Begrotingscontrole: een hutsepot aan (nieuwe) taksen en meer flexibiliteit

 

Commentaar toevoegen

Reacties

Ik denk dat iedere normale mens deze absurde politieke redenering niet begrijpt. Economie, winsten en schone schijn versus leef en haalbaarheidsfactor van mensen in een maatschappij die het onrechtvaardig systeem zeer beu worden. Door het toepassen en in praktijk brengen van deze politieke ideeen, zal dit alleen leiden tot meer tegenstrijdigheid en misnoegdheid bij de bevolking. Dit zal op lange duur de economie en politiek ook niet verder helpen vrees ik. Het gedachtegoed om meer en meer bevolkingsreferendums te organiseren voor wat betreft belangrijke sociale, politieke, economische en financiele punten zou een goede zaak zijn. Dan zou er pas van democratie kunnen gesproken worden!!!
Hoe kan 45 urenweek helpen? Als arbeider meer uren zullen werken, zullen werkgevers minder volk nodig hebben. Daardooz zullen die mensen op de werkloosheid blijven. Mij lijkt het dat ze just meer geld weg gaan gooien in de werkloosheid zo.

Overal in Europa zijn het rechtse krachten die rechten van mensen uit de LGBT+ gemeenschap aanvallen.

“Wij hebben met z’n allen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat kwetsbare jongeren de mogelijkheid krijgen om zich volwaardig te ontplooien”, stelt Myriam Joos overtuigd. Vandaag lijkt de politiek die verantwoordelijkheid onvoldoende op te nemen.

De 450.000 langdurig zieken moeten van de Vivaldi-coalitie terug aan het werk, omdat ze streeft naar dat fameuze cijfer van 80% werkzaamheidsgraad. Bovendien wil ze ook 200 miljoen euro besparen via het re-integratiebeleid. Maar waarom het probleem niet aanpakken bij de wortel: het slechte (einde)loopbaanbeleid en de ziekmakende werkdruk in ons land?

"Wij hebben de boel doen draaien, nu is het aan jullie", dat was de niet mis te verstane boodschap van de vakbond Ver.di.

De linkse ‘Beweging naar het Socialisme’ (MAS) won de Boliviaanse presidentsverkiezingen met een monsterscore. “Niemand zag dit aankomen”, zegt Boliviakenner David Verstockt.

In september kondigde Ryanair aan dat er in België ongeveer 100 banen werden bedreigd.

De positieve test van de Amerikaanse president fungeert als een realiteitscheck. Op minder dan een maand voor de verkiezingen moet hij terugvallen op zijn staat van dienst en zijn - fysiek en politiek - onvermogen om die te verdedigen.

Ondanks de aangekondigde investering in de Belgische spoorwegen, breekt Vivaldi niet met de Europese logica die aandringt op privatisering. Een gemiste kans, ten koste van de gebruikers en de kwaliteit van de dienstverlening.

De coronapandemie wint terrein. De ziekte kan vandaag beter behandeld worden, ze is beter gekend en er werden maatregelen getroffen. Er vallen dus minder doden. Maar dat betekent niet dat het virus weg is. Voor Leïla Belkhir vormt de toename van ziekenhuisopnames nu de grote uitdaging, want die zet de ziekenhuizen nog meer onder druk.

De federale regering wil een proefproject opstarten om de spoorwegen in ons land te liberaliseren.