Recent nieuws

Een rapper uit Le Havre, die de ontreddering van een hele generatie jongeren verwoordt. Hij gaat geen polemiek uit de weg en trekt van leer tegen wie sociaaleconomische problemen probeert te verklaren door een hele gemeenschap met de vinger te wijzen. Médine is op 19 september een van de topacts op ManiFiesta.

Het bestaat. Een dorp waar de burgemeester een portret van Che Guevara in zijn bureau heeft hangen, banken en vastgoedmakelaars niet welkom zijn en privé-eigendom (de heilige koe van het kapitalisme) verboden is.

De naoorlogse kunst in de VS is gekenmerkt door het ‘ernstige’ abstract expressionisme – denk aan het vrije spel van vorm en kleur bij schilders als Jackson Pollock of Mark Rothko – en de ‘speelse’ Pop Art, zoals Andy Warhol zijn vervreemdende reproducties van de populaire massacultuur.

De Belgische communistische leider Julien Lahaut werd op 18 augustus 1950 voor de deur van zijn huis vermoord. 65 jaar later wordt eindelijk een beetje duidelijker wie de daders en vooral wie de opdrachtgevers waren van deze moord. Nieuw historisch onderzoek onthult dat de misdaad werd uitgevoerd met de steun van de belangrijkste Belgische holdings, in opdracht van de nummer twee van de Belgische contraspionage én onder bescherming van de hoogste instanties uit het staatsapparaat.

De initiatiefnemers van de pas opgerichte Belgian Academic and Cultural Boycott of Israel (BACBI) laten aan duidelijkheid niets te wensen over: ze zullen alle officiële academische instituten in Israël boycotten zolang Israël zijn bezettings- en kolonisatiepolitiek voortzet en het internationaal recht met voeten blijft treden.

Midden maart raakte bekend dat de Vlaamse overheid de bibliotheekplicht voor steden en gemeenten vanaf volgend jaar afschaft. Het geld dat ze tot nu toe verplicht moesten investeren in de lokale bibliotheek, zal voortaan naar goeddunken gebruikt kunnen worden. Of het voortbestaan van de lokale bibliotheken, in tijden van grote besparingen en hervormingen, gegarandeerd blijft, is erg onwaarschijnlijk. Een gesprek met Bruno Vermeeren, coördinator van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD).

Naar aanleiding van het boek “De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen” zet de PVDA de 30-urige werkweek op de agenda. Een pak mensen zijn alvast zeer enthousiast. Hun dagen zitten overvol en ze willen meer tijd voor zichzelf. Maar is dat eigenlijk wel een realistisch voorstel?

Toen Carlos Ghosn in 2005 aan het hoofd kwam van autobouwer Renault, was zijn voornaamste missie: zichzelf en de aandeelhouders rijker maken. Hij beloofde van Renault “de meest rendabele constructeur van Europa” te maken. Tien jaar later toont een onderzoek van de Franse vakbond CGT aan dat deze strategie vooral heeft geleid tot het liquideren van 23.546 jobs en dat de toekomst van de hele groep erdoor in gevaar is.

Op 11 juni komen sociale bewegingen uit Europa en Latijns-Amerika in Brussel samen voor een Top van de Volkeren. Ze delen er hun ervaringen en bouwen aan gezamenlijke initiatieven in de marge van de officiële top tussen de Europese Unie en de landen van Latijns-Amerika en de Caraïben.

Als u nu een abonnement neemt op Solidair, krijgt u van ons het boek De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen of een weekendticket voor het solidariteitsfeest ManiFiesta 2015 er gratis bij.

Pagina's