37 precieze vragen aan de regering. Of is het allemaal de schuld van de verbindingsofficier?

Thema's
Terrorisme

Commentaar toevoegen

Reacties

Ik heb maar 1 antwoord (conclusie!) op (bij) al deze vragen.DEZE REGERING IS OP ALLE TERREINEN ONBEKWAAM! !
heel klare & gedetailleerde uitleg over de gebeurtenissen - heel gevatte, belangrijke en vooral cruciale vragen ..... maar dit openbaar maken alleen gaat niks oplossen noch verduidelijken - het allerbelangrijkste is dat die vragen MOETEN beantwoord worden door jambon, geens, en alle betrokken personen !! het huidige steekspel waarbij ze allemaal met de vinger naar de ander wijzen moet stoppen !!! maar in de belgische politiek is dit schering en inslag en worden nooit rechtstreekse duidelijke antwoorden gegeven maar wordt de schuld altijd bij iemand anders gelegd waardoor er ook geen oplossingen komen ..... gaat PVDA de aanzet geven om hier eindelijk verandering in te brengen ?
Het allerbelangrijkste is inderdaad dat er antwoorden komen op de vragen die Peter Mertens hier stelt. Ik denk echter dat gezien de houding van deze regering en de betrokken ministers in het bijzonder de openbaarheid de beste garanties kan leveren voor het bekomen van die antwoorden. Los daarvan is het goed dat de PVDA niet wil meedoen aan de achterkamerpolitiek die in dit land al te vaak bedreven wordt. Zaken die de hele bevolking aanbelangen moeten openbaar besproken worden. Openheid en transparantie zijn absolute voorwaarden voor democratie. De aanzet tot die verandering wordt m.i. door de PVDA-verkozenen en de partij in haar geheel op magistrale wijze gegeven.
Ik zal slechts één enkel punt behandelen : Hoe komt het dat een voorwaardelijk in vrijheid gestelde de toelating wordt verleend om " naar het buitenland " te rijzen , zelfs nadat diezelfde persoon reeds meermaals afwezig !is gebleven op de afspraken met de justitieassistenten. Iedereen weet toch : eens in het buitenland is er geen opvolging meer mogelijk . Waarom wordt er bij het niet naleven van de voorwaarden niet onmiddellijk overgaan tot het verder uitvoeren van de complete straf ? Is het toevallig dat de data tss. verwittiging door Turkije en doorgeven van dit bericht door de ter plaatse verantwoordelijke verbindingsofficier een week-end omvat. Is het zo dat de verbindingsofficier niet geacht wordt " aanwezig" te zijn gedurende dat week-end en dat zonder dat er voor enige permanentie is gezorgd ? Interessant kan hier zijn pop welk uur precies Turkije de verbindingsofficier heeft ingelicht en wanneer precies deze ltste. heeft gereageerd. Werkt die verbindingsofficier buiten enige permanentie en dat zonder de continuïteit te verzekeren , en dat binnen het daar geldende systeem? Is er ook hier laksheid in het systeem opgelegd , verantwoordelijkheid dus van de hoofdverantwoordelijke voor de diensturen bepaling ?
Benieuwd of er ook antwoorden zullen komen op die vragen ...

75 jaar geleden,op 27 januari 1945, werd Auschwitz door het Rode Leger bevrijd. De soldaten ontdekten er de meest ondenkbare gruwel.

“Als we nu nog verder moeten besparen, is het armen en benen afhakken”, zegt Michelle Graus, voorzitter van ACOD VRT. Duidelijke taal. Het moment om over te gaan tot een staking is dan ook nu. De openbare omroep is de spreekbuis van de hele samenleving en moet dat ook blijven, zonder politieke inmenging.

“Heel wat vrouwen zitten in onbevredigende relaties. En als je niet weg kan, omdat je economisch afhankelijk ben van je partner, is dat voor niemand aangenaam.” Kristen Ghodsee praat in haar pas verschenen boek Waarom vrouwen betere seks hebben onder het socialisme over de verworvenheden die Oost-Europese vrouwen hadden onder het socialisme. Van gelijke kansen op de arbeidsmarkt tot gratis crèches en overheden die mannen aanmoedigen hun deel van het huishoudelijk werk te doen.

“Wie weet wat er echt schuilgaat achter de hoge muren van de gevangenissen in Sint-Gillis, Vorst en Berkendael? In december ging ik er naartoe en ik wil jullie graag vertellen wat ik daar geleerd heb.” Nabil Boukili, federaal volksvertegenwoordiger van de PVDA, brengt verslag uit over zijn bezoek aan drie Belgische gevangenissen.

14 juni kwamen er in Zwitserland 500.000 vrouwen en mannen op straat om gelijkheid tussen vrouwen en mannen te eisen. We blikken terug op de grootste sociale beweging in dit land sinds 1918.

In 2019 vierde het wereldwijd gekende kinderprogramma Sesamstraat zijn 50ste verjaardag. In de lage landen werd het een feestje in mineur. Net voor de zomer besliste de Nederlandse openbare omroep dat er geen nieuwe afleveringen meer gemaakt worden.

De berichten over de stiptheidscijfers en het aantal treingebruikers ogen erg positief. De NMBS vervoerde 253 miljoen reizigers en de stiptheid verbeterde van 87,2% in 2018 naar 90,4% in 2019. Maar die cijfers verhullen veel. Want nog altijd rijden veel treinen met vertraging en is er een nijpend tekort aan investeringen.

“Liberalisme is vrijheid”, zo horen we vaak uit de mond van de verdedigers van deze stroming. Het voorbeeld van Chili laat echter zien, hoe een school van rechtse economen een dictatuur gebruikte om het neoliberalisme op te leggen.

Bij het chemisch bedrijf Ineos Phenol zijn alle werknemers van de productie al meer dan een week in staking. Ze pikken het niet dat de directie hun personeelsafgevaardigde Chris De Wachter heeft ontslagen. Ze pikken sowieso het gedrag van directeur Hugo Piot niet. Hij gedraagt zich als een echte Trump, zeggen ze.

Een historisch regeerakkoord tussen de sociaaldemocratische PSOE van Pedro Sánchez en Unidas Podemos (UP) van Pablo Iglesias leidde op 7 januari tot een nieuwe regering in Spanje, met de steun van Catalaanse en Baskische regionalisten. Na jaren van toenemende nationalistische spanningen kan het linkse Unidas Podemos de strijd tegen bezuinigingen weer op de agenda zetten.