In Calais staan migranten tegenover een politiemuur

Foto Flickr / Jey OH, 30 juli 2015
Foto Flickr / Jey OH, 30 juli 2015
 

Commentaar toevoegen

Reacties

Wanneer die vluchtelingen blijven komen. Met hoeveel miljoen ? Hoeveel miljarden zullen er dan nodig zijn. Die simpelweg niet bestaan.
Het Westen is nog nooit zo rijk geweest. De miljarden zijn er wel maar zitten hoe langer hoe meer bij de 1%. De manier waarop onze beschaving deze rijkdom heeft opgebouwd was enkel mogelijk via eeuwen van kolonisatie en slavernij in de rest van de wereld. Het heeft die gebieden al die tijd van zijn rijkdommen beroofd en de sterkste personen als slaven verhandeld, tot ter dood ingezet in mijnontginningen en huisslavernij...generaties lang die bevolkingsgroepen beroofd van zijn kracht en intelligentie. Politiek lokaal verzet en socialistische alternatieven werden en worden systhematisch militair de kop ingedrukt (Chili, Nicaragua, Kongo...) en Westers gezinde politieke klasse werden aan de macht geholpen die westerse belangen vrijwaarden. Het imperialisme zet die beweging vandaag verder: in het belang van projecten van multinationals worden mensen uit hun dorpen verdreven, worden familiale bedrijven kapotgemaakt, moeten mensen vluchten voor klimaatverandering en droogte, voor oorlogen die het Westen bij hen uitvecht voor grondstoffen en winst-belangen en laten staten, na de militaire ingrepen, ontwricht achter: Irak, Libië, Syrië.... Wat nu gebeurt heeft een voorgeschiedenis van eeuwen. Dat leren we niét in onze schoolboeken, horen we niet in de populaire media. Deze voorgeschiedenis en onze manier van leven heeft ook vandaag nog een extreem nefast gevolg in de uitgebuitte gebieden. Het prijskaartje wordt ons steeds dringender opgedrongen oa in de vorm van oncontroleerbare extremistische groepen en vluchtelingenstromen. Extremistische groepen vandaag waren ooit partners van het Westen en werden door hen bewapend. Onze wapenindustrie heeft ook de afzetmarkt nodig via oorlog. Nu hebben wij het goed. Voorheen waren het onze grootouders die uit armoe of voor oorlogen massaal op de vlucht sloegen en elders hun geluk wisten te vinden. Ook dit nog, de meeste vluchtelingen worden in de eigen landen opgevangen of de buurlanden. Syrië ving 1/3 van de Irakeese vluchtelingen op, voorheen, Libanon de meeste Palestijnse vluchtelingen, Libië de meeste Afrikaanse vluchtelingen. Pakistan zette de deuren open voor de Afghanen....en hielden/ houden zo de vluchtelingenstromen naar het Westen tegen. Het blijft een humanitair recht om te vluchten en opgevangen te worden. Politiek moet gekozen worden voor de best mogelijke opvang in plaats van de militaire aanpak en dat in combinatie met eerlijke lokale ontwikkelingsprojecten en rechtvaardige handel als alternatief op imperialisme. Enkel deze rechtvaardige verhoudingen is waar politiek voor dient te gaan Geen slippendragerij, niet van de elitaire lobby's, niet van ongeïnformeerde bange mensen. Als we er niet zelf voor kiezen zullen we erin gedwongen worden. Persoonlijk kunnen we ervoor kiezen kritische informatie te zoeken en te bestuderen, een duurzame levensstijl aan te nemen, ons wereldburger te voelen en aan te sluiten bij de bewegingen van sociaal verzet.
Als er sommigen 1% miljarden bezitten waarom zouden we voor geen miljoenen medemensen een menswaardig leven kunnen organiseren zodat ze zich ook mens zouden kunnen voelen in hun eigen habitat/ land, iets " universeels" zoals al méér dan 50 jaar in de Universele Rechten van alle Mensen vastgelegd is? Er is genoeg voor iedereen,behalve voor de hebzuchtig,asociale 1% .!!!

Elke dag maakt Solidair een selectie van nieuwsberichten uit de internationale pers.

De strijd tegen de coronapandemie wordt vaak vergeleken met een oorlog. De omvang van de uitdaging is inderdaad enorm. Maar wie naar het front trekt, kan maar beter alert, weerbaar en goed uitgerust zijn, en niet op voorhand al uitgeput. Onze westerse gezondheidszorg heeft al tientallen jaren te kampen met bezuinigingen en privatiseringen. Onze economie hing al in de touwen toen ze er deze onvoorziene uppercut bovenop kreeg. Na de crisis van 2008, moeten we uit deze coronacrisis echte conclusies trekken en ons systeem drastisch omgooien. Dat is cruciaal voor onze gezondheid, voor onze sociale toekomst, en voor het klimaat.

In de lijst van al die helden die ons door coronatijden helpen zijn niet van de minsten: het personeel in supermarkten.

Elke dag maakt Solidair een selectie van nieuwsberichten uit de internationale pers. De stand van zaken over het aantal slachtoffers, maar ook over hoe de werkende klasse strijdt tegen het establishment dat de winst laat primeren op gezondheid.

Allianties in tijden van de coronapandemie: de klimaatbeweging Fridays for Future is solidair met zorgverleners en buschauffeurs. Een gesprek met Tom Patzelt, woordvoerder van Fridays for Future in Berlijn.

Afscheid van Dirk Van Duppen | Een leven lang geëngageerd dokter voor het volk

Huisarts Leen Vermeulen verdeelt haar kostbare tijd tussen de dokterspraktijk van Geneeskunde voor het Volk in Hoboken en het triage-centrum in Vilvoorde. Het zijn lange en vermoeiende dagen voor iedereen. Maar de samenhorigheid en solidariteit houden de energie en het optimisme levend. Zorgen voor patiënten én voor elkaar is meer dan ooit een teamjob.