Heeft Private Ryan Europa bevrijd?

Optocht op de Champs Elysées, 26 augustus 1944, de dag na de bevrijding van Parijs. (Foto Wikipedia)
Optocht op de Champs Elysées, 26 augustus 1944, de dag na de bevrijding van Parijs. (Foto Wikipedia)

Commentaar toevoegen

Reacties

Men vergeet de Poolse strijders die ook in Frankrijk gevochten,en in Italië op monte casino waar er ook heel veel gesneuveld zijn en die dan na de oorlog niet op bevel van Stalin niet terug naar huis mochten .En als ze dat toch deden geexcuteert werden of naar Siberië gestuurd werden
Goeiedag, Dit artikel bevestigt de info, die ik bezit over deze oorlog. De Amerikanen leverden materiaal aan iedere in de oorlog betrokken natie. Als ze maar winst konden maken, al was het op het leed van andere mensen. Zonder Pearl Harbor waren ze niet in de oorlog gestapt en spraken we denkelijk Duits.. De Amerikanen moorden indertijd de indianenstammen uit. Rond 1900 kochten ze, op het ogenblik dat de Filipijnse vrijheidsstrijders de Spanjaarden zo goed als verslagen hadden, Philippines van Spanje en begonnen een meedogenloze strijd met de Filipino's. Ze slachten ze gewoon af. Het Amerikaanse leger was toen het leger dat ook de indianen afgeslacht had. Toen Japan Philippines veroverde, vluchtte generaal Mac Arthur hals over kop naar Australië. Hij liet een deel van zijn leger en de Filipino's in de steek. Overal waar ze zich moeien, is er chaos, oorlog en leed. De Amerikanen wanen zich overal de besten (dikke nekken). Zie trouwens Donald Trump, de uitverkorene(?) (om de USA onheil te brengen). Een deel van de Amerikanen, zelfs sommige Europeanen begrijpen het nog steeds niet. Die man is knettergek in zijn egoïstisch denken en stikt bijna in zijn groteske eigendunk. En als hij zijn goesting niet krijgt, heeft hij echt een pruillip. Zie trouwens zijn houding over Groenland ten overstaan van Denemarken. Indien Trump hier aan de macht zou komen, stopten we hem democratisch in een dwangbuis en in een psychiatrische inrichting. Groeten, Fons
ik heb niet lang geleden gelezen dat D day er gekomen is nadat Stalin gedreigd had om vrede te maken met Duitsland
Met interesse heb ik uw artikel over de bevrijding van Europa in 1944 gelezen. Inderdaad de essentiële bijdrage van het Rode Leger in de overwinning wordt door velen onderschat. Maar in uw artikel geen gewag maken van de Britse inspanning voor de overwinning is evenzeer een spijtige miskenning. Het mirakel van "Dunkirk", de "Battle of England" (de Royal Airforce die de Luftwaffe een beslissende nederlaag toediende) en de hardnekkigheid van de Britse bevolking die in de donkere dagen van 1940-1941 een jaar lang alleen stonden, hebben zeker een grote rol gespeeld in uiteindelijke overwinning. Vergeet niet dat van de vijf stranden in Normandië er twee Britse en een Canadees waren. Tenslotte merk ik dat de verdienstelijke auteur van dit stuk nogal veel Franse bronnen citeert, met het risico dat deze nogal eenzijdig kunnen zijn. Met kameraadschappelijke groeten, Marcel Lescrauwaet
Dit is een zeer correcte weergave van de geschiedenis, die trouwens onderschreven wordt door de belangrijkste militaire instituten in de VS. Zoek op youtube "the 3 alibi's", of Stephen Koktkin. Nazi-Duitsland vocht op meer dan 5 verschillende fronten: Africa, West-Europa, Arctic, Atlantic (U-boten), Oostfront,.. en heeft 85% van z'n divisies in de Sovjet-Unie verloren. We kennen Eisenhower, Patton en Montgommery. Wie kent Zhukov, Koniev, Rokossovski, Tolbukhin, Vasilevski,..? Ja, er zijn jammer genoeg 160 000 Amerikaanse jonge mensen gesneuveld in de strijd tegen het Nazi-fascisme, de helft ervan in de Ardennen, samen met Britten, Canadezen, Polen , Fransen, Belgen,.. Maar het Rode Leger trok wel de sterkste divisies weg naar het oostfront. En liet die leegbloeden, aan een enorme menselijke kost. Mijn grootvader ° 1889 sprak altijd met bewondering over Churchill, Roosevelt en Stalin als het ging over de bevrijding. Daarom.

November 2020 zullen de Amerikanen niet enkel hun toekomstige president kiezen, maar ook hun lokale vertegenwoordigers.

Ook de gevangenissen werden zwaar getroffen door de coronacrisis. Zoals in alle gemeenschapsstructuren is het risico op besmetting groot. De zopas besliste versoepelingen vormen een gevaar voor het personeel en de gedetineerden. Daarom hebben de vakbonden een stakingsaanzegging ingediend.

Op 27 september stemt de Zwitserse bevolking in een referendum over de aankoop van zo'n 40 nieuwe gevechtsvliegtuigen. "Nutteloos, duur en te vervuilend", aldus de tegenstanders van deze verspilling. Die zouden wel eens kunnen mobiliseren om dit project af te voeren. Ook in België, waar volgens een peiling van 2018 zes op tien mensen tegen de aankoop van F-35 jachtvliegtuigen zijn, is een democratisch debat waarbij de bevolking wordt betrokken noodzakelijk.

Te midden van de coronapandemie werd hij voorzitter van een van de grote vakbonden in ons land. Met een ongeziene economische crisis voor de deur wacht hem een zware taak. Enkele dagen voor de nationale actiedag in gemeenschappelijk vakbondsfront – de eerste na de lockdown – spraken we met Thierry Bodson.

De Liberty Group dook op uit het niets en werd in een paar jaar tijd een industriële reus. Overal in de wereld kocht hij fabrieken op. Die zijn nu in de handen van één man: Sanjeev Gupta. Duistere rekeningen en gebroken beloften: vertegenwoordigers van de werknemers luiden de alarmbel. Ze maken zich ernstig zorgen over de toekomst van de vestigingen.

Als het van het voorbereidend advies van het Europees Hof van Justitie afhangt, komt er binnenkort een zeer liberaal arres

De mensen in de zorg zitten erdoor. De voorbije zomer hadden ze nauwelijks de tijd om op adem te komen na die uitputtende eerste coronagolf. En tot vandaag blijft het wurgende personeelstekort bestaan. De woede is groot.
De mensen met een essentieel beroep, die onze samenleving doen draaien, verdienen tot een derde minder dan het gemiddelde loon. Na het applaus is het tijd om na te denken over de lonen van de vrouwen en mannen die tijdens de crisis in de frontlinie stonden.

“Een samenleving die groeit in rijkdom zonder de armoede te laten afnemen, moet verrot zijn tot in haar diepste kern.” PVDA-voorzitter Peter Mertens noteert dit citaat van Karl Marx in zijn jongste boek Ze zijn ons vergeten. Twee recente rapporten van Oxfam tonen aan hoe actueel deze uitspraak nog steeds is. De coronacrisis maakt de gapende kloof tussen arm en rijk nog veel dieper.

De zaak Chovanec is geen alleenstaand geval maar toont een dieperliggende probleem in de top van het staatsapparaat. Er zijn dringend nieuwe politiehervormingen en meer democratische controle op de politie nodig.