Hebt u al gestemd voor de Prijs Solidair?

In ons land laten elke dag honderden, duizenden, tienduizenden mensen zien wat solidariteit is. Met de Prijs Solidair kunt ú een opvallende daad van solidariteit belonen. Stem mee. 

Steun de solidariteit

Ze zetten zich in voor hun medemens, strijden tegen onrecht of werken in stilte een betere samenleving. Ze tonen dat de ware aard van de mens niet egoïstisch of individualistisch is. Dit soort mensen haalt de krantenkoppen niet. Zij krijgen geen bonussen of een medaille. Solidair zet hen toch in de bloemetjes met de Prijs Solidair, een prijs die elk jaar een opvallende daad van solidariteit bekroont.

En u – ja, ú – bepaalt wie de prijs wint. U doet dat door te stemmen.

Stem eens ...

  1. … voor warme mensen
  2. … voor bescheiden helden
  3. … voor een komiek
  4. … voor een film die bruggen bouwt
  5. … tegen een asociale wet
  6. … voor een democratisch cultuurbeleid
  7. … voor een strijdvaardige vrouw
  8. … voor vrouwen tegen de machocultuur
  9. … voor strijdende schoonmakers
  10. ... voor journalisten en klokkenluiders

De prijs solidair wordt uitgereikt op ManiFiesta op 18 september in Bredene. Info en tickets : www.manifiesta.be.

Vorige winnaars:

2015: Klimaatzaak

De vzw Klimaatzaak stelde op 1 december 2014 de vier regeringen in België in gebreke. De zaak begon met elf bekende Vlamingen, die nu in de aangespannen rechtszaak gesteund worden door meer dan 9.000 Belgen die zich als mede-eiser opstellen.

Lees meer

2014: De strijd van de Afghaanse vluchtelingen

Al sinds de zomer van 2013 voeren de Afghaanse vluchtelingen strijd. Ze organiseerden marsen en bezetten de Begijnhofkerk. Hun woordvoerder, Samir Hamdard: “Dit bewijst de solidariteit tussen het Belgische en het Afghaanse volk. De regering heeft ons steeds gezegd dat het Belgische volk niet met maar tégen ons was. Met onze acties hebben we het tegendeel bewezen”.

Lees meer

2013: Platform Recht voor Iedereen

Projectontwikkelaars die frauduleus geld opstrijken van de RVA kunnen hun gerechtelijke vervolging “afkopen”. Maar werklozen die een afspraak missen, worden onverbiddelijk geschrapt. In Antwerpen verdrinken de diamantairs in hun zwart geld terwijl in Aalst het OCMW het leefloon afschaft. Het Platform Recht voor Iedereen is meer dan een zandkorrel die dat onrechtvaardige mechanisme doet haperen, het is een echt rotsblok.

Lees meer

2012: De familie Jonckheere tegen Eternit

Deze familie, uitgedund door asbest, ging de strijd aan om de verantwoordelijke te laten veroordelen: de multinational Eternit. Met succes! In februari 2012, na een proces dat elf jaar aansleepte, werd de multinational veroordeeld, zowel in Italië als in België. Ook al tekende de multinational onmiddellijk beroep aan, dit vonnis was een grote overwinning voor alle asbestslachtoffers.

Lees meer

2011: Niet in onze naam/ Pas en notre nom

Deze prijs was een blijk van erkenning voor de diverse acties binnen de Vlaamse cultuurwereld voor solidariteit in België (de voorstelling “Solidariteit maakt een cultuur groot” in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel en “Ceci n’est pas un picnic”). Ook de “frietrevoluties” die door jongeren werden georganiseerd, werden toegejuicht.

Lees meer

2010: De 4 van Gaza​

Op 31 mei 2010 voerde Israël een aanval uit op een scheepskonvooi met hulpgoederen voor Gaza. Daarbij vielen negen doden en 28 gewonden. Tussen de passagiers bevonden zich vier jonge Belgen (Kenza Isnasni, Fatima El Mourabiti, Griet Deknopper, Inge Neefs). “Deze prijs is een erkenning van het begane onrecht in Palestina en een gelegenheid om de aandacht te vestigen op de kritieke humanitaire situatie waarmee de Palestijnen elke dag weer te maken hebben”.

Lees meer