Recent nieuws

De lekken bij de formatieonderhandelingen moeten altijd met enige voorzichtigheid bekeken worden, maar de grote lijnen van de rechtse coalitie die zich aan het vormen is, beginnen zich toch duidelijk af te tekenen. We ontcijferen de belangrijkste maatregelen waaraan we ons mogen verwachten.
Zit België deze winter zonder stroom? Staatssecretaris Fonck en minister Wathelet werden op 22 augustus 2014 geïnterpelleerd in de kamercommissie. Volksvertegenwoordiger Marco Van Hees van de PVDA vroeg hen hoelang de overheid onze energieproductie in handen zal laten van een sociaal onverantwoordelijke multinational? Lees hier zijn tussenkomsten.

Vorige week viel er veel nieuws te rapen over het spoor. Tussen de goedkeuring van het door de regering bekritiseerde transportplan en de provocerende uitspraken van de NMBS-CEO in Knack, kregen we een voorsmaakje van de thema’s waar zowel het spoorwegpersoneel als de reizigers de komende maanden mee te maken zullen krijgen.

De partijen die onderhandelen over de vorming van een rechtse federale regering hebben een ‘nieuw’ idee gelanceerd: werklozen gratis laten werken. Het voorstel komt erop neer dat een deel van hun uitkering afhankelijk wordt gemaakt van het aanvaarden van eender welk werk. Yves Martens van de vzw Collectief Solidariteit tegen Uitsluiting legt uit.

Als het weer tegenvalt, is het risico reëel dat er deze winter een stroomtekort is. De overheid had dit kunnen zien aankomen, zegt PVDA-energiespecialist Tom De Meester. Hij pleit ervoor dat de overheid een strategische meerjarenplanning voor onze energievoorzieining opstelt en dat er een verbod komt op sluitingen van centrales.

Aan de Eerste Wereldoorlog lagen weinig nobele bedoelingen ten grondslag. Vergeet de strijd voor vrijheid, vrede, democratie en recht. De grote mogendheden wilden al langer oorlog. Om kolonies te winnen, en om af te rekenen met de revolutionaire gedachte die in heel Europa steeds meer opzette.<--break->

In september komt het boek “De Groote Klassenoorlog 1914-1918” van Jacques R. Pauwels uit bij uitgeverij EPO. Het boek verwijst alle theorieën over de-oorlog-die-niemand-wilde of de-oorlog-door-het-schot-van-Princip die we dezer dagen door de strot geramd krijgen, naar waar ze thuishoren: in de rayon van de sprookjes. Een exclusieve voorpublicatie van het hoofdstuk “Nationalisme en ‘sociaal imperialisme’”.

Het tijdschrift Marxistische Studies brengt in zijn jongste nummer (nr. 106) een uitgebreid dossier over de Eerste Wereldoorlog “1914-1918 – De Grote Klassenoorlog”. In dit dossier worden een aantal aspecten belicht die in de officiële herdenkingen weinig of niet aan bod zullen komen.

Een nieuwe studie over de vermogens in België stelt vast dat 17% van de totale rijkdom in ons land, in handen is van 1% van de bevolking. De auteur merkt tevens op dat het vermogen van de allerrijksten vaak onderschat wordt.

Projectontwikkelaars die de RVA in 't zak zetten, kopen hun proces af, echte werklozen snijden ze ijskoud af als ze één afspraak missen. In Antwerpen zwemmen geslepen diamantairs in zwart geld, in Aalst schrapt het OCMW het (over)leefgeld. In dat onrechtvaardige raderwerk stak het platform “Recht voor Iedereen” geen stokje, maar direct een hele balk.

Pagina's