In Calais staan migranten tegenover een politiemuur

Foto Flickr / Jey OH, 30 juli 2015
Foto Flickr / Jey OH, 30 juli 2015
 

Commentaar toevoegen

Reacties

Wanneer die vluchtelingen blijven komen. Met hoeveel miljoen ? Hoeveel miljarden zullen er dan nodig zijn. Die simpelweg niet bestaan.
Het Westen is nog nooit zo rijk geweest. De miljarden zijn er wel maar zitten hoe langer hoe meer bij de 1%. De manier waarop onze beschaving deze rijkdom heeft opgebouwd was enkel mogelijk via eeuwen van kolonisatie en slavernij in de rest van de wereld. Het heeft die gebieden al die tijd van zijn rijkdommen beroofd en de sterkste personen als slaven verhandeld, tot ter dood ingezet in mijnontginningen en huisslavernij...generaties lang die bevolkingsgroepen beroofd van zijn kracht en intelligentie. Politiek lokaal verzet en socialistische alternatieven werden en worden systhematisch militair de kop ingedrukt (Chili, Nicaragua, Kongo...) en Westers gezinde politieke klasse werden aan de macht geholpen die westerse belangen vrijwaarden. Het imperialisme zet die beweging vandaag verder: in het belang van projecten van multinationals worden mensen uit hun dorpen verdreven, worden familiale bedrijven kapotgemaakt, moeten mensen vluchten voor klimaatverandering en droogte, voor oorlogen die het Westen bij hen uitvecht voor grondstoffen en winst-belangen en laten staten, na de militaire ingrepen, ontwricht achter: Irak, Libië, Syrië.... Wat nu gebeurt heeft een voorgeschiedenis van eeuwen. Dat leren we niét in onze schoolboeken, horen we niet in de populaire media. Deze voorgeschiedenis en onze manier van leven heeft ook vandaag nog een extreem nefast gevolg in de uitgebuitte gebieden. Het prijskaartje wordt ons steeds dringender opgedrongen oa in de vorm van oncontroleerbare extremistische groepen en vluchtelingenstromen. Extremistische groepen vandaag waren ooit partners van het Westen en werden door hen bewapend. Onze wapenindustrie heeft ook de afzetmarkt nodig via oorlog. Nu hebben wij het goed. Voorheen waren het onze grootouders die uit armoe of voor oorlogen massaal op de vlucht sloegen en elders hun geluk wisten te vinden. Ook dit nog, de meeste vluchtelingen worden in de eigen landen opgevangen of de buurlanden. Syrië ving 1/3 van de Irakeese vluchtelingen op, voorheen, Libanon de meeste Palestijnse vluchtelingen, Libië de meeste Afrikaanse vluchtelingen. Pakistan zette de deuren open voor de Afghanen....en hielden/ houden zo de vluchtelingenstromen naar het Westen tegen. Het blijft een humanitair recht om te vluchten en opgevangen te worden. Politiek moet gekozen worden voor de best mogelijke opvang in plaats van de militaire aanpak en dat in combinatie met eerlijke lokale ontwikkelingsprojecten en rechtvaardige handel als alternatief op imperialisme. Enkel deze rechtvaardige verhoudingen is waar politiek voor dient te gaan Geen slippendragerij, niet van de elitaire lobby's, niet van ongeïnformeerde bange mensen. Als we er niet zelf voor kiezen zullen we erin gedwongen worden. Persoonlijk kunnen we ervoor kiezen kritische informatie te zoeken en te bestuderen, een duurzame levensstijl aan te nemen, ons wereldburger te voelen en aan te sluiten bij de bewegingen van sociaal verzet.
Als er sommigen 1% miljarden bezitten waarom zouden we voor geen miljoenen medemensen een menswaardig leven kunnen organiseren zodat ze zich ook mens zouden kunnen voelen in hun eigen habitat/ land, iets " universeels" zoals al méér dan 50 jaar in de Universele Rechten van alle Mensen vastgelegd is? Er is genoeg voor iedereen,behalve voor de hebzuchtig,asociale 1% .!!!

Voor Anne-Emmanuelle Bourgaux, een gepassioneerde grondwetspecialiste met een passie, was het algemeen stemrecht een funda

Ruim zeshonderd kunstenaars uit diverse disciplines trokken vanochtend van station Brussel Centraal naar het Vlaams Parlement. Daar stelde de Vlaamse Minister-President zijn fel betwiste cultuurnota voor. “Cultuur is solidair”, klonk het eensgezind. De sector verbindt zijn strijd uitdrukkelijk aan die van alle sectoren die door de besparingswoede worden getroffen.

Tweeduizend mensen uit de cultuursector verzamelden gisteren in de Brusselse Beursschouwburg. Op initiatief van State of the Arts werd overlegd over mogelijke antwoorden op de drastische besparingen die de regering Jambon aan de cultuursector oplegt.

“Wij vragen geen wonderen en al helemaal niet meer loon, we vragen gewoon dat onze job van chauffeur weer aangenaam wordt”, zo vat een chauffeur/vakbondsman van de stelplaats Grimbergen het probleem bij De Lijn samen. Hij is er zeker van dat de staking van morgen woensdag in heel Vlaanderen een succes wordt. “Elke chauffeur zal het je vertellen: er moet nu dringend iets gebeuren of het gaat helemaal ontploffen.”

Begin oktober begon in Chili een protestbeweging tegen de verhoging van de prijzen van het openbaar vervoer in de hoofdstad Santiago. Op 28 oktober haalden de actievoerders hun slag thuis: de aangekondigde prijsverhoging gaat niet door. Maar dat is niet het enige gevolg van de beweging.

Evo Morales, huidig president van Bolivia, werd op zondag 10 november gedwongen om af te treden, door een staatsgreep. Geconfronteerd met straatgeweld en muiterij van de politie had hij de keuze tussen verder escalerend conflict of ontslag. Maar wat is de echte inzet van deze staatsgreep?

De vakbonden bij de VRT komen in verzet en roepen iedereen die de democratie wil verdedigen op om zich daarbij aan te sluiten.

Overzicht van de inhoud van ons november-decembernummer. Met een abonnement lees je deze artikels niet alleen sneller, je krijgt er ook nog foto's, tekeningen en heel wat extra berichten bovenop.

In Chicago zijn de leerkrachten en het onderwijspersoneel, samen 35.000 mensen, voor de tweede keer in zeven jaar in staking. Opnieuw is de lerarenvakbond de motor van een sociale beweging. De stakers zijn het niet eens met het sinds lang gehanteerde principe dat vakbonden alleen eisen mogen stellen rond arbeidsomstandigheden, loon en vergoedingen.

Het Deense model is voor een aantal Vlaamse politici een voorbeeld. Verschillende maatregelen van de recent gevormde Vlaamse regering zijn er door geïnspireerd. Theo Francken en het Vlaams Belang lopen er mee te koop en zelfs sommige sp.a'ers zien er wel iets in, in navolging van de Deense sociaaldemocraten. Sommigen zien het zelfs als een inspiratiebron voor een federale regering met N-VA en socialisten. Reden te meer om dat “model” eens onder de loep te nemen.