De grote waterstofrevolutie: hoe ecologische planning het klimaat kan redden

Foto istock.
Foto istock.
Thema's
Milieu

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Volgens mij heeft nog geen enkele minister/politicus, verantwoordelijk voor het klimaat (al zijn we allen wel verantwoordelijk) , ooit eens gegoogeld 'groene CO2 neutrale energie' . Reeds decennia lang bestaan er CO2-neutrale energiecentrales. Maar zij laten zich liever vanalles influisteren door de huidige energiereuzen. Zie waar we naar toe gaan. Er is totaal geen visie of enige deskundigheid op politiek niveau. Fuelcel energy, ballard, versa power enz. ... allemaal te vinden op het internet met oplossingen. Investeer in propere energie i .p.v in vuile oprotpremies voor politici.
Naar ik meen is waterstof maar een deel van de oplossing. De opslag ervan is niet zonder problemen want die moet gebeuren onder zeer hoge druk (hoe hoger hoe meer energie-inhoud). Dat zou niet zo moeilijk zijn voor vaste installaties vb. vlak bij energiecentrales, maar voor vervoermiddelen stelt het m.i. toch problemen. Een wagen die vandaag op LPG (petroleumgas) rijdt heeft een opslagtank onder een druk van 10 kg/cm2 en wordt meestal niet in stadsparkings toegelaten. Rijden op CNG (aardgas) vereist een tank op 200 kg/cm2 en voor waterstof wordt dat minimum 300 kg/cm2. Toyota, Mercedes en GM gebruiken in hun H-voertuigen tanks onder een druk van 700 kg/cm2. Persoonlijk vind ik dit een gevaarlijke technologie als ze massaal zou worden toegepast in personenwagens.Het is waar dat met andere technologieën die nog in ontwikkeling zijn met lagere druk kan worden gewerkt, maar dat is grotendeels toekomstmuziek. Het is mogelijk om de koolstof uit uitstoot te verwerken tot methaan en methanol dmv waterstof, maar deze koolstof moet van ergens komen, en om een nul-uitstoot te bereiken zou deze ook hernieuwbare bronnen moeten komen nl. biomassa.
https://www.fuelcellenergy.com/recovery-2/recovery-2/
ik ondersteun deze stelling volledig. alleen met waterstof,zonnepanelen en windmolens kan dit bereikt worden. waarop wachten we nog??? de heren politiekers kunnen er niets van in hun zakken stoppen zeker?? ook vind ik het niet normaal dat er 21% btw moeten betalen op electra en gas, dit zijn toch levensbelangrijke behoeften, je kan niet zonder of moet de gewone man weer terug naar de tijd dat de baronnen en de pastoors die toen zegden: hoe jullie ze dom dan houden wij ze arm! over my dead boddy!!
Dit kan een goed principe zijn, maar... Is dit technisch uitgewerkt rekening houdend met zaken zoals langetermijnopslag van waterstof(die auto's hebben een lege tank na een aantal weken stilstand); is er rekening gehouden met lastige verschijnselen zoals netvervuiling (kleinere netten zijn minder opgewassen tegen harmonischen, dankuwel Doel) op een tijdstip dat in de ban van energiezuinigheid met allerlei electronica er aan verbruikerszijde net meer vervuiling op komt; een warmtenet is een mooie zaak maar geeft niet voldoende hoge temperaturen om warm water te maken en zo zijn er nog wel een aantal vragen op te lossen... Het is misschien al een idee om niet enkel milieu te herfederaliseren, maar ook het net(Eandis en zo) en van daaruit aan een deftig energiebeleid te werken (allicht niet want dan zijn onze gemeenten failliet) Het zal een holistische aanpak vergen om dit te verwezenlijken, maar de mensheid heeft blijkbaar nood aan een echte waarschuwing Mvg, Erik
Dag Erik, jawel er is al veel uitgewerkt, zowel van waterstofeconomie als van warmtenetten. Waterstof wordt algemeen aangehaald als de meest geschikte opslagmethode voor grote volumes en voor lange tijd, over de seizoenen heen. Lege tank na enkele weken stilstand? Ik vermoed dat je terugvalt op de oude verhalen van waterstof in stalen omhulsels. Daar heb je dat fenomeen, van zeer langzame doorsijpeling van waterstofgas tussen de ijzerkristallen. Maar dat werd opgelost met de moderne kunststof reservoirs. Of warmtenetten voldoende temperatuur geven om warm water te maken? Jawel, we spreken meestal van netten op een temperatuur van 80 à 90°C. Modernere netten werken nog altijd op een temperatuur van 40 à 60°C . Uiteraard heb je een goed uitgevoerd concept en installatie en onderhoud nodig. Denemarken wijst ons de weg. Daar hebben nagenoeg alle steden en dorpen van een paar duizend inwoners een eigen warmtenet, tot ieders tevredenheid. Vermijden van over belasting van kabels moet zeker en vast bekeken worden. v
Hoe gaan we dat allemaal betalen? Met een pensioen en al wat ouder word je echt bang gemaakt.
Het maakt mij als voorstander van de waterstoftechnologie wel enthousiast, de mogelijkheden van waterstof zijn praktisch onbegrensd, kleine elektrische centrales per woonwijk, het synthetisch aardgas maken door het binden van H2 en CO2 waarbij men het bestaande aardgasnet kan blijven gebruiken, voor de opslag van waterstof kamen beter kiezen voor de LOHC of vloeibare waterstofdrager waterstofgasflessen van 700 bar zijn niet niks en België maakt waterstofbussen bij Van Hool en waterstofvrachtwagens bij E trucks maar het blijft wel een deel van de oplossing
Als steunend lid van PVDA onderschrijf ik jullie gedachtegoed met veel enthousiasme. Maar de waterstof revolutie voorstellen als de oplossing van het energievraagstuk voelt aan als politieke recuperatie van een Groen gedachtegoed wat niet realistisch gebleken is tot op heden. Noorwegen en Statoil hebben op dat vlak, gecombineerd met CO2 recuperatie, enorme inspanningen en investeringen geleverd met teleurstellende resultaten. Ik heb ze bezocht. Het gemakkelijkste deel heeft de natuurlijk gesubsidieerde busbouwer Van Hool geleverd. Dat was niet zo moeilijk. Lees eens de boeken van Peter Wadhams ‘A farewell to Ice’ Oxford Press en van Richard Rhodes ‘Energy’. Waterstof kun je produceren in een kerncentrale waarbij stoom van 1.800° omgezet wordt of door aardgas om te zetten in waterstof met een rendement van 80%. Jullie gedachtegoed om waterstof te produceren wanneer er een surplus is aan windenergie of zonne-energie is utopisch. Bewijs me maar eens het tegendeel. Op welke wetenschappelijke studies baseren jullie zich. Ik verwacht dus jullie technische, wetenschappelijke onderbouwde studies. En geen Tommelein of Marghem geleuter. Ons energieprobleem werd voorspeld door Filip Baeckelandt zonder twijfel de meest gedreven en vakbekwame vakbondsafgevaardigde ACOD/GAZELCO van de naoorlogse periode. Dossiervreter, integer en onverschrokken. In de jaren tachtig heeft hij het huidige energie debacle voorspeld. Eerst had België met de neoliberale Verhofstadt de melk verkocht aan de Fransen en nadien de koe. Foetsie Electrabel en alle knowhow. Stress en pesterijen allerhande resulteerden ook in kanker en werden zijn dood op 53 amper jarige leeftijd. Ik was toen bij Statoil vakbondsafgevaardigde. Vriendelijke groeten en veel succes bij de komende verkiezingen en het gevecht voor een meer rechtvaardige samenleving.
Ik ben als voormalig milieucoördinator van een Antwerpse raffinaderij en als militant van de PVDA al jaren propagandist voor de waterstofeconomie. Zie ook mijn artikelen op dewereldmorgen.be Er is een technologische revolutie in die richting bezig die door de meeste mensen niet gekend is. Wij pleiten voor een zuivere productie van waterstof door elektrolyse van water met behulp van zon en wind energie. Technisch bestaat die technologie al meer dan 100 jaar. Vandaag is die gemoderniseerd. Hydrogenics in Oevel bouwt de installaties. Het is eerder een kwestie van wat hogere kosten dan de productie uit aardgas met reforming. Wij willen de gezondheidsargumenten en de milieuargumenten laten primeren. Genoeg hernieuwbare energie? Het probleem stelt zich omgekeerd. Om meer zon en wind toe te laten moeten we eerst meer lokale opslag hebben van de pieken aan stroomoverschot, anders branden de kabels door. Jawel ik heb al verschillende berekeningen gemaakt van wat zou kunnen. Hou ook rekening dat we een volledig andere aanpak van mobiliteit en urbanisatie beogen, waardoor er veel nu verspilde energie kan vermeden worden. Plus hebben we een planning over de sectoren nodig. Vandaag wordt warmte apart opgewekt van elektrische stroom. Cogeneratie of warmtekrachtkoppeling geeft een besparing van 40% energiegebruik.
Mijnheer Eekman, Het Tommelein, Schauwvliege en Marghem geleuter is van een verschrikkelijk ondermaats niveau. En nee, het zal ook niet lukken met hun ‘Waterstof revolutie’ in combinatie met hun molentjes of zonnepaneeltjes. Van Hool mag dan wel een paar, natuurlijk gesubsidieerde, waterstof autobussen maken die 100 km ver geraken met 1, jawel EEN, waterstof pompstation in Zaventem à 10 Euro per kg, dat is zever in pakskes. Valse research vol eigenbelang op de kap van de hardwerkende mens om de politiekers in hun droomwereld te houden totdat ze liever het toneel verlaten en ergens burgemeester worden en natuurlijk en passant respect eisen. Goed voor de windmolen en zonnepanelen maffia natuurlijk. En een elektrische auto zonder kerncentrales is ook gebakken lucht. En zelfs met een nieuwe reeks kerncentrales, dan nog lukt het niet want het huidige Belgische kabelnetwerk kan opladen thuis niet mogelijk maken. De secties zijn te klein, de transformatoren en centrales ver onder gedimensioneerd en de ganse boel zou onverbiddelijk in de fik vliegen. Of gaan ze gans België van een nieuw en veel zwaarder kabelnetwerk voorzien om de 3.350 pompstations te vervangen die elk 1.684 voertuigen bevoorraden aan 2.030 liter/jaar (Luxemburg 7.880 liter/jaar per auto wegens veel goedkoper en dus zeer veel drank, tabak, brandstof en zwart geld toeristen en dito inkomsten)? 11.452.042.000 Liter brandstof zonder rekening te houden met wat transportbedrijven opslaan in hun bedrijven. Hoeveel kerncentrales en hoeveel laadpunten met ultra zware stroomkabels zijn dat denk je? Of hoeveel miljoen ton waterstof? Ondertussen is de eerste EPR kerncentrale in gebruik genomen in China. In totaal bouwen ze er 196 nieuwe kerncentrales bij. Tegen dat je bij ons een bouwvergunning krijgt zijn ze bij hen al afgewerkt en in dienst. Bij ons duurt dat 30 Oosterweel jaren en dan nog is de financiering niet rond.
Een mooi plan, maar gebaseerd op een droom. Met wind en zon alleen kom je er niet! Jullie hebben een studiedienst, reken eens uit hoeveel extra elektriciteit er nodig is om ALLE auto's, ALLE vrachtwagens, ALLE diesellocomotieven en ALLE binnenschepen om te schakelen op elektriciteit of waterstof, die ook uit elektriciteit gemaakt wordt. En dan is er nog de stookolie (lichte& zware) en het aardgas voor huis- en industrieverwarming. De enige realistische oplossing is de bouw van nieuwe en grote kerncentrales. Alleen op die manier is er voldoende elektriciteit beschikbaar om dit plan uit te voeren. Bedenk dat de huidige centrales slechts 50% van het huidige elktriciteitsverbruik leveren en zelfs die kan men niet CO2-vrij vervangen. En we hebben geen 50%, maar waarschijnlijk 150% (of n0g meer) nodig.
Ik onderschrijf volkomen de visie van Mr. Winné. Jammer genoeg zijn de EPR centrales zoals gebouwd in Flamanville een fiasco. De reden zijn onder andere de slechte kwaliteit van de stalen kuipen waarbij Le Creuset, de fabrikant, vervalste attesten heeft afgeleverd en de minderwaardige kwaliteit van 33% van de lassen. Waar zitten de vakbekwame fotolassers trouwens? Zoek op de website van Le Monde de verslagen van Framatome op en je zult ontdekken waarom EDF een schuldenberg van 75 miljard heeft opgebouwd en AREVA van de kaart is geveegd. Daarom ook wil Engie zich van de Belgische centrales ontdoen. Een zeer triest verhaal.
Ik ben maar een leek op dit technische gebied en vraag mij af waar we al dat water vandaan moeten halen nu we steeds drogere perioden meemaken en water ook al zo'n kostbaar goed is geworden. En methaan tast toch de ozonlaag aan? Volgens mij moet er op alle gebieden minder geproduceerd worden. Onze overproductie doet ons kopje onder gaan. Al die shit die constant te koop aangeboden wordt hebben we niet nodig. Laten we terug onze kapotte zaken repareren in ruil voor de wegwerpmaatschappij, meer zelf doen en zuinig zijn met wat we hebben. Elk seizoen nieuwe kleding naar de laatste mode, een nieuwe TV omdat die 2 knopjes meer heeft dan ons oude toestel, enz. enz.. Elke vakantie met zijn allen het vliegtuig op voor een paar dagen zon! Als er minder geproduceerd wordt, is er minder transport nodig. Goed openbaar vervoer en schaf die personenwagens af, want benzine, diesel of waterstof, vervuilen zullen ze nog, al was het maar met de slijtage van de rubberbanden en de metalen carrosserie. En als die auto's afgeschaft zijn, waar gaan we dan met al die ouwe troep blijven? Gaan we dat doen zoals met de "ontmanteling" van zeeschepen, van CFK-ijskasten, de oude vliegtuigen, alles op een grote hoop en laat maar rotten? En dat is dan nog niet alles. Al dat kernafval dat overal in de rondte ligt. De zeeën die bijna leeggevist zijn. De land- en zeedieren die van honger sterven omdat hun maag vol plastic zit dat ze niet verteerd krijgen. Beesten die gedesoriënteerd zijn door onze installaties overal, door windmolenparken, glazen kantoorgebouwen, de plasticsoep, sonarpeilingen, ... Ik word er echt niet goed van. Het gaat niet alleen om de CO2. Er is veel meer aan de hand. En dan maar jubelen over de marslander (misschien is daar wel water?). Gaan we daar ook even de boel naar de ratsmodee helpen met zo'n tuig dat we van op de aarde naar Mars schieten, wat brengt die van hier mee dat daar dan de boel in de war stuurt... Sorry voor deze ondeskundige uitval. Ja, ik was erbij vorige zondag, maar het heeft me niet hoopvol gestemd, zeker niet nu ik vandaag op het nieuws hoorde dat onze regering zich er niet voor schaamt de doelstellingen niet op tijd te kunnen halen, omdat het te duur is. Is de aarde dat niet waard? Zijn onze kinderen en kleinkinderen het niet waard?
waterstof bekomt men door electrolyse (kost meer aan electriciteit dan de waarde van waterstof) en dus niet aan te raden.I In de practijk bekomt men industriele waterstof door cracking van aardgas (fossiele brandstof) Hoe gaan jullie die waterstof maken ?
Red is the new green: zeker weten!
Ik ben geen techneut, slechts een gewone vrouw op leeftijd, maar wel nog bij de pinken. Ik erger me DOOD aan al het "overgebruik" van onze beschikbare energie. Vroeger stelden de electro- & gas leveranciers dat we zuinig moesten zijn, geen onnodig licht laten branden waar niemand aanwezig is, je stand-by toestellen gewoon afzetten zoals je T.V., je printer, je GOD WEET WAT nog allemaal. Dat zou je een besparing opleveren van min. 50 Euro per jaar. Dat is geen gastronomisch bedrag. Okay ! Maar het is ook minder vervuiling als we dat allemaal zouden doen. En ik moet geen techneut zijn om te ZIEN dat ons planeetje met een TGV snelheid naar de vaantjes gaat. De dieren moeten het nog het meest bekopen. Door extreme droogtes in bepaalde streken, sterven ze "en masse" terwijl ze dan in andere streken gewoon verzuipen door overmatige neerslag. De toename van orkanen, de enorme branden in de U.S. die niet alleen massa's CO2 de lucht insturen, maar ook zorgen voor een enorme roet toename, die zich vastzet o. a. op de gletsjers waardoor deze een vuile, grijze kleur krijgen. Donkere kleuren absorberen meer warmte : gevolg snellere afkalving van de gletsjers & verhoging van het zeewaterniveau. In de Beringzee moeten vissers steeds verder trekken, naar koudere en diepere plaatsen om nog krabben te kunnen vangen. Alweer extra verbruik van diesel... en zo blijft dat circus maar doordraaien. ER MOET BIJGEVOLG DRINGEND IETS VERANDEREN. ANDERS GAAN ONZE KLEINKINDEREN, EN HUN KINDEREN HIER BIJ BOSJES LIJDEN AAN ALLERHANDE ZIEKTES WAARVAN WE NU NOG GEEN BESEF HEBBEN, EN ZULLEN INSECTEN EN ONGEDIERTE WELIG TIEREN OP DEZE PLANEET. Wat de U.S.A. doet, moeten we met alle mogelijke moeite proberen te boycotten. Door de geldzucht van een paar enkelingen brengen ze de hele wereld in gevaar. Sociale vooruitgang en een beter klimaatbeleid zijn NU de voornaamste punten waar WIJ en ONZE POLITIEKERS moeten voor zorgen.
Honderd jaar geleden maakte de “bloedige week” in Berlijn een einde aan de hoop op een andere maatschappij in Duitsland. Op 15 januari 1919 werden Rosa Luxemburg en Karl Liebknecht, twee van de belangrijkste leiders van de opstand, om het leven gebracht. Een gebeurtenis die de deur openzetten voor de opkomst van het fascisme.

“Waarom zou een bedrijf dat winst maakt moeten besparen?” Dat de aangekondigde herstructurering en besparing bij Proximus als onvermijdelijk wordt voorgesteld, gaat er bij Michaël Lembregts niet in. Lembregts werkt al 15 jaar bij Proximus en is hoofdafgevaardigde voor ACOD.

“Wij spijbelen niet, we vechten voor onze toekomst.” Dat was de boodschap van de meer dan drieduizend scholieren die donderdagmorgen een dagje school oversloegen om in Brussel hun stem te laten horen voor het klimaat. En wat voor een stem!

PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw reageerde onmiddellijk toen het (anti)sociale plan bij Proximus werd aangekondigd: “Dit is werkelijk onaanvaardbaar. Digitalisering moet dienen om het werk lichter te maken, niet om 2000 mensen op straat te zetten.” Als we naar de winstcijfers kijken, kunnen we gerust stellen dat het hier om beursgericht ontslag gaat. We kunnen ons bovendien vragen stellen bij de rol van de overheidsvertegenwoordigers bij Proximus.

Nora García Nieves was een van de voortreksters van de historische vrouwenstaking van 8 maart 2018 in Spanje. In september bracht ze op ManiFiesta het succesverhaal van de staking. De Spaanse vrouwen inspireren ook ons om van 8 maart een echte strijddag voor vrouwenrechten te maken.

Op 1 januari vierden de Cubanen feest. Zestig jaar geleden verdreven ze dictator Batista. Deze keer vierden ze de revolutie temidden een belangrijke bevraging, want Cuba is klaar voor een nieuwe grondwet en elke Cubaan kan eraan meewerken.

Wat onmogelijk leek, kregen de fastfoodwerkers, gezondheidswerkers, schoonmakers en leraars voor mekaar. In de staten Californië en New York wordt het wettelijk minimumuurloon alvast verdubbeld van 7,25 dollar naar 15 dollar. Vakbondsman Nicholas Allen vertelt over die inspirerende strijd.

De PVDA gaat in het district Borgerhout opnieuw zes jaar samen besturen met Groen en sp.a. Op 8 januari legde 29-jarige Ben Van Duppen de eed af als schepen van begroting, armoedebestrijding, diversiteit en samenlevingsopbouw en senioren.

Met een indrukwekkende menselijke muur protesteerden vijf miljoen vrouwen in de Indiase deelstaat Kelara tegen de onderdrukking van de vrouw. 

Overzicht van de inhoud van ons januari-februarinummer. Met een abonnement lees je deze artikels niet alleen sneller, je krijgt er ook nog foto's, tekeningen en heel wat extra berichten bovenop.