Recent nieuws

Hun boek La violence des riches (Het geweld van de rijken) werd in Frankrijk een ware bestseller. Michel en Monique Pinçot-Charlot bestuderen al meer dan 30 jaar de handel en wandel van de allerrijksten. Dat de rijken steeds rijker worden, vinden ze heel onnatuurlijk. Ze noemen die groeiende rijkdom het gevolg van een gewelddadige strategie van een klasse “die alleen maar handelt met het oog op haar eigen belangen en daarbij de andere klassen in gevaar brengt en zelfs de hele planeet mee ten onder dreigt te sleuren”.

Een rechtse regering, economische crisis, een drastisch besparingsplan dat raakt aan pensioenen, openbare diensten en de werklozen, maar dat de grote vermogens en de grote ondernemingen spaart... De werkende bevolking reageert strijdvaardig. Er begint een algemene staking. De gelijkenis met wat vandaag gebeurt, is niet helemaal toevallig: 54 jaar geleden deed de “Staking van de eeuw” België daveren op zijn grondvesten.

Maandblad van de Partij Van De Arbeid van België - PVDA | M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel | 44ste jaargang nr. 16 (1963) van 4 december 2014

Afgelopen maandag 1 december ging Solidair op piketronde in Luik. Overal waren er veelkleurige stakingspiketten in gemeenschappelijk vakbondsfront, moedige mannen en vrouwen die de kou trotseerden. Mensen die boos zijn op de besparingspolitiek en die fatsoenlijke banen willen, een toekomst voor de jongeren en sterke openbare diensten, kortom een solidaire maatschappij. En die klaar zijn om de strijd verder te zetten!

Op de stakingsdag van maandag 1 december hadden we een kort gesprek met Stefaan Williams, hoofddelegee van Picanol Ieper: “We mogen het protest niet doen stilvallen zonder dat er resultaat geboekt is: en een bijdrage van de vermogens is niet genoeg.”

In het noorden van de provincie Antwerpen nam De Lijn deze week vijf bussen op waterstof in gebruik. Een goede zaak die navolging verdient. De technologie is er. Nu de politieke wil nog om te zorgen voor de uitbouw ervan.

Maandagavond 1 december wordt het laatste piket havenarbeiders in de haven van Zeebrugge met veel vertoon door de politie in de boeien geslagen. Sommigen krijgen matrakslagen. Wie gaf de opdracht voor deze arrestatie en waarom?

Maandag 1 december, de tweede provinciale stakingsdag in België. Solidair deed de toer van de Zuid-Oost-Vlaamse Denderstreek.

Wat als de regering doof blijft voor het verzet tegen haar beleid? “Daar zal ze niet mee wegkomen!”, zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. “De mensen aan de piketten zeggen ons heel duidelijk: dit pikken wij niet.”

Afgelopen donderdag ging een algemene staking door in Griekenland. Het opgelegde inleveringsbeleid deed de levensomstandigheden van de Grieken de afgelopen jaren naar omlaag tuimelen. Vakbonden en werknemers maken zich geen illusies dat er ooit licht komt aan het eind van de besparingstunnel.

Pagina's