10 jaar notionele-interestaftrek kostte ons 40 miljard euro

De notionele interesten moesten “budgetneutraal” zijn. PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees berekende hoeveel ze echt kosten: 40 miljard op 10 jaar tijd. “Alsof je een Renault Twingo koopt en de prijs van een Porsche betaalt.” (Foto Solidair, Salim Hellalet)
De notionele interesten moesten “budgetneutraal” zijn. PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees berekende hoeveel ze echt kosten: 40 miljard op 10 jaar tijd. “Alsof je een Renault Twingo koopt en de prijs van een Porsche betaalt.” (Foto Solidair, Salim Hellalet)

Commentaar toevoegen

Reacties

Er is maar één manier om van al deze onzin af te komen: De al meer dan 10 jaar geleden door de Amerikaanse hoogleraar Edgar Feige bedachte "Automated Transaction Tax". een extreem lage, door banken automatisch in te houden heffing op iedere overboeking. De APT is geen variant op de Tobin-Tax of de vooralsnog gestrande Franse FTT (Financial Transaction Tax), maar bestaat er uit dat op iedere overschrijving automatisch een zeer klein percentage wordt ingehouden. De kern van het idee is dat hoe groter de belastbare basis is, hoe lager het heffingspercentage kan zijn. Door de gigantische vergroting van de belastbare basis zou het in de eurozone om het minuscule percentage van 0,2 % gaan. In de eurozone wordt jaarlijks ongeveer 4.000 miljard aan belastingen en sociale premies geïnd. Er wordt echter jaarlijks voor 2.000.000 miljard euro bancair overgeschreven. De grote meerderheid van de belastingbetalende particulieren en bedrijven kunnen hun geld natuurlijk alleen maar één keer uitgeven en slechts vermogenden die beleggen zullen hetzelfde geld meerdere keren overschrijven. Als conservatief wordt aangenomen dat de gemiddelde belastingdruk 25% is, dan zou de belastbare basis 16.000 mrd zijn. Zelfs als iedere euro van dit bedrag -een onwaarschijnlijke- 10 keer zou worden overgemaakt, zou dit slechts een bedrag aan overboekingen opleveren van 160.000 mrd Dan resteert er nog een 1.840.000 mrd aan overboekingen die een andere bron moeten hebben. Het lijkt veilig om aan te nemen dat dit bedrag wordt verklaard door transacties binnen de financiële sector, die zich onttrekken aan iedere heffing van belastingen. Er staat momenteel ongeveer $ 710.000 mrd (of $100.000 per wereldburger) aan derivaten uit. Het transactievolume van deze windhandel is daar uiteraard een veelvoud van. Dit is dus precies de beste plek om nieuwe belasting te gaan heffen. Als dus op iedere overschrijving een heffing "voor het gebruik van de Euro" van 0.2% wordt ingehouden door het computersysteem van de overschrijvende bank levert dat dus in theorie 4.000 miljard per jaar op. Dat is net zo veel als alle belastingen en sociale lasten in de eurozone samen. De primaire voordelen van het voorstel van Feige zijn onder andere: - Kan alle andere belastingen vervangen en een basisinkomen financieren - Niet te ontduiken - Fiscale concurrentie tussen landen onmogelijk - Met minimale kosten te innen en te controleren. Belastingdienst en belastingadviseurs worden overbodig. - Belast -in het bijzonder- ook de handel tussen de banken onderling, waaronder het shadowbanking derivatencasino - Progressief naarmate inkomen en vermogen groter is, want grotere vermogens "bewegen" meer door beleggingsactiviteiten - Zowel bedrijven als particulieren gelijk belast - Administratieve lasten nemen sterk af - Speculatie en windhandel door de financiële sector worden geremd - Koopkracht van normale inkomens verdubbelt nagenoeg - Gevolg zal een enorme toename van de welvaart en de werkgelegenheid zijn De analyse van Feige is hier te vinden: http://128.118.178.162/eps/pe/papers/0106/0106001.pdf Degelijk Wikipedia artikel: http://en.wikipedia.org/wiki/Automated_Payment_Transaction_tax Aannemende dat er een negatieve invloed op grote financiële trades met minimale winstpercentages is (wat alleen maar gunstig is voor de echte economie), zou wellicht een iets hoger heffingspercentage noodzakelijk zijn. Een nieuwe "Euro-Tax Autoriteit" (niet de ECB, want die is er voor de banken en niet voor de burgers) zou de ingehouden heffingen van de banken kunnen inzamelen en daarmee het EU- apparaat en de lidstaten financieren; bijvoorbeeld naar rato van goedgekeurde begrotingen en historische behoeften. Dat het grootste gedeelte van de transacties in de financiële sector niet belast worden blijkt ook al uit het feit dat van de totale belastinginkomsten slechts± ±6% afkomstig is van de vennootschapsbelasting op alle ondernemingen en dus ook de financiële (40% van BTW, 40% van loon en inkomsten belasting en de rest van overige belastingen van burgers). Uit eigen ondervinding weet ik inmiddels dat politici van zowel links als rechts geen belangstelling hebben voor dit concept. Het is of te moeilijk om te begrijpen of ze willen de financiële sector waar altijd interessante carrièremogelijkheden voor ze liggen niet benadelen of ze zijn gewoon dol op het eindeloos verzinnen van nieuwe methoden om burgers te belasten.

“Heel wat vrouwen zitten in onbevredigende relaties. En als je niet weg kan, omdat je economisch afhankelijk ben van je partner, is dat voor niemand aangenaam.” Kristen Ghodsee praat in haar pas verschenen boek Waarom vrouwen betere seks hebben onder het socialisme over de verworvenheden die Oost-Europese vrouwen hadden onder het socialisme. Van gelijke kansen op de arbeidsmarkt tot gratis crèches en overheden die mannen aanmoedigen hun deel van het huishoudelijk werk te doen.

“Wie weet wat er echt schuilgaat achter de hoge muren van de gevangenissen in Sint-Gillis, Vorst en Berkendael? In december ging ik er naartoe en ik wil jullie graag vertellen wat ik daar geleerd heb.” Nabil Boukili, federaal volksvertegenwoordiger van de PVDA, brengt verslag uit over zijn bezoek aan drie Belgische gevangenissen.

14 juni kwamen er in Zwitserland 500.000 vrouwen en mannen op straat om gelijkheid tussen vrouwen en mannen te eisen. We blikken terug op de grootste sociale beweging in dit land sinds 1918.

In 2019 vierde het wereldwijd gekende kinderprogramma Sesamstraat zijn 50ste verjaardag. In de lage landen werd het een feestje in mineur. Net voor de zomer besliste de Nederlandse openbare omroep dat er geen nieuwe afleveringen meer gemaakt worden.

De berichten over de stiptheidscijfers en het aantal treingebruikers ogen erg positief. De NMBS vervoerde 253 miljoen reizigers en de stiptheid verbeterde van 87,2% in 2018 naar 90,4% in 2019. Maar die cijfers verhullen veel. Want nog altijd rijden veel treinen met vertraging en is er een nijpend tekort aan investeringen.

“Liberalisme is vrijheid”, zo horen we vaak uit de mond van de verdedigers van deze stroming. Het voorbeeld van Chili laat echter zien, hoe een school van rechtse economen een dictatuur gebruikte om het neoliberalisme op te leggen.

Bij het chemisch bedrijf Ineos Phenol zijn alle werknemers van de productie al meer dan een week in staking. Ze pikken het niet dat de directie hun personeelsafgevaardigde Chris De Wachter heeft ontslagen. Ze pikken sowieso het gedrag van directeur Hugo Piot niet. Hij gedraagt zich als een echte Trump, zeggen ze.

Een historisch regeerakkoord tussen de sociaaldemocratische PSOE van Pedro Sánchez en Unidas Podemos (UP) van Pablo Iglesias leidde op 7 januari tot een nieuwe regering in Spanje, met de steun van Catalaanse en Baskische regionalisten. Na jaren van toenemende nationalistische spanningen kan het linkse Unidas Podemos de strijd tegen bezuinigingen weer op de agenda zetten.

Nadat ze eerste regeerde met extreemrechts zetten de conservatieven (ÖVP, Oostenrijkse Volkspartij) hun asociale beleid voort, nu met de groenen. Op het menu: lagere vennootschapsbelastingen, meer macht voor verhuurders versus huurders en een stevig migratiebeleid. Dit alles overgoten met een groen laagje vernis. Interview met journalist Benjamin Opratko.

Ralia is 50 jaar. Ze werkt al 26 jaar bij Sodexo, waar ze ook vakbondsafgevaardigde is. Bij de volgende sociale verkiezingen zal ze weer kandidaat zijn op de lijsten van het ACV. Een portret.