Abortuswet : “Het is omdat abortus een moeilijk keuze is, dat een hervorming noodzakelijk is”

Foto Solidair, Dieter Boone
Foto Solidair, Dieter Boone

Commentaar toevoegen

Reacties

Moeilijke kwestie. Een kind mag natuurlijk niet ter wereld komen in een precaire situatie. Anderzijds, 18 weken, is toch al een iets te levend wezen. Voelt het pijn? Angst? Even mijn persoonlijke ervaring hier. 18 weken, ik ging om een echo, mijn kindje verwijderde zich even van het echo apparaat, maar het was maar een aanloopje om het daarna een stevige kopstoot toe te dienen. De gynaecologe van dienst schrok zich rot. Dus het lijkt wel dat er op zijn minst enige mate van stress ervaren wordt op 18 weken. Een echo is nog niets in vergelijking met een abortus. 12 weken is toch oké. Betere pistes zijn, een stevige voorlichting en gratis anticonceptie voor alle leeftijden (en dan vooral diegene met een langdurige niet-hormonale werking). En vanzelfsprekend een maatschappij creëren waarbij het krijgen van een kind een evidentie en geen economisch debacle is voor de vrouw.
N.a.v. het huidig politiek debat lees ik nu pas dit artikel. Het valt me trouwens op dat in de Solidair van vandaag er met geen woord wordt gerept over de abortuskwestie. De argumenten die Sofie en Maartje aanhalen houden steek, maar staan - wat mij betreft - naast de ethische overwegingen. Opletten!, met socio-economische en emotionele argumenten kan je alle kanten uit! Het is niet omdat 'rechts' louter opportunistisch en absoluut hypocriet hier een strijdpunt van maakt dat "links" er dan weer voor moet zijn. Over de benarde socio-economische-emotionele omstandigheden waarin ongewenst zwangere vrouwen verkeren volg ik de onderbouwde getuigenissen van beide dames en stel deze absoluut niet ter discussie. Voor mij primeert, ondanks deze steekhoudende argumenten, de ethische overweging en deze moet ieder parlementslid voor zichzelf kunnen maken. Ik hoop dan ook dat ieder pvda parlementslid de gewetensvrijheid heeft om te stemmen. Voor mij moet pvda zich als partij blijven focussen op 'verdeling' en ik zie voorlopig de band met het abortusdebat (onvoldoende?) in. De kernboodschap van de liberalen is 'meer voor de rijken' en in deze gewetensvraag laten ze hun parlementsleden vrij! We hebben in België 150 parlementsleden, laten zij zich - hun individueel geweten volgend - vrij uitspreken. Niemand mag/kan dat (hopelijk) verhinderen.

We spraken met David Verstockt, programmabegeleider van Belgische NGO FOS in Bolivia.

In september kondigde Ryanair aan dat er in België ongeveer 100 banen werden bedreigd.

De positieve test van de Amerikaanse president fungeert als een realiteitscheck. Op minder dan een maand voor de verkiezingen moet hij terugvallen op zijn staat van dienst en zijn - fysiek en politiek - onvermogen om die te verdedigen.

Ondanks de aangekondigde investering in de Belgische spoorwegen, breekt Vivaldi niet met de Europese logica die aandringt op privatisering. Een gemiste kans, ten koste van de gebruikers en de kwaliteit van de dienstverlening.

De coronapandemie wint terrein. De ziekte kan vandaag beter behandeld worden, ze is beter gekend en er werden maatregelen getroffen. Er vallen dus minder doden. Maar dat betekent niet dat het virus weg is. Voor Leïla Belkhir vormt de toename van ziekenhuisopnames nu de grote uitdaging, want die zet de ziekenhuizen nog meer onder druk.

De federale regering wil een proefproject opstarten om de spoorwegen in ons land te liberaliseren.

“Wij hebben de beste jaren van ons leven aan Wibra gegeven en nu worden we als stront behandeld.” Het winkelpersoneel van winkelketen Wibra is boos. De directie lokt een faillissement uit voor een deel van haar winkels, om enkel verder te gaan met de meest winstgevende filialen.

De Duitse postmedewerkers hebben een belangrijke overwinning behaald: een loonsverhoging van 5%, gespreid over twee jaar.

Julia Salazar, de socialistische verkozene en activiste uit New York benadrukt dat de universele toegang tot de zorg vanda