37 precieze vragen aan de regering. Of is het allemaal de schuld van de verbindingsofficier?

Thema's
Terrorisme

Commentaar toevoegen

Reacties

Ik heb maar 1 antwoord (conclusie!) op (bij) al deze vragen.DEZE REGERING IS OP ALLE TERREINEN ONBEKWAAM! !
heel klare & gedetailleerde uitleg over de gebeurtenissen - heel gevatte, belangrijke en vooral cruciale vragen ..... maar dit openbaar maken alleen gaat niks oplossen noch verduidelijken - het allerbelangrijkste is dat die vragen MOETEN beantwoord worden door jambon, geens, en alle betrokken personen !! het huidige steekspel waarbij ze allemaal met de vinger naar de ander wijzen moet stoppen !!! maar in de belgische politiek is dit schering en inslag en worden nooit rechtstreekse duidelijke antwoorden gegeven maar wordt de schuld altijd bij iemand anders gelegd waardoor er ook geen oplossingen komen ..... gaat PVDA de aanzet geven om hier eindelijk verandering in te brengen ?
Het allerbelangrijkste is inderdaad dat er antwoorden komen op de vragen die Peter Mertens hier stelt. Ik denk echter dat gezien de houding van deze regering en de betrokken ministers in het bijzonder de openbaarheid de beste garanties kan leveren voor het bekomen van die antwoorden. Los daarvan is het goed dat de PVDA niet wil meedoen aan de achterkamerpolitiek die in dit land al te vaak bedreven wordt. Zaken die de hele bevolking aanbelangen moeten openbaar besproken worden. Openheid en transparantie zijn absolute voorwaarden voor democratie. De aanzet tot die verandering wordt m.i. door de PVDA-verkozenen en de partij in haar geheel op magistrale wijze gegeven.
Ik zal slechts één enkel punt behandelen : Hoe komt het dat een voorwaardelijk in vrijheid gestelde de toelating wordt verleend om " naar het buitenland " te rijzen , zelfs nadat diezelfde persoon reeds meermaals afwezig !is gebleven op de afspraken met de justitieassistenten. Iedereen weet toch : eens in het buitenland is er geen opvolging meer mogelijk . Waarom wordt er bij het niet naleven van de voorwaarden niet onmiddellijk overgaan tot het verder uitvoeren van de complete straf ? Is het toevallig dat de data tss. verwittiging door Turkije en doorgeven van dit bericht door de ter plaatse verantwoordelijke verbindingsofficier een week-end omvat. Is het zo dat de verbindingsofficier niet geacht wordt " aanwezig" te zijn gedurende dat week-end en dat zonder dat er voor enige permanentie is gezorgd ? Interessant kan hier zijn pop welk uur precies Turkije de verbindingsofficier heeft ingelicht en wanneer precies deze ltste. heeft gereageerd. Werkt die verbindingsofficier buiten enige permanentie en dat zonder de continuïteit te verzekeren , en dat binnen het daar geldende systeem? Is er ook hier laksheid in het systeem opgelegd , verantwoordelijkheid dus van de hoofdverantwoordelijke voor de diensturen bepaling ?
Benieuwd of er ook antwoorden zullen komen op die vragen ...

“Liberalisme is vrijheid”, zo horen we vaak uit de mond van de verdedigers van deze stroming. Het voorbeeld van Chili laat echter zien, hoe een school van rechtse economen een dictatuur gebruikte om het neoliberalisme op te leggen.

Bij het chemisch bedrijf Ineos Phenol zijn alle werknemers van de productie al meer dan een week in staking. Ze pikken het niet dat de directie hun personeelsafgevaardigde Chris De Wachter heeft ontslagen. Ze pikken sowieso het gedrag van directeur Hugo Piot niet. Hij gedraagt zich als een echte Trump, zeggen ze.

Een historisch regeerakkoord tussen de sociaaldemocratische PSOE van Pedro Sánchez en Unidas Podemos (UP) van Pablo Iglesias leidde op 7 januari tot een nieuwe regering in Spanje, met de steun van Catalaanse en Baskische regionalisten. Na jaren van toenemende nationalistische spanningen kan het linkse Unidas Podemos de strijd tegen bezuinigingen weer op de agenda zetten.

Nadat ze eerste regeerde met extreemrechts zetten de conservatieven (ÖVP, Oostenrijkse Volkspartij) hun asociale beleid voort, nu met de groenen. Op het menu: lagere vennootschapsbelastingen, meer macht voor verhuurders versus huurders en een stevig migratiebeleid. Dit alles overgoten met een groen laagje vernis. Interview met journalist Benjamin Opratko.

Ralia is 50 jaar. Ze werkt al 26 jaar bij Sodexo, waar ze ook vakbondsafgevaardigde is. Bij de volgende sociale verkiezingen zal ze weer kandidaat zijn op de lijsten van het ACV. Een portret.

Tussen 11 mei en 24 mei 2020 kiezen 1,8 miljoen arbeiders en bedienden op hun bedrijf of kantoor hun afgevaardigden in ondernemingsraad en veiligheidscomité. De sociale verkiezingen vinden om de vier jaar plaats, volgend jaar in 7.000 bedrijven. Ze zijn een hoogtepunt voor de democratie.

De rechter had amper zijn vonnis voorgelezen, of er barstte een uitbundig applaus uit bij de vele milieu-activisten in de zaal. Twaalf jongeren hadden in november 2018 een dag de kantoren van de bank Crédit Suisse in Zwitersland bezet en daarvoor in eerste aanleg vrij zware geldboetes gekregen. Maar nu oordeelde de rechter anders: “Ik besluit dat hun actie noodzakelijk en proportioneel was.”

Een toename van het busvervoer met 85% in één jaar, minder autogebruik, minder asociaal gedrag en tevreden reizigers. Duinkerke toont dat beter en gratis openbaar vervoer wel degelijk werkt.

Parlementsleden die meer dan 11.000 euro per maand verdienen, een Europese Commissie die de multinationals op handen draagt … Welkom in de wondere wereld van de Europese Unie. Marc Botenga, europarlementslid voor de PVDA, leert die wereld van binnenuit kennen en deelt zijn eerste ervaringen met ons.

In april 2017 lanceerde de Kroatische regering een plan om de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar op te trekken en de voorwaarden voor vervroegd pensioen te verstrengen. Het parlement keurde dat plan goed. Maar de werkende mensen niet en die dwongen de regering op haar stappen terug te keren. Het relaas van een succesverhaal.