrijk zijn. Daarom zou ook publiek moeten geëist worden (punt 10?) dat België in de EU het voortouw neemt om deze voorstellen effectief ten uitvoer te krijgen.

Geen kiezer die erom vroeg, maar toch werd de splitsing van het land hét thema van de regeringsonderhandelingen.

PS en N-VA hebben in het grootste geheim de splitsing van Justitie voorbereid.

In het akkoord dat de informateurs Paul Magnette en Bart De Wever bereikten, stond onder meer de splitsing van de gezondhe

Terwijl vele werknemers hun werk en inkomen verliezen tijdens de coronacrisis, doen enkele miljonairs gouden zaken.

In het jaar 2000 was er in ons land slechts één miljardairsfamilie. Vandaag zitten we aan dertig.

Nu Spanje een zeer zorgwekkende gezondheidssituatie kent, heeft de regio Madrid onder leiding van de conservatieve rechtse

November 2020 zullen de Amerikanen niet enkel hun toekomstige president kiezen, maar ook hun lokale vertegenwoordigers.

Ook de gevangenissen werden zwaar getroffen door de coronacrisis. Zoals in alle gemeenschapsstructuren is het risico op besmetting groot. De zopas besliste versoepelingen vormen een gevaar voor het personeel en de gedetineerden. Daarom hebben de vakbonden een stakingsaanzegging ingediend.

Op 27 september stemt de Zwitserse bevolking in een referendum over de aankoop van zo'n 40 nieuwe gevechtsvliegtuigen. "Nutteloos, duur en te vervuilend", aldus de tegenstanders van deze verspilling. Die zouden wel eens kunnen mobiliseren om dit project af te voeren. Ook in België, waar volgens een peiling van 2018 zes op tien mensen tegen de aankoop van F-35 jachtvliegtuigen zijn, is een democratisch debat waarbij de bevolking wordt betrokken noodzakelijk.

Te midden van de coronapandemie werd hij voorzitter van een van de grote vakbonden in ons land. Met een ongeziene economische crisis voor de deur wacht hem een zware taak. Enkele dagen voor de nationale actiedag in gemeenschappelijk vakbondsfront – de eerste na de lockdown – spraken we met Thierry Bodson.