Aanslagen Brussel

 

Commentaar toevoegen

Reacties

Misschien toch ook even bij stilstaan en nadenken hoe zulke evolutie naar terreur tot stand komt?
Weer eens vele onschuldigen die opgeofferd worden voor een perverse politiek. Deze aanslagen in België liggen echter geheel in de lijn der verwachtingen. Ze werden al voorspeld door Bart De Wever na Parijs. Ik roep iedereen op eens goed na te denken over wie de zogenaamde vluchtelingen crisis in elkaar heeft gestoken en wie er belang heeft bij zulke aanslagen? Een beweging die zogenaamd vecht tegen het imperialisme van de VS en het Westen in het algemeen, raakt normaal gezien niet de burgerbevolking, maar wil juist sympathie van de burgerbevolking en raakt doelwitten die ook de burgers niet graag hebben. Als het om terreur gaat, dan heeft het veel zin om de Belgische en Europese geschiedenis omtrent terreur nog eens van naderbij te bekijken. En dan komen de CCC en de Bende Van Nijvel voor België op de proppen. Andere terroristische aanslagen werden hiermee toentertijd gelinkt, niet het minst in Italië, waarbij de ganse "Operatie Gladio" aan het licht kwam die een pure NATO aangelegenheid bleek. Maar dat zoiets vandaag nog zou kunnen plaatshebben, durft geen mens te beweren. Misschien kan democraat Obama ons ter hulp schieten om via zijn goed geoliede geheime diensten hierover het fijne te weten te komen.
Heel goed gezien! Vooral die vraag "Wie heeft er belang bij zulke aanslagen?" is de nagel op de kop. Want kom nu, het valt toch op dat die aanslagen de echte problemen waarmee de Arabische wereld te kampen krijgt hoegenaamd niet oplossen. Is de Palestijnse zaak hiermee geholpen? Wordt Irak hiermee heropgebouwd? Stellen ze een einde aan racisme en discriminatie? Neen, integendeel! Die dingen worden nu weer eens extra aangewakkerd, alsof dat al niet voldoende was gebeurd na Parijs en na "september-the-eleventh", wat dan weer meer jonge mensen doet radicaliseren, enzovoort. Kortom, ze brengen een perverse spiraal teweeg waardoor mensen hoe langer hoe meer tegen elkaar worden opgejut en terechtkomen in een verwoestende burgeroorlog tussen verschillende godsdiensten en ethnieën. Bekeken vanuit het standpunt van de Westerse elites levert Isis dus prachtig werk: de solidariteit wordt vernietigd, wat mooi meegenomen is nu er meer en meer verzet rijst tegen de asociale politiek van de verschillende Europese regeringen, en deze hebben dan weer een mooi voorwendsel om nog meer oorlogen te gaan voeren en om, op binnenlands vlak, de mensen nog meer te controleren en onze rechten en vrijheden extra terug te schroeven. Het is dus meer dan de moeite waard om te onderzoeken wie er, naast of achter Isis, achter die aanslagen zit.
Dit is oorlog! En alle oorlogsstokers hebben bloed aan hun handen, van Bart D e Wever tot Michel. Maar ze gaan verder met haat zaaien...

75 jaar geleden,op 27 januari 1945, werd Auschwitz door het Rode Leger bevrijd. De soldaten ontdekten er de meest ondenkbare gruwel.

“Als we nu nog verder moeten besparen, is het armen en benen afhakken”, zegt Michelle Graus, voorzitter van ACOD VRT. Duidelijke taal. Het moment om over te gaan tot een staking is dan ook nu. De openbare omroep is de spreekbuis van de hele samenleving en moet dat ook blijven, zonder politieke inmenging.

“Heel wat vrouwen zitten in onbevredigende relaties. En als je niet weg kan, omdat je economisch afhankelijk ben van je partner, is dat voor niemand aangenaam.” Kristen Ghodsee praat in haar pas verschenen boek Waarom vrouwen betere seks hebben onder het socialisme over de verworvenheden die Oost-Europese vrouwen hadden onder het socialisme. Van gelijke kansen op de arbeidsmarkt tot gratis crèches en overheden die mannen aanmoedigen hun deel van het huishoudelijk werk te doen.

“Wie weet wat er echt schuilgaat achter de hoge muren van de gevangenissen in Sint-Gillis, Vorst en Berkendael? In december ging ik er naartoe en ik wil jullie graag vertellen wat ik daar geleerd heb.” Nabil Boukili, federaal volksvertegenwoordiger van de PVDA, brengt verslag uit over zijn bezoek aan drie Belgische gevangenissen.

14 juni kwamen er in Zwitserland 500.000 vrouwen en mannen op straat om gelijkheid tussen vrouwen en mannen te eisen. We blikken terug op de grootste sociale beweging in dit land sinds 1918.

In 2019 vierde het wereldwijd gekende kinderprogramma Sesamstraat zijn 50ste verjaardag. In de lage landen werd het een feestje in mineur. Net voor de zomer besliste de Nederlandse openbare omroep dat er geen nieuwe afleveringen meer gemaakt worden.

De berichten over de stiptheidscijfers en het aantal treingebruikers ogen erg positief. De NMBS vervoerde 253 miljoen reizigers en de stiptheid verbeterde van 87,2% in 2018 naar 90,4% in 2019. Maar die cijfers verhullen veel. Want nog altijd rijden veel treinen met vertraging en is er een nijpend tekort aan investeringen.

“Liberalisme is vrijheid”, zo horen we vaak uit de mond van de verdedigers van deze stroming. Het voorbeeld van Chili laat echter zien, hoe een school van rechtse economen een dictatuur gebruikte om het neoliberalisme op te leggen.

Bij het chemisch bedrijf Ineos Phenol zijn alle werknemers van de productie al meer dan een week in staking. Ze pikken het niet dat de directie hun personeelsafgevaardigde Chris De Wachter heeft ontslagen. Ze pikken sowieso het gedrag van directeur Hugo Piot niet. Hij gedraagt zich als een echte Trump, zeggen ze.

Een historisch regeerakkoord tussen de sociaaldemocratische PSOE van Pedro Sánchez en Unidas Podemos (UP) van Pablo Iglesias leidde op 7 januari tot een nieuwe regering in Spanje, met de steun van Catalaanse en Baskische regionalisten. Na jaren van toenemende nationalistische spanningen kan het linkse Unidas Podemos de strijd tegen bezuinigingen weer op de agenda zetten.