10 jaar notionele-interestaftrek kostte ons 40 miljard euro

De notionele interesten moesten “budgetneutraal” zijn. PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees berekende hoeveel ze echt kosten: 40 miljard op 10 jaar tijd. “Alsof je een Renault Twingo koopt en de prijs van een Porsche betaalt.” (Foto Solidair, Salim Hellalet)
De notionele interesten moesten “budgetneutraal” zijn. PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees berekende hoeveel ze echt kosten: 40 miljard op 10 jaar tijd. “Alsof je een Renault Twingo koopt en de prijs van een Porsche betaalt.” (Foto Solidair, Salim Hellalet)

Commentaar toevoegen

Reacties

Er is maar één manier om van al deze onzin af te komen: De al meer dan 10 jaar geleden door de Amerikaanse hoogleraar Edgar Feige bedachte "Automated Transaction Tax". een extreem lage, door banken automatisch in te houden heffing op iedere overboeking. De APT is geen variant op de Tobin-Tax of de vooralsnog gestrande Franse FTT (Financial Transaction Tax), maar bestaat er uit dat op iedere overschrijving automatisch een zeer klein percentage wordt ingehouden. De kern van het idee is dat hoe groter de belastbare basis is, hoe lager het heffingspercentage kan zijn. Door de gigantische vergroting van de belastbare basis zou het in de eurozone om het minuscule percentage van 0,2 % gaan. In de eurozone wordt jaarlijks ongeveer 4.000 miljard aan belastingen en sociale premies geïnd. Er wordt echter jaarlijks voor 2.000.000 miljard euro bancair overgeschreven. De grote meerderheid van de belastingbetalende particulieren en bedrijven kunnen hun geld natuurlijk alleen maar één keer uitgeven en slechts vermogenden die beleggen zullen hetzelfde geld meerdere keren overschrijven. Als conservatief wordt aangenomen dat de gemiddelde belastingdruk 25% is, dan zou de belastbare basis 16.000 mrd zijn. Zelfs als iedere euro van dit bedrag -een onwaarschijnlijke- 10 keer zou worden overgemaakt, zou dit slechts een bedrag aan overboekingen opleveren van 160.000 mrd Dan resteert er nog een 1.840.000 mrd aan overboekingen die een andere bron moeten hebben. Het lijkt veilig om aan te nemen dat dit bedrag wordt verklaard door transacties binnen de financiële sector, die zich onttrekken aan iedere heffing van belastingen. Er staat momenteel ongeveer $ 710.000 mrd (of $100.000 per wereldburger) aan derivaten uit. Het transactievolume van deze windhandel is daar uiteraard een veelvoud van. Dit is dus precies de beste plek om nieuwe belasting te gaan heffen. Als dus op iedere overschrijving een heffing "voor het gebruik van de Euro" van 0.2% wordt ingehouden door het computersysteem van de overschrijvende bank levert dat dus in theorie 4.000 miljard per jaar op. Dat is net zo veel als alle belastingen en sociale lasten in de eurozone samen. De primaire voordelen van het voorstel van Feige zijn onder andere: - Kan alle andere belastingen vervangen en een basisinkomen financieren - Niet te ontduiken - Fiscale concurrentie tussen landen onmogelijk - Met minimale kosten te innen en te controleren. Belastingdienst en belastingadviseurs worden overbodig. - Belast -in het bijzonder- ook de handel tussen de banken onderling, waaronder het shadowbanking derivatencasino - Progressief naarmate inkomen en vermogen groter is, want grotere vermogens "bewegen" meer door beleggingsactiviteiten - Zowel bedrijven als particulieren gelijk belast - Administratieve lasten nemen sterk af - Speculatie en windhandel door de financiële sector worden geremd - Koopkracht van normale inkomens verdubbelt nagenoeg - Gevolg zal een enorme toename van de welvaart en de werkgelegenheid zijn De analyse van Feige is hier te vinden: http://128.118.178.162/eps/pe/papers/0106/0106001.pdf Degelijk Wikipedia artikel: http://en.wikipedia.org/wiki/Automated_Payment_Transaction_tax Aannemende dat er een negatieve invloed op grote financiële trades met minimale winstpercentages is (wat alleen maar gunstig is voor de echte economie), zou wellicht een iets hoger heffingspercentage noodzakelijk zijn. Een nieuwe "Euro-Tax Autoriteit" (niet de ECB, want die is er voor de banken en niet voor de burgers) zou de ingehouden heffingen van de banken kunnen inzamelen en daarmee het EU- apparaat en de lidstaten financieren; bijvoorbeeld naar rato van goedgekeurde begrotingen en historische behoeften. Dat het grootste gedeelte van de transacties in de financiële sector niet belast worden blijkt ook al uit het feit dat van de totale belastinginkomsten slechts± ±6% afkomstig is van de vennootschapsbelasting op alle ondernemingen en dus ook de financiële (40% van BTW, 40% van loon en inkomsten belasting en de rest van overige belastingen van burgers). Uit eigen ondervinding weet ik inmiddels dat politici van zowel links als rechts geen belangstelling hebben voor dit concept. Het is of te moeilijk om te begrijpen of ze willen de financiële sector waar altijd interessante carrièremogelijkheden voor ze liggen niet benadelen of ze zijn gewoon dol op het eindeloos verzinnen van nieuwe methoden om burgers te belasten.
ls we één iets kunnen leren uit de aanpak van de coronacrisis in België, dan is het wel dat de versnippering van de bevoegdheden en de regionalisering van de gezondheidszorg niet werken. Dit was een grote handicap die heeft bijgedragen aan het fiasco van de strijd tegen het virus in ons land. Vandaag denken Paul Magnette en Bart De Wever echter aan een volledige regionalisering van de gezondheidszorg. Het is net alsof ze niet leren uit de crisis. Of hebben ze een andere agenda? Ziehier waarom we hen moeten tegenhouden.
Heb je tieners in huis? Dan keek je vast raar op toen je las dat Trump de populaire video-app TikTok aan banden wil leggen. Wat is er aan de hand? Hint: het heeft met China te maken.
"De varkens blijven groeien, de boeren blijven kweken", zo reageerde Jos Claeys, directeur van Westvlees, in april op vragen over het besmettingsgevaar in zijn bedrijf. Vandaag blijkt dat een derde van de mensen die in de versnijderij werken, positief testten. Uit getuigenissen van personeelsleden blijkt dat de werkomstandigheden aan de basis van de uitbraak liggen. Bovendien is Westvlees lang geen alleenstaand geval.
De directie van de groep Nissan-Renault kondigde in mei de sluiting van de fabriek in Barcelona aan, maar het personeel en de vakbonden sleepten een akkoord uit de brand om de 3.000 banen te redden. Eens te meer het bewijs dat strijd loont, zelfs in tijden van pandemie.
Drie rijke speculanten hebben een ware financiële hold-up gepleegd op de rug van 1.400 werknemers. Vandaag zijn de drie miljonairs. Maar 1.400 mensen zijn hun job kwijt. Deze oplichting mag niet ongestraft blijven.
De tweede coronagolf is een feit. En de situatie is ernstig, maar er is geen reden tot paniek, zegt Anne Delespaul van Geneeskunde voor het Volk. Al moeten enkele punten wel dringend beter.
Het voorjaar van 2020 was in ons land ongewoon warm en droog. Sommige mensen zullen daar blij mee zijn. Maar niet de boeren, die het risico lopen tot 50% van hun gewassen te verliezen. Of de gezinnen die het gevaar lopen zonder drinkwater te vallen. Toch valt er in België het hele jaar door genoeg regen. Hoe leg je dat uit en vooral, welke oplossingen zijn er?

6 augustus 1945. Een bom ontploft en doodt 140.000 mensen.

In het havengebied van Beiroet (hoofdstad van Libanon) vonden krachtige explosies plaats die veel gebouwen in de omgeving verwoestten. Volgens overheidsbronnen was ammoniumnitraat (een reukloos wit zout, zoals in veel meststoffen) de reden voor de explosie. Viva Salud, een Belgische NGO, roept op tot solidariteit.

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. De coronacrisis maakt straffe maatregelen noodzakelijk. Toch maakt Karin Verelst, vorser aan de VUB, zich zorgen. In een massaal gedeeld opiniestuk op de website van de VRT zette ze samen met advocaat Jan De Groote haar bezwaren uiteen. Volgens haar vormen maatregelen zoals een een avondklok een precedent dat onze grondrechten in gevaar zou kunnen brengen.  Een interview.