Recent nieuws

De beelden van onthoofdingen door de “Islamitische Staat” (IS) zijn bijzonder gruwelijk. Niet alleen de barbaarse methoden, maar ook de politieke doelstellingen van de organisatie zijn verwerpelijk. We veroordelen die streng. Maar de vraag is nu wel: is een “militaire operatie” van een ‘coalition of the willing’ de oplossing om de strijd tegen Islamistische Staat te voeren?
De mogelijke aankoop van F-35 gevechtsvliegtuigen is onderwerp van vurige debatten. Behalve in het parlement, daar wordt het debat angstvallig gemeden. Marc Botenga beantwoordt alvast een paar pertinente vragen.
Deze voormiddag stelden Peter Mertens (voorzitter) en Raoul Hedebouw (federaal gekozene en woordvoerder) de najaarscampagne van de PVDA voor op het vernieuwde hoofdkwartier van de partij. Centraal in die najaarscampagne staat de mobilisatie voor een protestparade op 19 oktober.
Solidair interviewde PVDA-voorzitter Peter Mertens. Over de crisis en ‘vijf jaar lang stuiteren op de bodem van de put’, over het orthodoxe beleid van Merkel dat ‘als een dogma wordt herhaald’, en over de schoktherapie van nieuw rechts.
Op 9 augustus lekte de fameuze Tabel uit met daarin de budgettaire doelstellingen waarover N-VA, CD&V en Open Vld het eens werden. Minister-president Bourgeois noemde alle reacties voorbarig, omdat de Vlaamse regering de concrete begroting nog niet had besproken. De studiedienst van de PVDA ontcijferde de fameuze tabel en concludeert dat die alarmerend genoeg is om vanaf nu te reageren.
De lekken bij de formatieonderhandelingen moeten altijd met enige voorzichtigheid bekeken worden, maar de grote lijnen van de rechtse coalitie die zich aan het vormen is, beginnen zich toch duidelijk af te tekenen. We ontcijferen de belangrijkste maatregelen waaraan we ons mogen verwachten.
Zit België deze winter zonder stroom? Staatssecretaris Fonck en minister Wathelet werden op 22 augustus 2014 geïnterpelleerd in de kamercommissie. Volksvertegenwoordiger Marco Van Hees van de PVDA vroeg hen hoelang de overheid onze energieproductie in handen zal laten van een sociaal onverantwoordelijke multinational? Lees hier zijn tussenkomsten.

Vorige week viel er veel nieuws te rapen over het spoor. Tussen de goedkeuring van het door de regering bekritiseerde transportplan en de provocerende uitspraken van de NMBS-CEO in Knack, kregen we een voorsmaakje van de thema’s waar zowel het spoorwegpersoneel als de reizigers de komende maanden mee te maken zullen krijgen.

De partijen die onderhandelen over de vorming van een rechtse federale regering hebben een ‘nieuw’ idee gelanceerd: werklozen gratis laten werken. Het voorstel komt erop neer dat een deel van hun uitkering afhankelijk wordt gemaakt van het aanvaarden van eender welk werk. Yves Martens van de vzw Collectief Solidariteit tegen Uitsluiting legt uit.

Als het weer tegenvalt, is het risico reëel dat er deze winter een stroomtekort is. De overheid had dit kunnen zien aankomen, zegt PVDA-energiespecialist Tom De Meester. Hij pleit ervoor dat de overheid een strategische meerjarenplanning voor onze energievoorzieining opstelt en dat er een verbod komt op sluitingen van centrales.

Pagina's