Aanslagen Brussel

 

Commentaar toevoegen

Reacties

Misschien toch ook even bij stilstaan en nadenken hoe zulke evolutie naar terreur tot stand komt?
Weer eens vele onschuldigen die opgeofferd worden voor een perverse politiek. Deze aanslagen in België liggen echter geheel in de lijn der verwachtingen. Ze werden al voorspeld door Bart De Wever na Parijs. Ik roep iedereen op eens goed na te denken over wie de zogenaamde vluchtelingen crisis in elkaar heeft gestoken en wie er belang heeft bij zulke aanslagen? Een beweging die zogenaamd vecht tegen het imperialisme van de VS en het Westen in het algemeen, raakt normaal gezien niet de burgerbevolking, maar wil juist sympathie van de burgerbevolking en raakt doelwitten die ook de burgers niet graag hebben. Als het om terreur gaat, dan heeft het veel zin om de Belgische en Europese geschiedenis omtrent terreur nog eens van naderbij te bekijken. En dan komen de CCC en de Bende Van Nijvel voor België op de proppen. Andere terroristische aanslagen werden hiermee toentertijd gelinkt, niet het minst in Italië, waarbij de ganse "Operatie Gladio" aan het licht kwam die een pure NATO aangelegenheid bleek. Maar dat zoiets vandaag nog zou kunnen plaatshebben, durft geen mens te beweren. Misschien kan democraat Obama ons ter hulp schieten om via zijn goed geoliede geheime diensten hierover het fijne te weten te komen.
Heel goed gezien! Vooral die vraag "Wie heeft er belang bij zulke aanslagen?" is de nagel op de kop. Want kom nu, het valt toch op dat die aanslagen de echte problemen waarmee de Arabische wereld te kampen krijgt hoegenaamd niet oplossen. Is de Palestijnse zaak hiermee geholpen? Wordt Irak hiermee heropgebouwd? Stellen ze een einde aan racisme en discriminatie? Neen, integendeel! Die dingen worden nu weer eens extra aangewakkerd, alsof dat al niet voldoende was gebeurd na Parijs en na "september-the-eleventh", wat dan weer meer jonge mensen doet radicaliseren, enzovoort. Kortom, ze brengen een perverse spiraal teweeg waardoor mensen hoe langer hoe meer tegen elkaar worden opgejut en terechtkomen in een verwoestende burgeroorlog tussen verschillende godsdiensten en ethnieën. Bekeken vanuit het standpunt van de Westerse elites levert Isis dus prachtig werk: de solidariteit wordt vernietigd, wat mooi meegenomen is nu er meer en meer verzet rijst tegen de asociale politiek van de verschillende Europese regeringen, en deze hebben dan weer een mooi voorwendsel om nog meer oorlogen te gaan voeren en om, op binnenlands vlak, de mensen nog meer te controleren en onze rechten en vrijheden extra terug te schroeven. Het is dus meer dan de moeite waard om te onderzoeken wie er, naast of achter Isis, achter die aanslagen zit.
Dit is oorlog! En alle oorlogsstokers hebben bloed aan hun handen, van Bart D e Wever tot Michel. Maar ze gaan verder met haat zaaien...

Nu Spanje een zeer zorgwekkende gezondheidssituatie kent, heeft de regio Madrid onder leiding van de conservatieve rechtse

November 2020 zullen de Amerikanen niet enkel hun toekomstige president kiezen, maar ook hun lokale vertegenwoordigers.

Ook de gevangenissen werden zwaar getroffen door de coronacrisis. Zoals in alle gemeenschapsstructuren is het risico op besmetting groot. De zopas besliste versoepelingen vormen een gevaar voor het personeel en de gedetineerden. Daarom hebben de vakbonden een stakingsaanzegging ingediend.

Op 27 september stemt de Zwitserse bevolking in een referendum over de aankoop van zo'n 40 nieuwe gevechtsvliegtuigen. "Nutteloos, duur en te vervuilend", aldus de tegenstanders van deze verspilling. Die zouden wel eens kunnen mobiliseren om dit project af te voeren. Ook in België, waar volgens een peiling van 2018 zes op tien mensen tegen de aankoop van F-35 jachtvliegtuigen zijn, is een democratisch debat waarbij de bevolking wordt betrokken noodzakelijk.

Te midden van de coronapandemie werd hij voorzitter van een van de grote vakbonden in ons land. Met een ongeziene economische crisis voor de deur wacht hem een zware taak. Enkele dagen voor de nationale actiedag in gemeenschappelijk vakbondsfront – de eerste na de lockdown – spraken we met Thierry Bodson.

De Liberty Group dook op uit het niets en werd in een paar jaar tijd een industriële reus. Overal in de wereld kocht hij fabrieken op. Die zijn nu in de handen van één man: Sanjeev Gupta. Duistere rekeningen en gebroken beloften: vertegenwoordigers van de werknemers luiden de alarmbel. Ze maken zich ernstig zorgen over de toekomst van de vestigingen.

Als het van het voorbereidend advies van het Europees Hof van Justitie afhangt, komt er binnenkort een zeer liberaal arres

De mensen in de zorg zitten erdoor. De voorbije zomer hadden ze nauwelijks de tijd om op adem te komen na die uitputtende eerste coronagolf. En tot vandaag blijft het wurgende personeelstekort bestaan. De woede is groot.
De mensen met een essentieel beroep, die onze samenleving doen draaien, verdienen tot een derde minder dan het gemiddelde loon. Na het applaus is het tijd om na te denken over de lonen van de vrouwen en mannen die tijdens de crisis in de frontlinie stonden.

“Een samenleving die groeit in rijkdom zonder de armoede te laten afnemen, moet verrot zijn tot in haar diepste kern.” PVDA-voorzitter Peter Mertens noteert dit citaat van Karl Marx in zijn jongste boek Ze zijn ons vergeten. Twee recente rapporten van Oxfam tonen aan hoe actueel deze uitspraak nog steeds is. De coronacrisis maakt de gapende kloof tussen arm en rijk nog veel dieper.