37 precieze vragen aan de regering. Of is het allemaal de schuld van de verbindingsofficier?

Thema's
Terrorisme

Commentaar toevoegen

Reacties

Ik heb maar 1 antwoord (conclusie!) op (bij) al deze vragen.DEZE REGERING IS OP ALLE TERREINEN ONBEKWAAM! !
heel klare & gedetailleerde uitleg over de gebeurtenissen - heel gevatte, belangrijke en vooral cruciale vragen ..... maar dit openbaar maken alleen gaat niks oplossen noch verduidelijken - het allerbelangrijkste is dat die vragen MOETEN beantwoord worden door jambon, geens, en alle betrokken personen !! het huidige steekspel waarbij ze allemaal met de vinger naar de ander wijzen moet stoppen !!! maar in de belgische politiek is dit schering en inslag en worden nooit rechtstreekse duidelijke antwoorden gegeven maar wordt de schuld altijd bij iemand anders gelegd waardoor er ook geen oplossingen komen ..... gaat PVDA de aanzet geven om hier eindelijk verandering in te brengen ?
Het allerbelangrijkste is inderdaad dat er antwoorden komen op de vragen die Peter Mertens hier stelt. Ik denk echter dat gezien de houding van deze regering en de betrokken ministers in het bijzonder de openbaarheid de beste garanties kan leveren voor het bekomen van die antwoorden. Los daarvan is het goed dat de PVDA niet wil meedoen aan de achterkamerpolitiek die in dit land al te vaak bedreven wordt. Zaken die de hele bevolking aanbelangen moeten openbaar besproken worden. Openheid en transparantie zijn absolute voorwaarden voor democratie. De aanzet tot die verandering wordt m.i. door de PVDA-verkozenen en de partij in haar geheel op magistrale wijze gegeven.
Ik zal slechts één enkel punt behandelen : Hoe komt het dat een voorwaardelijk in vrijheid gestelde de toelating wordt verleend om " naar het buitenland " te rijzen , zelfs nadat diezelfde persoon reeds meermaals afwezig !is gebleven op de afspraken met de justitieassistenten. Iedereen weet toch : eens in het buitenland is er geen opvolging meer mogelijk . Waarom wordt er bij het niet naleven van de voorwaarden niet onmiddellijk overgaan tot het verder uitvoeren van de complete straf ? Is het toevallig dat de data tss. verwittiging door Turkije en doorgeven van dit bericht door de ter plaatse verantwoordelijke verbindingsofficier een week-end omvat. Is het zo dat de verbindingsofficier niet geacht wordt " aanwezig" te zijn gedurende dat week-end en dat zonder dat er voor enige permanentie is gezorgd ? Interessant kan hier zijn pop welk uur precies Turkije de verbindingsofficier heeft ingelicht en wanneer precies deze ltste. heeft gereageerd. Werkt die verbindingsofficier buiten enige permanentie en dat zonder de continuïteit te verzekeren , en dat binnen het daar geldende systeem? Is er ook hier laksheid in het systeem opgelegd , verantwoordelijkheid dus van de hoofdverantwoordelijke voor de diensturen bepaling ?
Benieuwd of er ook antwoorden zullen komen op die vragen ...

We zijn vandaag 60 jaar na de onafhankelijkheid van Congo.

De wereld beleeft momenteel de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.

De uitbraak van het coronavirus in het Duitse vleesbedrijf Tönnies wijst op problemen in de lokale vleesproductie.

Het Instituut voor Marxistische Studies (IMAST) organiseert al meer dan twintig jaar de Marxistische Universiteit.

Donderdag 18 juni zou in het federaal parlement een voorstel gestemd worden zodat cultuurwerkers die momenteel zonder sociaal vangnet zitten, tijdelijk een werkloosheidsuitkering zouden kunnen krijgen. Extra zuurstof voor mensen die al 100 dagen zonder inkomen zitten. Een maatregel die meer dan nodig is en ook de nodige steun leek te hebben bij politici.

Het coronavirus heeft ook de hoge financiële kringen en miljardairs getroffen, maar dankzij de actieve steun van de regeri

De aanpak van de coronacrisis legt op een pijnlijke manier de complexiteit van de Belgische institutionele structuur bloot

Gisteren werd bekend dat de Belgische overheid met 20 à 25 miljoen euro over de brug komt voor de directie van Aviapartner. Dat terwijl de waarde van dat bedrijf niet eens hoger is. Wat is hier aan de hand? “Met deze deal verliest niet enkel het gedupeerde personeel van Swissport, maar ook dat van Aviapartner. Het is tijd voor een structurele en duurzame oplossing voor onze luchthaven”, zegt Maria Vindevoghel, PVDA-volksvertegenwoordigster en zelf ex-werkneemster op de luchthaven.”

Als de kolonisten naar Congo keken, zagen ze vooral de bodemrijkdommen die ze de bevolking konden ontnemen.

Tijdens de coronacrisis werd duidelijk dat een sterke nationale publieke gezondheidszorg onmisbaar is en dat het zorg- en