10 jaar notionele-interestaftrek kostte ons 40 miljard euro

De notionele interesten moesten “budgetneutraal” zijn. PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees berekende hoeveel ze echt kosten: 40 miljard op 10 jaar tijd. “Alsof je een Renault Twingo koopt en de prijs van een Porsche betaalt.” (Foto Solidair, Salim Hellalet)
De notionele interesten moesten “budgetneutraal” zijn. PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees berekende hoeveel ze echt kosten: 40 miljard op 10 jaar tijd. “Alsof je een Renault Twingo koopt en de prijs van een Porsche betaalt.” (Foto Solidair, Salim Hellalet)

Commentaar toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Reacties

Er is maar één manier om van al deze onzin af te komen: De al meer dan 10 jaar geleden door de Amerikaanse hoogleraar Edgar Feige bedachte "Automated Transaction Tax". een extreem lage, door banken automatisch in te houden heffing op iedere overboeking. De APT is geen variant op de Tobin-Tax of de vooralsnog gestrande Franse FTT (Financial Transaction Tax), maar bestaat er uit dat op iedere overschrijving automatisch een zeer klein percentage wordt ingehouden. De kern van het idee is dat hoe groter de belastbare basis is, hoe lager het heffingspercentage kan zijn. Door de gigantische vergroting van de belastbare basis zou het in de eurozone om het minuscule percentage van 0,2 % gaan. In de eurozone wordt jaarlijks ongeveer 4.000 miljard aan belastingen en sociale premies geïnd. Er wordt echter jaarlijks voor 2.000.000 miljard euro bancair overgeschreven. De grote meerderheid van de belastingbetalende particulieren en bedrijven kunnen hun geld natuurlijk alleen maar één keer uitgeven en slechts vermogenden die beleggen zullen hetzelfde geld meerdere keren overschrijven. Als conservatief wordt aangenomen dat de gemiddelde belastingdruk 25% is, dan zou de belastbare basis 16.000 mrd zijn. Zelfs als iedere euro van dit bedrag -een onwaarschijnlijke- 10 keer zou worden overgemaakt, zou dit slechts een bedrag aan overboekingen opleveren van 160.000 mrd Dan resteert er nog een 1.840.000 mrd aan overboekingen die een andere bron moeten hebben. Het lijkt veilig om aan te nemen dat dit bedrag wordt verklaard door transacties binnen de financiële sector, die zich onttrekken aan iedere heffing van belastingen. Er staat momenteel ongeveer $ 710.000 mrd (of $100.000 per wereldburger) aan derivaten uit. Het transactievolume van deze windhandel is daar uiteraard een veelvoud van. Dit is dus precies de beste plek om nieuwe belasting te gaan heffen. Als dus op iedere overschrijving een heffing "voor het gebruik van de Euro" van 0.2% wordt ingehouden door het computersysteem van de overschrijvende bank levert dat dus in theorie 4.000 miljard per jaar op. Dat is net zo veel als alle belastingen en sociale lasten in de eurozone samen. De primaire voordelen van het voorstel van Feige zijn onder andere: - Kan alle andere belastingen vervangen en een basisinkomen financieren - Niet te ontduiken - Fiscale concurrentie tussen landen onmogelijk - Met minimale kosten te innen en te controleren. Belastingdienst en belastingadviseurs worden overbodig. - Belast -in het bijzonder- ook de handel tussen de banken onderling, waaronder het shadowbanking derivatencasino - Progressief naarmate inkomen en vermogen groter is, want grotere vermogens "bewegen" meer door beleggingsactiviteiten - Zowel bedrijven als particulieren gelijk belast - Administratieve lasten nemen sterk af - Speculatie en windhandel door de financiële sector worden geremd - Koopkracht van normale inkomens verdubbelt nagenoeg - Gevolg zal een enorme toename van de welvaart en de werkgelegenheid zijn De analyse van Feige is hier te vinden: http://128.118.178.162/eps/pe/papers/0106/0106001.pdf Degelijk Wikipedia artikel: http://en.wikipedia.org/wiki/Automated_Payment_Transaction_tax Aannemende dat er een negatieve invloed op grote financiële trades met minimale winstpercentages is (wat alleen maar gunstig is voor de echte economie), zou wellicht een iets hoger heffingspercentage noodzakelijk zijn. Een nieuwe "Euro-Tax Autoriteit" (niet de ECB, want die is er voor de banken en niet voor de burgers) zou de ingehouden heffingen van de banken kunnen inzamelen en daarmee het EU- apparaat en de lidstaten financieren; bijvoorbeeld naar rato van goedgekeurde begrotingen en historische behoeften. Dat het grootste gedeelte van de transacties in de financiële sector niet belast worden blijkt ook al uit het feit dat van de totale belastinginkomsten slechts± ±6% afkomstig is van de vennootschapsbelasting op alle ondernemingen en dus ook de financiële (40% van BTW, 40% van loon en inkomsten belasting en de rest van overige belastingen van burgers). Uit eigen ondervinding weet ik inmiddels dat politici van zowel links als rechts geen belangstelling hebben voor dit concept. Het is of te moeilijk om te begrijpen of ze willen de financiële sector waar altijd interessante carrièremogelijkheden voor ze liggen niet benadelen of ze zijn gewoon dol op het eindeloos verzinnen van nieuwe methoden om burgers te belasten.
De onderwijsvakbonden zullen zich, gesteund door de grote stakingsbereidheid van vandaag, niet met een kluitje in het riet laten sturen. Als de volgende regering geen honderden miljoenen extra op tafel legt voor onderwijs, zullen er wellicht snel nieuwe acties volgen.

Een koude douche, dat is wat het personeel van UPS krijgt na jaren van inspanningen. Zeker 94 banen staan onder druk. “UPS maakte de laatste zeven jaar meer dan 100 miljoen euro winst, waarom dan zoveel gezinnen in onzekerheid storten?”

Kijk naar de top van eender welke Belgische bank en je ziet meteen de stamboom van alle steenrijke families in België. Die rijke families hebben in het hart van de macht een netwerk geweven dat hen in staat stelt om de hele staat te controleren. Professor Geoffrey Geuens (ULiège) is gespecialiseerd in de banden tussen kapitaal en politieke macht, en legde dat netwerk bloot.

De Brussels rechtbank oordeelde in een zaak gelijkaardig met die van de PVDA dat de partij recht heeft op een dotatie rekening houdend met haar kiezers in beide landsdelen. Er heerst al een tijd politieke onwil over de dotatie van de PVDA, de N-VA tracht nu met een nieuw wetsvoorstel het oprukken van de PVDA als enige nationale partij een halt toe te roepen.

Solidair sprak met Eric Neuprez (57), secretaris-generaal van de Algemene Centrale van ABVV (AC). Met 430.000 leden is dat de grootste arbeiderscentrale in België. We maken het bilan op van het grote congres van de Algemene Centrale in november vorig jaar. Een congres met veel ruimte voor vakbondsafgevaardigden van het terrein en internationale solidariteit. Eric Neuprez, afkomstig van het arbeidersbastion Verviers, heeft al een lange weg als militant achter zich. Hij blikt samen met ons terug en wijst ook op een reeks perspectieven voor de syndicale beweging.

Op 14 juli 1789 werd de Bastille, de gevangenis die hét symbool was van de Franse machthebbers, bestormd door opstandige Parijzenaars. Op 27 september 1830 werden Nederlandse troepen verjaagd in Brussel die erop uit waren het gezag van Koning Willem I te herstellen. Wat hebben deze twee sleutelmomenten in de geschiedenis gemeen? Het volk roert zich en komt in opstand tegen onrecht. De hoge kostprijs van het leven en asociale belastingen liggen aan de basis van hun woede.

Na ruim drie weken staken, verwerpt 56,3% van de arbeiders bij busbouwer Van Hool het voorstel van de directie. De arbeiders gingen als enige in heel België wekenlang in staking tegen de loonblokkering. Ze organiseerden samen met de vakbonden het verzet. Zelfs na drie stakingsweken was er nog een meerderheid die wou doorgaan.

China-kenner Stefaan Van Kerchove pleit voor het goedkoper maken van de slaaptrein in Europa als het enige milieuvriendelijke alternatief voor het vliegtuig. De mosterd voor zijn idee haalt hij uit Azië.

Geen gekibbel tussen vier klimaatministers in Cuba. Daar hebben ze een plan: Tarea Vida, Spaans voor levensplan. Het 100-jarenplan stippelt een aantal maatregelen uit om Cuba te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

De strijd van de vakbonden voor koopkracht, die van de gele hesjes tegen fiscale onrechtvaardigheid, die van de jongeren voor het klimaat … Er groeien in ons land een aantal grote sociale bewegingen. Moeten we spreken over meerdere bewegingen, of gaat het om dezelfde strijd? We brachten 13 februari, de dag van de algemene staking, door in het gezelschap van een aantal jongeren.