In België anno 2016 zou Al Capone geen dag in de gevangenis zitten

In België anno 2016 zou Al Capone geen dag in de gevangenis zitten.(Foto www.history.com)
In België anno 2016 zou Al Capone geen dag in de gevangenis zitten.(Foto www.history.com)

Commentaar toevoegen

Reacties

Van Overtvelt gedraagt zich als 'The Godfather' van de financiële maffia in België. Hij beschermt alleen maar de 1% rijkste die massaal belastingfraude plegen of belastingen ontwijken. Belastingraude is illegaal en zou zwaar bestraft moeten worden als het aan het licht komt. In plaats daarvan verleent onze huidige Minister van Financiën hen amnestie en worden ze vrijgesteld van strafrechtelijke vervolging. Belastingontwijking is legaal maar is in pricipe even immoreel als belastingfraude. Zij die zich hiermee inlaten gebruiken en misbruiken de gaten en achterpoorten in de wet om zich te onttrekken aan de belastingen. Enkel erg rijke mensen die zich laten bijstaan door erg dure financiële experts en gespecialiseerde advocaten slagen er in om op grote schaal belastingen te ontwijken. De legale belastingontwijking komt dus neer op het plunderen van de staatskas, net zoals belastingfraude! Het resultaat is precies hetzelfde. De superrijken dragen onvoldoende bij tot de staatsfinanciën waardoor er al snel begrotingstekorten ontstaan. Die put moet dan gedelfd worden door het gewone volk. Afbraak van de moeizaam door strijd opgebouwde sociale rechten, verminderde sociale uitkeringen, allerlei nieuwe heffingen (verdoken belastingverhogingen), verhoging van de B.T.W. op nutsvoorzieningen, toename van de armoede en vermindering van koopkracht, ... worden ons voorgeschoteld als de enige mogelijke weg. Dit is een misdadige, maffieuze politiek die bol staat van volksmisleiding en -verachting.
Cijfers kloppen niet. Buskaartje kost minimum 1,40 euro en de boete voor zwartrijden bedraagt 107 euro. Dus is het zelfs iets meer dan 7500%!

75 jaar geleden,op 27 januari 1945, werd Auschwitz door het Rode Leger bevrijd. De soldaten ontdekten er de meest ondenkbare gruwel.

“Als we nu nog verder moeten besparen, is het armen en benen afhakken”, zegt Michelle Graus, voorzitter van ACOD VRT. Duidelijke taal. Het moment om over te gaan tot een staking is dan ook nu. De openbare omroep is de spreekbuis van de hele samenleving en moet dat ook blijven, zonder politieke inmenging.

“Heel wat vrouwen zitten in onbevredigende relaties. En als je niet weg kan, omdat je economisch afhankelijk ben van je partner, is dat voor niemand aangenaam.” Kristen Ghodsee praat in haar pas verschenen boek Waarom vrouwen betere seks hebben onder het socialisme over de verworvenheden die Oost-Europese vrouwen hadden onder het socialisme. Van gelijke kansen op de arbeidsmarkt tot gratis crèches en overheden die mannen aanmoedigen hun deel van het huishoudelijk werk te doen.

“Wie weet wat er echt schuilgaat achter de hoge muren van de gevangenissen in Sint-Gillis, Vorst en Berkendael? In december ging ik er naartoe en ik wil jullie graag vertellen wat ik daar geleerd heb.” Nabil Boukili, federaal volksvertegenwoordiger van de PVDA, brengt verslag uit over zijn bezoek aan drie Belgische gevangenissen.

14 juni kwamen er in Zwitserland 500.000 vrouwen en mannen op straat om gelijkheid tussen vrouwen en mannen te eisen. We blikken terug op de grootste sociale beweging in dit land sinds 1918.

In 2019 vierde het wereldwijd gekende kinderprogramma Sesamstraat zijn 50ste verjaardag. In de lage landen werd het een feestje in mineur. Net voor de zomer besliste de Nederlandse openbare omroep dat er geen nieuwe afleveringen meer gemaakt worden.

De berichten over de stiptheidscijfers en het aantal treingebruikers ogen erg positief. De NMBS vervoerde 253 miljoen reizigers en de stiptheid verbeterde van 87,2% in 2018 naar 90,4% in 2019. Maar die cijfers verhullen veel. Want nog altijd rijden veel treinen met vertraging en is er een nijpend tekort aan investeringen.

“Liberalisme is vrijheid”, zo horen we vaak uit de mond van de verdedigers van deze stroming. Het voorbeeld van Chili laat echter zien, hoe een school van rechtse economen een dictatuur gebruikte om het neoliberalisme op te leggen.

Bij het chemisch bedrijf Ineos Phenol zijn alle werknemers van de productie al meer dan een week in staking. Ze pikken het niet dat de directie hun personeelsafgevaardigde Chris De Wachter heeft ontslagen. Ze pikken sowieso het gedrag van directeur Hugo Piot niet. Hij gedraagt zich als een echte Trump, zeggen ze.

Een historisch regeerakkoord tussen de sociaaldemocratische PSOE van Pedro Sánchez en Unidas Podemos (UP) van Pablo Iglesias leidde op 7 januari tot een nieuwe regering in Spanje, met de steun van Catalaanse en Baskische regionalisten. Na jaren van toenemende nationalistische spanningen kan het linkse Unidas Podemos de strijd tegen bezuinigingen weer op de agenda zetten.