Recent nieuws

Elf maanden na de volksopstand die dictator het land uit joeg, kwam het volk van Burkina Faso opnieuw massaal op straat. Deze keer werd een staatsgreep door een vroegere rechterarm van Compaoré verijdeld. Na acht dagen moesten de coupplegers de benen nemen. Maar waakzaamheid blijft geboden …
Als een donderslag bij heldere hemel werd enkele weken geleden de sluiting van de materniteit van het Sint-Jozefziekenhuis in Mortsel aangekondigd. Personeel, omwonenden en patiënten reageren ontdaan op deze maatregel die een gevolg is van besparingen in de gezondheidszorg.

Op 18 september legden de 28 ministers van de Europese Unie die bevoegd zijn voor klimaat een gezamenlijk standpunt vast voor de komende internationale klimaatonderhandelingen in Parijs.1 Het lijkt ambitieuzer dan wat voorheen op tafel lag. Dat is goed, maar het blijft onvoldoende in het licht van wat wetenschappers van het International Panel on Climate Change (IPCC) al jaren noodzakelijk achten om de klimaatontaarding te beperken.

19 oktober 2014. Meer dan 7.000 mensen stappen in Brussel mee in de Protestparade georganiseerd door de PVDA. Hun boodschap: tegen de besparingen en voor de verdediging van de sociale zekerheid. Ze roepen het luid en duidelijk: “Er is een alternatief”. Op 15 november doet de PVDA dat opnieuw, nu met het motto “Er is genoeg voor iedereen”. 

25 jaar geleden startte de grootste privatisering uit de geschiedenis. Als we zoveel jaar later de balans opmaken van de Treuhandanstalt, de instelling die de privatisering van de bezittingen van de Duitse Democratische Republiek (DDR, Oost-Duitsland) in goede banen moest leiden, zien we dat dit niet de te volgen weg is.

“Wat heeft klimaat in godsnaam met solidariteit te maken?

Op 20 mei kwam de film The Look of Silence uit. Als aanvulling op zijn eerdere documentaire The Act of Killing legt regisseur Joshua Oppenheimer de pijnlijkste episode uit de geschiedenis van Indonesië nog wat verder bloot. Midden de jaren 60 werden meer dan een miljoen communisten en progressieven vermoord tijdens en na de militaire staatsgreep van generaal Soeharto. The Look of Silence gaat over de slachtoffers, die geconfronteerd worden met hun beulen. Die beulen lopen ook vandaag nog ongestraft rond en worden geëerd als nationale helden.

Naar aanleiding van de VW-affaire dringt de Europese Commissie vandaag aan op een strengere reglementering en zware boetes voor overtreders. Maar achter de coulissen trachten Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië de concrete uitwerking van maatregelen zoveel mogelijk te vertragen en de huidige laboratoriumtesten te laten voor wat ze zijn. Aandeelhouders,krijgen voorrang op volksgezondheid, luchtkwaliteit en milieu.

Voorstanders van de Catalaanse onafhankelijkheid hebben tijdens de regionale verkiezingen in de Spaanse regio 47,8% van de stemmen binnen gehaald. De ontevredenheid met het door de Europese Unie en Spanje gevoerde besparingsbeleid, speelt een belangrijke rol in deze nieuwe opmars van het nationalisme.

Vanaf vandaag kunnen bijna twee miljoen mensen voor anderhalve euro naar de huisarts. De sociale derde betaler is vanaf nu verplicht voor alle mensen met recht op een verhoogde tegemoetkoming. Een belangrijke stap richting een meer toegankelijke eerstelijnszorg.

Pagina's