In memoriam Maria McGavigan (1941-2017)

Maria McGavigan (midden). Geconfronteerd met het autisme van een van haar kleinzonen, zette ze zich ook in als actief lid van een actiegroep die strijdt tegen het gebrek aan opvangplaatsen voor personen met een handicap. (Foto familie McGavigan)
Maria McGavigan (midden). Geconfronteerd met het autisme van een van haar kleinzonen, zette ze zich ook in als actief lid van een actiegroep die strijdt tegen het gebrek aan opvangplaatsen voor personen met een handicap. (Foto familie McGavigan)
Thema's
PVDA

Commentaar toevoegen

Reacties

Ik wil langs deze weg mijn groot respect betuigen aan de familie en voor deze bijzondere vrouw die ik niet persoonlijk heb gekend maar die zeker heel veel heeft betekend voor heel veel mensen.
Mijn medeleven en steun aan haar familie en al haar vrienden en kameraden. Ik heb het geluk gehad van Maria gekend te hebben, o.a. tijdens bezoeken aan de "Internationale Boekhandel". Laat haar "spirit" verder leven door ons "commitment" voor de sociale strijd, de internationale strijd. Op naar een "Sociaal Europa" ... ( G.A. ACV-militant)
De werkvloer is de belangrijkste besmettingshaard van het coronavirus. Dat is de conclusie van een nationale studie van Geneeskunde voor het Volk. En dat is goed te merken bij Volvo Car Gent.

In een beruchte tweet zei Donald Trump dat 2020 de geschiedenis zou ingaan als de “meest onnauwkeurige en frauduleuze verk

Volgens de Noord-Amerikaanse journaliste Naomi Klein zal Trump uit het Witte Huis jagen niet volstaan om een einde te

Er is een beweging die al een paar maand regeringen de stuipen op het lijf jaagt en hoop geeft aan mensen die in de zorg w

Franky De Schrijver is sinds drie jaar hoofdafgevaardigde van ABVV bij Audi.

De vakbonden voeren al lang strijd voor een minimum uurloon van 14 euro. Een terechte eis, die door de PVDA ten volle wordt gesteund. Nog altijd moet een groot deel van de werkende klasse het redden met een loon dat niet tot het eind van de maand reikt. Op wie kunnen we rekenen om het tij te keren?

Overal in Europa zijn het rechtse krachten die rechten van mensen uit de LGBT+ gemeenschap aanvallen.

“Wij hebben met z’n allen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat kwetsbare jongeren de mogelijkheid krijgen om zich volwaardig te ontplooien”, stelt Myriam Joos overtuigd. Vandaag lijkt de politiek die verantwoordelijkheid onvoldoende op te nemen.

De 450.000 langdurig zieken moeten van de Vivaldi-coalitie terug aan het werk, omdat ze streeft naar dat fameuze cijfer van 80% werkzaamheidsgraad. Bovendien wil ze ook 200 miljoen euro besparen via het re-integratiebeleid. Maar waarom het probleem niet aanpakken bij de wortel: het slechte (einde)loopbaanbeleid en de ziekmakende werkdruk in ons land?

"Wij hebben de boel doen draaien, nu is het aan jullie", dat was de niet mis te verstane boodschap van de vakbond Ver.di.