Recent nieuws

De overstromingen die ons land troffen, lieten niemand onberoerd. Vanuit het hele land sloten mensen zich aan bij de SolidariTeams van de PVDA om te gaan helpen. Met hun laarzen, hun schoppen en hun opgestroopte mouwen, tonen ze dat we samen sterker zijn. Solidair vroeg hen hun ervaringen op te schrijven.

Cuba is het enige ontwikkelingsland en enige land uit Latijns-Amerika dat in de top 15 van de medailles op de Olympische Spelen staat. Het laat grote landen als India en Argentinië ver achter zich. Hoe kan dat?

Een onderzoek van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) schat dat meer dan 35 miljoen werknemers in de 27 lidstaten niet op vakantie kunnen gaan omdat hun lonen te laag zijn. Dat onthult het Franse dagblad l'Humanité.

Op 8 juli werd bekend dat de Duitse federale kiescommissie de DKP had verboden deel te nemen aan de komende verkiezingen i

Begin jaren 2000 trok een progressieve golf door Latijns-Amerika.

Cuba verkeert in crisis. De wereldwijde economisch crisis die sinds het uitbreken van Covid-19 woedt, treft het eiland extra hard. Dat komt vooral door de illegale blokkade van de Verenigde Staten, die verhindert dat Cuba op een normale manier handel kan drijven. Dit zorgt voor een tekort aan basisgoederen op het eiland. Een deel van de bevolking wordt wanhopig en her en der breken protesten uit. De westerse grootmachten jutten die protesten op in de hoop een einde te maken aan de Cubaanse revolutie. De Cubanen hebben echter geen nood aan dit soort inmenging, wel aan onze internationale solidariteit.

De Duitse autoriteiten hebben de Duitse Communistische Partij (DKP) verboden om deel te nemen aan de federale verkiezingen van 26 september, die de opvolging van Angela Merkel als leider van het land zullen bepalen. De autoriteiten voeren administratieve redenen aan, maar voor de DKP zijn de motieven politiek van aard en bedreigen ze het voortbestaan van de partij en van links in het algemeen.

“Toen ik op woensdag 23 juni de gevangenis van Antwerpen bezocht, trok ik grote ogen. Overbevolking, te weinig personeel en een algemeen gebrek aan respect van de politiek. Dit is niet werkbaar voor de cipiers en niet leefbaar voor de gedetineerden. De cipiers hebben al zo vaak de alarmbel geluid, maar regering na regering komt er amper verbetering”, schrijft PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders.

“Niemand is veilig tot iedereen veilig is.” Dr. Tedros, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), heeft er vaak voor gewaarschuwd. Zolang we de coronapandemie niet in de hele wereld onder controle krijgen, zullen we gevaar blijven lopen. Maar we kunnen het tij keren.

In Hongarije verbiedt een nieuwe wet dat informatie over LGBTQ+-personen gegeven wordt aan mensen onder de achttien jaar. Dat zou volgens de regering van premier Viktor Orban “schadelijk” zijn en leiden tot “verwarring van morele waarden”. Deze wet raakt Hongaarse LGBTQ+-personen in wie ze zijn en verhindert hen om te strijden voor aanvaarding en emancipatie.

Pagina's