Draaien wij straks op voor hervorming vennootschapsbelasting?

Foto Belga
Foto Belga

Commentaar toevoegen

Reacties

We kunnen niet langer dulden dat werknemers de voordelen voor bedrijven moeten betalen!
U spreekt over multinationals, maar welke kiezer wil de regering hier bedienen ? Al jaar en dag omzeilen de hoge inkomens (notarissen, dokters, apothekers, directieleden in ondernemingen, informaticaspecialisten, ...) de personenbelasting door een managementvennootschap op te richten (eventueel naast hun werkingsvennootschap). Met constructies als vruchtgebruik, recht van opstal of via voordeel in natura, hebben deze mensen geen eigen woning, geen eigen personenwagen en nauwelijks een inkomen. Ik vrees dat ze soms zitten in de cijfers van de mensen die onder de armoedegrens leven (en wellicht hebben hun kinderen die met een BMW van de firma naar de lessen komen, recht op een studiebeurs, ...). Met hun eigen woning ingebracht in de vennootschap heeft de vennootschap recht op notionele-intrestaftrek. Aangezien het de bedoeling is om weinig wedde uit te keren, hebben ze geen recht op verlaagde vennootschapsbelasting. Dus daar moet men iets aan doen ! De goedkoopste manier om geld uit de vennootschap te trekken is niet via loon, maar via dividend. Dus aan de roerende voorheffing op dividenden moet er ook een aanpassing komen ! Dan nog mooi alle kosten (verhoogde electriciteitsrekening, ...) verwerken in de boekhouding en zorgen dat er te weinig ambtenaren zijn om de correctheid van dit alles na te zien ..

75 jaar geleden,op 27 januari 1945, werd Auschwitz door het Rode Leger bevrijd. De soldaten ontdekten er de meest ondenkbare gruwel.

“Als we nu nog verder moeten besparen, is het armen en benen afhakken”, zegt Michelle Graus, voorzitter van ACOD VRT. Duidelijke taal. Het moment om over te gaan tot een staking is dan ook nu. De openbare omroep is de spreekbuis van de hele samenleving en moet dat ook blijven, zonder politieke inmenging.

“Heel wat vrouwen zitten in onbevredigende relaties. En als je niet weg kan, omdat je economisch afhankelijk ben van je partner, is dat voor niemand aangenaam.” Kristen Ghodsee praat in haar pas verschenen boek Waarom vrouwen betere seks hebben onder het socialisme over de verworvenheden die Oost-Europese vrouwen hadden onder het socialisme. Van gelijke kansen op de arbeidsmarkt tot gratis crèches en overheden die mannen aanmoedigen hun deel van het huishoudelijk werk te doen.

“Wie weet wat er echt schuilgaat achter de hoge muren van de gevangenissen in Sint-Gillis, Vorst en Berkendael? In december ging ik er naartoe en ik wil jullie graag vertellen wat ik daar geleerd heb.” Nabil Boukili, federaal volksvertegenwoordiger van de PVDA, brengt verslag uit over zijn bezoek aan drie Belgische gevangenissen.

14 juni kwamen er in Zwitserland 500.000 vrouwen en mannen op straat om gelijkheid tussen vrouwen en mannen te eisen. We blikken terug op de grootste sociale beweging in dit land sinds 1918.

In 2019 vierde het wereldwijd gekende kinderprogramma Sesamstraat zijn 50ste verjaardag. In de lage landen werd het een feestje in mineur. Net voor de zomer besliste de Nederlandse openbare omroep dat er geen nieuwe afleveringen meer gemaakt worden.

De berichten over de stiptheidscijfers en het aantal treingebruikers ogen erg positief. De NMBS vervoerde 253 miljoen reizigers en de stiptheid verbeterde van 87,2% in 2018 naar 90,4% in 2019. Maar die cijfers verhullen veel. Want nog altijd rijden veel treinen met vertraging en is er een nijpend tekort aan investeringen.

“Liberalisme is vrijheid”, zo horen we vaak uit de mond van de verdedigers van deze stroming. Het voorbeeld van Chili laat echter zien, hoe een school van rechtse economen een dictatuur gebruikte om het neoliberalisme op te leggen.

Bij het chemisch bedrijf Ineos Phenol zijn alle werknemers van de productie al meer dan een week in staking. Ze pikken het niet dat de directie hun personeelsafgevaardigde Chris De Wachter heeft ontslagen. Ze pikken sowieso het gedrag van directeur Hugo Piot niet. Hij gedraagt zich als een echte Trump, zeggen ze.

Een historisch regeerakkoord tussen de sociaaldemocratische PSOE van Pedro Sánchez en Unidas Podemos (UP) van Pablo Iglesias leidde op 7 januari tot een nieuwe regering in Spanje, met de steun van Catalaanse en Baskische regionalisten. Na jaren van toenemende nationalistische spanningen kan het linkse Unidas Podemos de strijd tegen bezuinigingen weer op de agenda zetten.