Klimaatopwarming: leven onze politici in paleizen met airco misschien?

Foto Rachel Kramer / Flickr
Foto Rachel Kramer / Flickr
Thema's
Milieu

Commentaar toevoegen

Reacties

Het is echt onbegrijpelijk dat men de ideale oplossing, de heilige graal, blijft afwijzen. Thorium/MSR (Molten Salt Reactor) is veilig, flexibel, goedkoop, onuitputtelijk en in staat om wereldwijd de fossiele brandstoffen CO2-vrij te vervangen. Bovendien kan het ook nog het bestaande kernafval als brandstof gebruiken. Bekijk deze reportage eens en begin daar nu eens eindelijk in te investeren! https://tvblik.nl/focus/de-thorium-theorie-1
IK vind hier een opsomming van alles wat er verkeerd gaat, zeer goed. Maar ik wil dat er één straffere taal wordt gesproken: onze regeringen saboteren de boel de verantwoordelijkheden worden verdeeld over 4 ministerposten met als resultaat dat er niets gebeurt, de rechtszaak die de klimaatzaak aanspande wordt systematisch op de lange baan geschoven, in plaats van de wagen te bannen uit de steden en voorrang te geven aan openbaar vervoer wordt dit laatste afgebroken..... en ten tweede zag ik graag dat er gewezen wordt op wat wel moet gebeuren: restwarmte gebruiken uit de industrie, weg met de bedrijfswagens, nationaliseren van de energie productie en distributie, collectieve oplossingen in plaats van het individu een schuldcomplex aan te naaien. de opwarming is de grootste bedreiging op wereldvlak. Onze politici vinden dat de boerkini en de hoofddoek, het onverdoofd slachten samen met de transmigranten de grootste bedreiging vormen van onze samenleving en ze komen daar mee weg.
Inderdaad, de "sense of urgency". Heel veel wijst erop dat (onder meer) de Belgische politici noch verstand, noch geweten hebben. In 1967, -ik was toen 15 jaar- las ik toevallig het boek "Bij de duivel te gast" (Günther Schwab), geschreven in 1958 en in het begin van de jaren '60 onder meer in het Nederlands vertaald. Over hoe de mensheid, bedwelmd door de "weldaden van de beschaving", maar vooral verdwaasd door onder meer egoïsme en winstbejag, met "open ogen" haar graf delft en haar ondergang bewerkstelligt. Onder meer de gevolgen van broeikasgassen werden in dit wetenschappelijk onderbouwd werk toen al beschreven, naast tientallen andere andere "ontwikkelingen", aangestuurd door "de vooruitgang", zoals de vergiftiging van de lucht, het water, de bodem en het voedsel. Dit boek maakte me bewust van wat er zich in de wereld voordoet en wat er op het spel staat. Net als vele anderen daar via diverse kanalen bewust van (geworden) zijn. Maar de machthebbers, zij die verantwoordelijk zijn voor deze gang van zaken, blijken hiervoor blind en ongevoelig te zijn. De eerste bladzijde van het boek begint met volgend beeld: "De mensheid bevindt zich op een zinkend schip. Een wereld die ten onder wil gaan, draait alles om. Het waardevolle wordt waardeloos en het waardeloze krijgt waarde. De leugen heerst en de waarheid doodt hen die haar verkondigen". Maar dan een halve eeuw na de publicatie van dit boek, stellen we vast dat alle beschrijvingen en voorspellingen correct waren en dat desondanks de beleidsmakers ook vandaag hun gezapig minimaliserend of misleidend gangetje blijven gaan, terwijl een drastische en onmiddellijke ommezwaai levensnoodzakelijk is. "Onze politici": zij hebben het geduld van hen die het wél goed willen menen met hun medemens en met de planeet, meer dan opgebruikt.
Dat er actie moet ondernomen worden betwist ik niet , maar : WELKE? Wat ik vrees is dat het uiteindelijk de gewone burgers veel geld gaat kosten en niet de bedrijven of de grote multinationals. Heel het klimaatprobleem zal nu aangegrepen worden om extra geld uit onze zakken kunnen te halen. Neem nu de extra kilometers vergoeding die vrachtwagens opgelegd wordt,die wordt gewoon doorgerekend in het eindproduct dat de consument koopt want de prijzen stijgen voortdurend. Onze huizen moeten potdicht geïsoleerd worden zodanig men weer moet gaan ventileren en investeren in groene energie zoals zonnepanelen, warmtepomp en dergelijke en het vergt zware investeringen die niet voor iedereen haalbaar zijn en vooral voor oudere mensen is dit onrendabel aangezien hun leven hier minder lang op aarde is dan jonge mensen. Onze mobiliteit wordt ook steeds in vraag gesteld ,maar iedereen op het openbaar vervoer stompen is een dictatoriale maatregel en laat de mensen geen vrije keuze. We hebben onze auto's in het verleden mogen kopen en er veel belasting op betaald inclusief voor de brandstof , nu worden oudere voertuigen steeds meer geweerd op talrijke plaatsen maar destijds zijn ze wel op de markt gebracht en er was toen ook geen alternatief , dus wie is weer het slachtoffer : juist de consument. Nu zijn er op automobiel vlak al wel alternatieven maar ze komen met mondjesmaat en ze zijn nog duur. De elektrische mobiliteit staat nog langs geen kanten op punt want van oplaadinfrastructuur is nauwelijks sprake , en wie zegt dat dit de beste oplossing is? Groene energie en electriciteit vergt nog ongelooflijk veel investering die uiteindelijk de gebruiker moet betalen. De auto op waterstof lijkt ook nog in de koelkast te zitten op enkele uitzonderingen na zoals de Toyota Mirai en de Hyundai Nexo ( komt binnenkort) , kostprijs : tussen de 80 en 100000€! Aantal tankstations voor waterstof in België : ÉÉN!! Zeuren over het klimaat kan iedereen maar daadwerkelijk iets nuttig ondernemen is wel een ander paar mouwen en men moet dan ook een lijst durven opstellen wat er werkelijk moet gebeuren en dat ontbreekt spijtig genoeg in jullie verhaal. De situatie is nu zoals ze is ; alle bestaande voertuigen kan men plots zomaar niet laten verdwijnen , vliegtuigen en schepen zullen ook nog wel een tijd vliegen en varen en onze huizen aanpassen vergt tijd geld en energie. Bestaat er op de markt een systeem dat we onze energie zelf groen kunnen opwekken en dat we ONAFHANKELIJK zijn van het electriciteitsnetwerk? Ik denk het niet en moest het zo zijn zou de overheid het zelfs niet toelaten want dan lopen ze hun 21% BTW mis en al de procentenlikkers zien dan alles verdwijnen als sneeuw voor de zon. Voor de rest zouden we allemaal in betonnen dozen moeten gaan wonen in het stad om dan weer met zijn allen bijeengepakt daar te wonen met nog meer depressie en dolgedraaide mensen als gevolg. Als men dan eens vakantie heeft of vrijaf weer met zijn allen als losgelaten gevangenen naar de kust of weet ik waar met als resultaat iedereen in de file. Zo kan men ook stellen dat we niet meer op vakantie mogen want dat brengt ook vervuiling met zich mee , vooral met het vliegtuig. Er zijn de laatste eeuw ongelooflijk veel uitvindingen gedaan en het is ons aangeboden op de markt en we hebben er volop gebruik van gemaakt en nu wordt het allemaal in vraag gesteld. Het lijkt of we alles nu verkeerd doen en de eindconsument is steeds het zwarte schaap. Dat is een bedroevende situatie en uiteindelijk draait het allemaal om geld. Weet ook dat er ELK JAAR 80.000.000 MENSEN bijkomen op deze aardbol en die verbruiken allemaal energie en die moeten gehuisvest worden. Het zal geen eenvoudige klus worden om in de toekomst alles in goede banen te lijden en elke mens wil nou eenmaal toch een beetje vrijheid genieten en een respectabel leven hebben. Iedereen zal zich bewust moeten realiseren dat het ons uiteindelijk veel geld zal kosten om klimaatgerichte maatregelen te treffen en dat het niet de bedrijven of de grote multinationals zullen zijn die het gaan betalen.
Ben moe van het te zeggen dat we NOG ALTIJD geen waterstof auto's op onze wegen zien , ipv die electrische auto's waar niemand zit op te wachten .
Ik zou op veel zaken wel iets kunnen schrijven, maar wat mij het meest tegen de borst stuit, OMDAT het zoveel dierenlevens kost, is het gebruik van plastiek. We beginnen met plastiek flessen. Waarom hiervoor geen statiegeld aanrekenen, zoals vroeger bij de glazen flessen?? Het zou rap gedaan zijn om overal hun rotzooi maar te laten rondslingeren, als ze bvb. voor 1/2 liter fles 0,25 €, voor 1 liter fles € 0,50 en grotere flessen € 1 zouden moeten bijbetalen. Ook voor plastiek flessen van shampoo, douchegel, en andere kleine flesjes ook € 0,50 zouden moeten afdokken, en voor de 2 liter of 5 liter flessen van kuisprodukten, enz.. ook € 1 à € 2 zouden moeten ophoesten. We zouden ze allemaal bijhouden en bvb. terug naar de winkel of naar het containerpark brengen. Gaan we verder met koekjes. Vroeger 1 verpakking met 10, 15 of nog meer koekjes erin. NU : 1 plastiekje per stuk, of 2 à 3 kleine koekjes, en dat nog eens een plastiek doos er rond. We gaan er goed op vooruit. Dan de magazines. Vroeger werd daar een papieren band rond gedaan met uw naam en adres op. NU : JUIST een plastiek folie... Groenten, fruit enz. werden vroeger los verkocht, of in een kartonnen bakje. NU : ALLEMAAL PLASTIEK DOZEN MET DEKSEL. Tegen diefstal ?? Laat me niet lachen. Voor het gemak bij het transport !! En wat de verbruiker niet moet betalen, dat gooit hij met graagte tegen de grond, waar het hem het beste uitkomt. PLASTIEK vergaat niet. NEEN ! Het breekt alleen af tot heel minuscule deeltjes die ze met bakken op de bodem van de zee kunnen scheppen. Maar vissen die kennen dat niet, en die eten dat op. Tot hun maag helemaal vol zit met die troep en ze VAN HONGER STERVEN !! Wanneer gaat daar eens iets aan veranderen ??? Ook in het jaar 2050 ?? Tegen die tijd zijn er geen vissen meer !!!!
Het belangrijkste om te beseffen is denk ik dat zolang we in dit politieke-economische systeem zitten, we niet de maatregelen nemen die nodig zijn. De grote multinationals worden beschermd, hun winsten kunnen ze wegsluizen in belastingparadijzen, en als dan de vraag komt, wie gaat de energetransitie betalen, wordt onder dit beleid de burgers de klos. Waardoor maatregelen niet genomen worden. Dat is de bestaande impasse die alleen kan worden doorbroken als het bewustzijn van de massa is dat een ANDERE politiek nodig is, om de huidige bedreiging van de mensheid te kunnen oplossen. Dat is het belangrijkste en aan die poltieke tegenmacht moeten we werken. Als we de bestaande politieke orde weten om te buigen in een beleid waarin niet de winsten, maar de mens, en met name de toekomst van de mens wordt veiliggesteld, dan zal het beleid er heel anders kunnen uitzien, en zijn drastische en radicale lange termijn maatregelen mogelijk. Zoals: - Afschaffen van auto-BEZIT (behoudens bepaalde groepen, zoals vanwege medische noodzaak of beroep) en in plaats daavan: fietsvriendelijke steden, uitgebreid en betaalbaar openbaar vervoer, en autogebruik op basis van deelauto's, huurauto's en car-on-demand systemen (met wellicht de mogelijkheid dat zo'n auto van parkeerplek naar plaats van in/uitstappen met een auto-besturingssysteem). - Afschaffen van advertenties. De gehele advertentie-sector is onnuttig, alle informatie die nodig is (product informatie en consumente-reviews) staan op internet. Manipulatie van consumenten om producten aan te schaffen die ze niet werkelijk nodig hebben is onnutig. - Belasting op producten naar de werkelijke mate van milieu schade. Duurzaam geproduceerde producten worden dan relatief goedkoper. Dit betekent impliciet dus ook een vleestaks en een brandstof tax voor luchtvaart - het is belachelijk dat reizen per trein in europa duurder is dan vliegen, terwijl trein veel minder energie per passagier-kilometer nodig heeft. - Ook als we alle potentiele duurzame bronnen (wind,, zon, biobrandstoffen, golfslag, ec.) volledig zouden benutten is het west-europse energiegebruik te hoog om zelfvoorzienend te zijn, Daarom nu al plannen van bouw zonnecentrales in noord afrika. Thermische centrales zijn goedkoper, en kunnen tevens dienen om zoutwater in zoetwater om te zetten. Opbrengst is daar 2x zo hoog als hier, en transportverlies is beperkt tot 3% per 1000 km. Rond te bouwen zonnecentrales nu al bomen planten, houdt de woestijn tegen en stofstormen die rendement van zonnecentrales beperken, - Europese gasdeals met Rusland. We zullen realistisch gezien meer gas uit rusland moeten importeren. Maar we moeten slimme deals maken, door tegelijkertijd te gaan investeren in de efficiëntie van het gasgebruik, en met name in oost-europa ligt dat nog laag (blokverwarming/stoken met de russische thermostaat). Via een europees investeringsfonds dáár investeren waar het energierendement laag is. (NB. Het idee om alle woningen om te zetten in warmtepomp systemen is niet realistisch want te duur en voor hoogbouw/oudbouw vaak niet mogelijk - voor het klimaat maakt het niet uit wáár je investeert in gasbesparing, dus kun je beter investeren waar het energierendement laag is, per investering dus meer gas wordt bespaard). - Klimaat/economische vluchtelingen (migratie uit afrika). De beste oplossing is een forse bijdrage aan de bouw van Afrika's Groene muur in de Sahel (Senegal tot Eritrea) waarmee verwoestijining wordt tegengegaan, en landbouw in droge gebieden mogelijk blijft. De meeste afrikanen zijn afhankelijk van landbouw, als boeren niet meer in eigen bestaan kunnen voorzien via landbouw, trekt men naar de steden, waar geen werk is, en wordt men vervolgens migrant die naar Europa vertrekt. Detentie centra houden dat niet tegen, wel als je een economisch alternatief in afrika aanbiedt, zoals planten van bomen. De kosten van de bouw van de Groene muur zijn bij benadering 12 miljard euro, verdeeld over 10 jaar, op basis van een gebied van 8000 km bij 15 km, 100 bomen per hectare en 10 euro bijdrage per boom - kosten zijn inclusief aanleg wegen in onbegaanbaar gebied, landbouwgereedschappen, educatie over landbouw in droog gebied, veiligheid, etc. Per lidstaat van de EU komt dat neer op gemiddeld 40 miljoen euro per jaar, voor 10 jaar. Wat zeer betaalbaar is, en meer afrikanen de mogelijkheidt biedt landbouw te blijven bedrijven in Afrika. (NB. De migratie uit afrika is sinds 2011 veel hoger geworden door de rampzalige actie van de NATO in Libië, waar tot 2011 meer dan 1 miljoen afrikaanse migranten veilig konden werken, maar door de aanhoudende chaos en geweld, reizen deze migranten door naar Europa). - Technologie ontwikkelen voor landbouw in droge gebieden. Zoals druppel irrigatie en gesloten kas systemen waar alle voedingsstoffen en water worden gerecycled, en wat in grote steden in hoogbouw kan worden gedaan - hoge opbrengst per hectare, lagere transportkosten. Opbrengsten zijn onafhankelijk van weer/droogte. - Woningen verplicht voorzien van ofwel een zonnedak (zonnepanelen OF een wamtewisselaar met ondergrondse warmte/koude opslag in geval warmtepomp installatie met lagetemperatuurs verwarminginstallatie) of een groen dak (begroeiïng, wat in ieder geval zorgt voor koelere daken, en fijnstof opneemt),
Wie de problematiek al sedert de jaren 1980 volgt weet dat de voorspellingen uitkomen. Rond de eeuwwisseling kwamen de eerste berichten over het vrijkomen van methaan uit de permafrost en enkele jaren later, zoals allang voorspeld, berichten over het opborrelen van methaan uit de zeebodem als gevolg van de verzuring van oceanen. Dat was het "point of no return" ergens begin deze eeuw. Het is dus te laat, wat voor actie er ook ondernomen wordt. In plaats van in het interglaciaal te leven zijn we in het postglaciaal terecht gekomen. Wetenschappers weten hoe de planeet er binnen enkele eeuwen aan toe zal zijn: zoals in het tijdperk dat buideldieren algemeen waren op aarde. Het is ook bekend waar toen de kustlijn lag: Vlaanderen wordt zee. We gaan dus met z'n allen moeten verhuizen. En de overbevolking wordt een nog veel nijpender probleem dan vandaag: er is dan doodgewoon niet genoeg voor iedereen. Er moeten miljarden mensen verdwijnen om de mensheid te laten overleven. Dat is het echte gruwelijke aan de klimaatverandering. En er is niets aan te doen. Of kunnen we misschien naar de sterren reizen en andere planeten bevolken?
De linkse ‘Beweging naar het Socialisme’ (MAS) won de Boliviaanse presidentsverkiezingen met een monsterscore. “Niemand zag dit aankomen”, zegt Boliviakenner David Verstockt.

In september kondigde Ryanair aan dat er in België ongeveer 100 banen werden bedreigd.

De positieve test van de Amerikaanse president fungeert als een realiteitscheck. Op minder dan een maand voor de verkiezingen moet hij terugvallen op zijn staat van dienst en zijn - fysiek en politiek - onvermogen om die te verdedigen.

Ondanks de aangekondigde investering in de Belgische spoorwegen, breekt Vivaldi niet met de Europese logica die aandringt op privatisering. Een gemiste kans, ten koste van de gebruikers en de kwaliteit van de dienstverlening.

De coronapandemie wint terrein. De ziekte kan vandaag beter behandeld worden, ze is beter gekend en er werden maatregelen getroffen. Er vallen dus minder doden. Maar dat betekent niet dat het virus weg is. Voor Leïla Belkhir vormt de toename van ziekenhuisopnames nu de grote uitdaging, want die zet de ziekenhuizen nog meer onder druk.

De federale regering wil een proefproject opstarten om de spoorwegen in ons land te liberaliseren.

“Wij hebben de beste jaren van ons leven aan Wibra gegeven en nu worden we als stront behandeld.” Het winkelpersoneel van winkelketen Wibra is boos. De directie lokt een faillissement uit voor een deel van haar winkels, om enkel verder te gaan met de meest winstgevende filialen.

De Duitse postmedewerkers hebben een belangrijke overwinning behaald: een loonsverhoging van 5%, gespreid over twee jaar.

Julia Salazar, de socialistische verkozene en activiste uit New York benadrukt dat de universele toegang tot de zorg vanda