In Calais staan migranten tegenover een politiemuur

Foto Flickr / Jey OH, 30 juli 2015
Foto Flickr / Jey OH, 30 juli 2015
 

Commentaar toevoegen

Reacties

Wanneer die vluchtelingen blijven komen. Met hoeveel miljoen ? Hoeveel miljarden zullen er dan nodig zijn. Die simpelweg niet bestaan.
Het Westen is nog nooit zo rijk geweest. De miljarden zijn er wel maar zitten hoe langer hoe meer bij de 1%. De manier waarop onze beschaving deze rijkdom heeft opgebouwd was enkel mogelijk via eeuwen van kolonisatie en slavernij in de rest van de wereld. Het heeft die gebieden al die tijd van zijn rijkdommen beroofd en de sterkste personen als slaven verhandeld, tot ter dood ingezet in mijnontginningen en huisslavernij...generaties lang die bevolkingsgroepen beroofd van zijn kracht en intelligentie. Politiek lokaal verzet en socialistische alternatieven werden en worden systhematisch militair de kop ingedrukt (Chili, Nicaragua, Kongo...) en Westers gezinde politieke klasse werden aan de macht geholpen die westerse belangen vrijwaarden. Het imperialisme zet die beweging vandaag verder: in het belang van projecten van multinationals worden mensen uit hun dorpen verdreven, worden familiale bedrijven kapotgemaakt, moeten mensen vluchten voor klimaatverandering en droogte, voor oorlogen die het Westen bij hen uitvecht voor grondstoffen en winst-belangen en laten staten, na de militaire ingrepen, ontwricht achter: Irak, Libië, Syrië.... Wat nu gebeurt heeft een voorgeschiedenis van eeuwen. Dat leren we niét in onze schoolboeken, horen we niet in de populaire media. Deze voorgeschiedenis en onze manier van leven heeft ook vandaag nog een extreem nefast gevolg in de uitgebuitte gebieden. Het prijskaartje wordt ons steeds dringender opgedrongen oa in de vorm van oncontroleerbare extremistische groepen en vluchtelingenstromen. Extremistische groepen vandaag waren ooit partners van het Westen en werden door hen bewapend. Onze wapenindustrie heeft ook de afzetmarkt nodig via oorlog. Nu hebben wij het goed. Voorheen waren het onze grootouders die uit armoe of voor oorlogen massaal op de vlucht sloegen en elders hun geluk wisten te vinden. Ook dit nog, de meeste vluchtelingen worden in de eigen landen opgevangen of de buurlanden. Syrië ving 1/3 van de Irakeese vluchtelingen op, voorheen, Libanon de meeste Palestijnse vluchtelingen, Libië de meeste Afrikaanse vluchtelingen. Pakistan zette de deuren open voor de Afghanen....en hielden/ houden zo de vluchtelingenstromen naar het Westen tegen. Het blijft een humanitair recht om te vluchten en opgevangen te worden. Politiek moet gekozen worden voor de best mogelijke opvang in plaats van de militaire aanpak en dat in combinatie met eerlijke lokale ontwikkelingsprojecten en rechtvaardige handel als alternatief op imperialisme. Enkel deze rechtvaardige verhoudingen is waar politiek voor dient te gaan Geen slippendragerij, niet van de elitaire lobby's, niet van ongeïnformeerde bange mensen. Als we er niet zelf voor kiezen zullen we erin gedwongen worden. Persoonlijk kunnen we ervoor kiezen kritische informatie te zoeken en te bestuderen, een duurzame levensstijl aan te nemen, ons wereldburger te voelen en aan te sluiten bij de bewegingen van sociaal verzet.
Als er sommigen 1% miljarden bezitten waarom zouden we voor geen miljoenen medemensen een menswaardig leven kunnen organiseren zodat ze zich ook mens zouden kunnen voelen in hun eigen habitat/ land, iets " universeels" zoals al méér dan 50 jaar in de Universele Rechten van alle Mensen vastgelegd is? Er is genoeg voor iedereen,behalve voor de hebzuchtig,asociale 1% .!!!

De strijd tegen het coronavirus is nog lang niet gestreden. Het opvolgen van noodzakelijke maatregelen blijft daarom essentieel. Maar bij een aantal grote chemische bedrijven in het Antwerpse havengebied zien de vakbonden hoe de regels verwaarloosd worden. ACV en ABVV trekken samen aan de alarmbel.

Acht dagen na de dodelijke explosie heersen woede en nagedachtenis bij de bevolking van Libanon. De heersende klasse blijft sjoemelen, met steun van Frankrijk en de VS, die liefst van al het regime in stand willen houden.

Terwijl het parlementair reces al begonnen was, besloot de Vlaamse regering om als een dief in de nacht, zonder voorafgaand debat, de opkomstplicht bij lokale verkiezingen af te schaffen. Als de resultaten van de verkiezingen de Vlaamse regering niet zinnen, passen ze de spelregels maar aan. Dat het vooral kort geschoolde mensen en mensen met een laag inkomen zullen zijn die niet langer gaan stemmen, deert deze regering niet. Integendeel, de invoering van een modern cijnskiesrecht lijkt de bedoeling te zijn.

ls we één iets kunnen leren uit de aanpak van de coronacrisis in België, dan is het wel dat de versnippering van de bevoegdheden en de regionalisering van de gezondheidszorg niet werken. Dit was een grote handicap die heeft bijgedragen aan het fiasco van de strijd tegen het virus in ons land. Vandaag denken Paul Magnette en Bart De Wever echter aan een volledige regionalisering van de gezondheidszorg. Het is net alsof ze niet leren uit de crisis. Of hebben ze een andere agenda? Ziehier waarom we hen moeten tegenhouden.
Heb je tieners in huis? Dan keek je vast raar op toen je las dat Trump de populaire video-app TikTok aan banden wil leggen. Wat is er aan de hand? Hint: het heeft met China te maken.
"De varkens blijven groeien, de boeren blijven kweken", zo reageerde Jos Claeys, directeur van Westvlees, in april op vragen over het besmettingsgevaar in zijn bedrijf. Vandaag blijkt dat een derde van de mensen die in de versnijderij werken, positief testten. Uit getuigenissen van personeelsleden blijkt dat de werkomstandigheden aan de basis van de uitbraak liggen. Bovendien is Westvlees lang geen alleenstaand geval.
De directie van de groep Nissan-Renault kondigde in mei de sluiting van de fabriek in Barcelona aan, maar het personeel en de vakbonden sleepten een akkoord uit de brand om de 3.000 banen te redden. Eens te meer het bewijs dat strijd loont, zelfs in tijden van pandemie.
Drie rijke speculanten hebben een ware financiële hold-up gepleegd op de rug van 1.400 werknemers. Vandaag zijn de drie miljonairs. Maar 1.400 mensen zijn hun job kwijt. Deze oplichting mag niet ongestraft blijven.
De tweede coronagolf is een feit. En de situatie is ernstig, maar er is geen reden tot paniek, zegt Anne Delespaul van Geneeskunde voor het Volk. Al moeten enkele punten wel dringend beter.
Het voorjaar van 2020 was in ons land ongewoon warm en droog. Sommige mensen zullen daar blij mee zijn. Maar niet de boeren, die het risico lopen tot 50% van hun gewassen te verliezen. Of de gezinnen die het gevaar lopen zonder drinkwater te vallen. Toch valt er in België het hele jaar door genoeg regen. Hoe leg je dat uit en vooral, welke oplossingen zijn er?