'Eindelijk wat animo in Europa: een Griekse oplawaai van jewelste'

Foto's : bluto blutarski/Flickr
Foto's : bluto blutarski/Flickr

Commentaar toevoegen

Reacties

Over de geopolitieke situatie zei en vriend in de pvda me in de negentiger jaren: "We zijn weer in de situatie van vòòr de 1e wereldoorlog". Het waren profetische woorden want meer en meer puzzlestukken vallen op hun plaats. Er is de geopolitieke en militaire toestand met een agressieve Nato, aangevoerd door de USA die de globalisering naar zijn model militair wil betonneren en uitbreiden. Er is de ophoping aan rijkdom in kapitaal net zoals vòòr 1914, in kaart gebracht door Piketty. En er zijn opnieuw tekenen dat een harde en brede sociale strijd voor een menswaardig bestaan er aankomt, nu op Europese schaal. Dat is de toestand die we geërfd hebben van het kapitalisme dat zich na 1945 herorganiseerde. Een verwijzing naar Allende is echt op zijn plaats. Vergeten we niet dat Griekenland lid is van de Nato en dat uit de loop van een geweer nog altijd véél macht komt. De enige bescherming daartegen is massa-bewustmaking, massa-mobilisatie, massa-actie. Dat zal ontzaglijk hoge eisen stellen op tactisch en strategisch gebied aan de tegenbeweging. Die staat echter niet met lege handen, maar met veel rijke en bruikbare ervaringen uit meer dan een eeuw sociale strijd.
Mijn zienswijze en voorgevoel staan hierboven klaar en duidelijk geformuleerd. Kom elk jaar in Griekenland Het is niet met een tas koffie van 6 eu dat de kleine man zich zal redden. De toerist houdt daar een onduidelijk gevoel bij over.
Het is duidelijk dat de al gedane besparingen en de aangekondigde besparingsplannen tot slechte resultaten leiden. Ook in de VS ziet men dit nu eindelijk duidelijk in. Het roer moet dus omgekeerd worden. Stop het gezever van Bart De Wever! Voor Bart: ad nauseam: er is GEEN ALTERNATIEF: stop de besparingen op de rug van het werkvolk (zoals hopelijk ook in Griekenland en al de landen die zullen volgen).
Weer een degelijke analyse van Peter Mertens. Ik lees nu ook de laatste bladzijden van "De essentiële Chomsky" en het interview dat ongeveer tot de jaren 1995 gaat, lijkt wel een beschrijving van de huidige situatie. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de enorme bijdrage van Noam Chomsky is, om een vrij duidelijke kijk op het, zeg maa,r wereld-gebeuren te krijgen. De Grieken zullen alle steun van echt Links kunnen gebruiken.
Waarom niet het standpunt van bijvoorbeeld de KKE verwoord?http://inter.kke.gr
Griekenland was niet klaar op bij de EU te komen,maar ze hadden geld geroken net zoals anderen en dit geld hebben ze door deuren en ramen gegooid. Ik stel me de vraag waarom de uk niet tot de monetaire unie is toegetreden?
De werkvloer is de belangrijkste besmettingshaard van het coronavirus. Dat is de conclusie van een nationale studie van Geneeskunde voor het Volk. En dat is goed te merken bij Volvo Car Gent.

In een beruchte tweet zei Donald Trump dat 2020 de geschiedenis zou ingaan als de “meest onnauwkeurige en frauduleuze verk

Volgens de Noord-Amerikaanse journaliste Naomi Klein zal Trump uit het Witte Huis jagen niet volstaan om een einde te

Er is een beweging die al een paar maand regeringen de stuipen op het lijf jaagt en hoop geeft aan mensen die in de zorg w

Franky De Schrijver is sinds drie jaar hoofdafgevaardigde van ABVV bij Audi.

De vakbonden voeren al lang strijd voor een minimum uurloon van 14 euro. Een terechte eis, die door de PVDA ten volle wordt gesteund. Nog altijd moet een groot deel van de werkende klasse het redden met een loon dat niet tot het eind van de maand reikt. Op wie kunnen we rekenen om het tij te keren?

Overal in Europa zijn het rechtse krachten die rechten van mensen uit de LGBT+ gemeenschap aanvallen.

“Wij hebben met z’n allen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat kwetsbare jongeren de mogelijkheid krijgen om zich volwaardig te ontplooien”, stelt Myriam Joos overtuigd. Vandaag lijkt de politiek die verantwoordelijkheid onvoldoende op te nemen.

De 450.000 langdurig zieken moeten van de Vivaldi-coalitie terug aan het werk, omdat ze streeft naar dat fameuze cijfer van 80% werkzaamheidsgraad. Bovendien wil ze ook 200 miljoen euro besparen via het re-integratiebeleid. Maar waarom het probleem niet aanpakken bij de wortel: het slechte (einde)loopbaanbeleid en de ziekmakende werkdruk in ons land?

"Wij hebben de boel doen draaien, nu is het aan jullie", dat was de niet mis te verstane boodschap van de vakbond Ver.di.